Annonce
Vejle

Det halter med sundheden i de almene boliger

Mere ud at gå: Beboerne i landets almene boligområder, som Finlandsparken er blandt, har generelt større sundhedsproblemer end resten af befolkningen. Det viser en dugfrisk rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Arkivfoto: Benny F. Nielsen

Rapport viser, at det står skidt til med sundheden hos beboere i almene boliger og i udsatte boligområder som Finlandsparken, hvor det sundhedsfremmende arbejde er med i alle indsatsområder.

Vejle: Beboerne i Finlandsparken har nok at spekulere over, nu hvor et folketingsflertal har besluttet, at 317 af den hårde Vejle-ghettos 529 eksisterende boliger ikke længere må være almene lejeboliger.

Mens AAB og Vejle Kommune arbejder på at søge dispensation fra kravet hos lovgiverne på Christiansborg, landede der onsdag formiddag en rapport, som også giver anledning til bekymring i Finlandsparken, i landets 42 andre udsatte boligområder og generelt i landets almene boligforeninger.

Statens Institut for Folkesundhed dokumenterer i rapporten, at det står skidt til med sundheden hos beboerne i landets almene boligområder.

Landsrapporten slår fast, at beboere her har markant dårligere helbred end danskerne i villakvarterer og andre boligformer, og i Vejle Kommune er det næsten hvert sjette borger, der bor alment.

I 2017 var der 17.639 almene lejere fordelt i 10.402 forskellige hjem.

Annonce

Jeg synes, ensomhedsstatistikken er rigtig bekymrende, for vi har faktisk gode muligheder her for at skabe nogle fællesskaber, du ikke har i et villakvarter.

Lone Myrhøj, leder af den boligsociale helhedsplan

Sådan er rapporten lavet

Beboere i almene boliger har dårligere helbred, har oftere diabetes eller en lungesygdom og lider oftere af hovedpine og søvnproblemer. De føler sig også oftere ensomme, ryger i højere grad og er oftere overvægtige.Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for BL, Danmarks Almene Boliger.

Formålet med rapporten har været at belyse sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger og i udsatte boligområder og undersøge, om sundhedstilstanden adskiller sig fra den øvrige befolkning. Og dét gør den på stort set alle de parametre, der er spurgt ind til.

Datagrundlaget i rapporten udgøres af besvarelser fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010, 2013 og 2017, som er sammenkørt med data fra Bygnings- og Boligregisteret om geografisk placering af almene boliger. De almene boliger er inddelt efter en definition af, om det pågældende boligområde kan karakteriseres som et udsat boligområde eller ej.

Kilde: Rapporten: Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2017 af Statens Institut for Folkesundhed.

Både fysisk og mentalt

Rapporten viser, at hver femte beboer i almene boliger på landsplan har både dårligt fysisk og dårligt mentalt helbred, mens det gælder hver 10. i den øvrige befolkning.

Knap 10 procent af beboerne har diabetes, og otte procent har en lungesygdom, mens det gælder henholdsvis fem og fire procent blandt resten af befolkningen. Samtidig har godt 20 procent i almen områder migræne eller hyppig hovedpine, mens det gælder 15 procent blandt resten af befolkningen.

Usunde vaner er også mere udbredte her, når man ser på rygning, kostvaner, fysisk aktivitet og svær overvægt. Derimod er der ingen forskel i andelen, der drikker for meget, mellem beboere i de almene områder og den øvrige befolkning.

Den fysiske helhedsplan har blandt andet banet vej for nye legepladser og en træningsbane som her ved Finlandsparkens beboerhus. Det kan være med til at aktivere de borgere, som også kan møde sundhedsagenter og opgangsambassøder blandt beboerne. Det er nogle af de indsatser, der skal være med til at fremme sundheden og bekæmpe ensomheden i området. Foto: Mette Mørk

En chokerende forskel

Lone Myrhøj, der er leder af "Den boligsociale helhedsplan" på Nørremarken og Løget, er ikke overrasket over, at sundheden generelt er lavere i de almene områder.

- Det er ikke superoverraskende. Men det er ret chokerende og sindssygt bekymrende, at forskellen er SÅ stor, og at der ikke er nogen punkter, hvor det ser ens ud. Men det giver rigtig god mening, når du kigger på profilen på de borgere, der bor i områderne. Vi ved jo godt, at sundhedstilstanden hænger sammen med, at mange er uden for arbejdsmarkedet, og at der er lavere indkomst og et dårligere uddannelsesniveau i de udsatte områder, siger Lone Myrhøj.

Leder af den boligsociale helhedsplan for Nørremarken og Løget, Lone Myrhøj, er bekymret over, at forskellen på sundheden hos beboere i udsatte og almene boligområder og hos resten af befolkningen er så stor, som en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser. Arkivfoto: Mette Mørk

Bekymret for ensomhed

Når det kommer til sociale relationer, står det heller ikke godt til i de almene boligområder. 42 procent af beboerne i undersøgelsen har sjældent eller aldrig kontakt til deres naboer og andre i lokalområdet, mens det i den øvrige befolkning er 35 procent.

Der er også flere beboere i almene boliger, som ofte er uønsket alene og ikke har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte.

- Jeg synes, ensomhedsstatistikken er rigtig bekymrende, for vi har faktisk gode muligheder her for at skabe nogle fællesskaber, du ikke har i et villakvarter. Vi skulle gerne skabe nogle rammer, så folk føler sig mindre ensomme, og det er noget af det, vi arbejder meget med. Vores opgangsambassadører er et klasseeksempel på det, siger lederen af den boligsociale helhedsplan.

Helhedsplanens rammer i Løget og på Nørremarken er udstukket af Landsbyggefonden på baggrund af politiske udmeldinger. Den nuværende fireårige plan har i modsætning til den tidligere plan for de to vejlensiske boligområder ikke længere sundhed som et af de fire indsatsområder.

Gennemsyrer alle indsatser

Lone Myrhøj afviser dog, at der ikke længere er fokus på beboernes sundhed i arbejdet, som der er bevilget 5,4 millioner kroner til.

- Sundhed er gennemsyret i mange af de indsatser, vi har, for tingene hænger sammen. Får vi folk i beskæftigelse, får de også bedre mentalt. Sundhed er også en del af vores arbejde med trivsel og forebyggelse, og vi har blandt andet uddannet flere sundhedsagenter blandt beboerne. De går ud og smitter andre med den viden og de idéer, de har og står blandt andet bag fællesspisninger og lektiecaféer, fortæller Lone Myrhøj.

Netop som avisen taler med hende, deltager 12 kvinder i kurset "Ha' det godt" i lokalet ved siden af i Finlandsparkens Kvartershus. Kommunens sundhedskonsulenter underviser kvinderne i emner som sund madlavning, mental sundhed og vigtigheden af motion og søvn.

Folk er motiverede

Det positive i rapporten er, at en større andel af beboerne i almene boliger ønsker at ændre deres sundhedsvaner sammenlignet med den øvrige befolkning. Det gælder både alkoholforbrug og usunde kostvaner, mens lidt flere overvægtige ønsker at tabe sig.

- Men når det gælder sundhed og ensomhed er opgaven ikke løst, og vi oplever heldigvis, at folk rigtig gerne vil. Den motivation, som rapporten omtaler, kan vi sagtens nikke genkendende til. Der er bare en socioøkonomisk forskel. Det kræver flere penge og større overskud at tilberede en lækker salat end at smide en pose pommes frites i ovnen, siger Lone Myrhøj.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce