Annonce
Vejle

Det skal igen være muligt at plukke blomster i Vejles grøftekanter

Den vilde kørvel står højt og udkonkurrerer blomsterne langs mange veje i Vejle Kommune. Men på billedet her er der tæt ved vejen slået en stribe, hvor blomsterne begynder at skyde. Foto: DN
Danmarks Naturfredningsforening Vejle er bekymret for naturen i grøftekanter, flere mountainbikespor, en planlagt kabelbane og biodiversiteten lokalt.
Annonce

Vejle: Natur er langt fra kun skove, enge og fjorde. Det er også de grøftekanter, som vi alle sammen ræser forbi i vores firhjulede transportmidler.

Rent faktisk er vej- og grøftekanterne Danmarks største sammenhængende naturområdee.

Alligevel formåede byrådet i sidste måned at godkende en planstrategi for Vejle Kommune og Trekantområdet, hvor grøftekantsnaturen ikke blev nævnt med et ord.

Det mødte kritik på torsdagens årsmøde hos Danmarks Naturfredningsforening, DN, i Vejle i Bygningen, hvor formand Uffe Rømer fortalte, at vejkanternes vegetation i dag - især i den østlige del af Vejle Kommune - er meget fattig.

Det forklarede han med landbrugets gødning fra de tilstødende marker og for sen slåning af rabatter og grøftekanter.

Tidligere kunne man nemt plukke en alsidig blomsterbuket langs vejene. I dag må buketten købes hos blomsterhandleren.

Uffe Rømer, formand for DN Vejle, i årsberetningen

Annonce

Må til blomsterhandleren

- Vegetationen består ofte af vild kørvel, stor nælde og græsser som draphavre og kvik. Vejkanterne er desuden fattige på fugle og insekter, herunder sommerfugle. Tidligere kunne man nemt plukke en alsidig blomsterbuket langs vejene. I dag må buketten købes hos blomsterhandleren, konstaterede Uffe Rømer i sin årsberetning.

Set med naturbriller rummede strategien afsnit om klimaforandringer, begrænsning af CO2-udledning, genbrug og vedvarende energi. Men DN efterlyste en plan for forvaltningen af vejgrøfterne i et høringssvar til den planstrategi, der udgør byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremadrettet.

Annonce

Dyr og planter har for lidt plads

Høringssvaret fik i slutningen af oktober kommunens Vej & Park-afdeling til at indkaldte DN-folkene til et dialogmøde om den fremtidige forvaltning af kommunens græsrabatter.

- Og mødet var yderst positivt, så forhåbentlig vil plejen af grøftekanterne i fremtiden ændres, så biodiversiteten genskabes langs vores veje, fortalte formanden.

Vejle Kommune har netop vedtaget en biodiversitetsplan, der skal bremse tilbagegangen af dyre- og plantearter lokalt. Sammen med Silkeborg er Vejle den kommune, der har flest rødlistede arter i Danmark, nemlig 269. I bunden ligger Ishøj og Vallensbæk med fire rødlistede arter.

- Nogle af de væsentligste årsager til tilbagegangen af biodiversitet er, at arterne har for lidt plads, naturområderne er for spredte, og der er for lidt sammenhæng i naturområderne. Forhåbentlig vil biodiversitetsplanen vise sig at være med til at bedre forholdene i Vejle Kommune, sagde Uffe Rømer.

Lidt færre medlemmer lokalt

  • Danmarks Naturfredningsforening har omkring 131.250 medlemmer på landsplan, hvilket er cirka 2000 flere end i 2018.
  • I Vejle Kommune er antallet af medlemmer dog faldet en smule det seneste år. Pr. 30. oktober i år tæller DN Vejle 1978 medlemmer mod 2014 medlemmer for et år siden.
  • 35 af de lokale medlemmer mødte torsdag aften op til årsmødet i Bygningen, hvor der kun var en enkelt udskiftning i bestyrelsen.
  • Den hidtidige suppleant Lars Kromann-Larsen byttede plads i bestyrelsen med Bodil Asmund, der forsætter som suppleant. Samtidig blev Erik Björksten, Alex Schou og Bente Andersen alle genvalgt til bestyrelsen, som også tæller Uffe Rømer, Ole Jespersen, Westy Esbensen, Per Delphin og Bjarne L. Petersen
Annonce

Mtb-spor kræver nye stillezoner

Han brugte også tid på at kommentere den friluftstrategi, som kommunen også arbejder med, for DN's bestyrelse er bekymret for, at der kan opstå en konflikt mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.

DN mener, at det er fint, at Vejle Kommune har et højt ambitionsniveau for cykling og friluftsliv med målene om at blive Danmarks bedste kommune for friluftsliv og Danmarks bedste cykelkommune. Men de lokale DN-folk er bekymrede for udbredelsen af mountainbikespor i de lokale skove.

- Vi påpegede, at udmøntningen af friluftstrategien ikke må bidrage til forringelser af naturen, og mountainbikespor kan skabe ødelæggende forstyrrelser for nogle af skovens fugle og dyr, herunder rovfugle. Derfor har vi foreslået, at mountainbikespor primært anlægges uden for skov- og naturområder, og såfremt der absolut skal anlægges mountainbikespor her, foreslår vi, at der sikres væsentlige stillezoner, sagde Uffe Rømer.

Grøftekanterne langs vejene i Vejle Kommune indbyder ikke længere til den blomsterplukning, man tidligere havde glæde af. Derfor opfordrer Danmarks Naturfredningsforening Vejle den kommunale forvaltning til at se på klipningen af græsrabatter og grøftekanter, så blomsterfloret igen får plads. Foto: DN Vejle
Annonce

Kabelbane vil gå ud over fjorden

DN opfordrer også til, at skovene gennemsøges for rovfuglereder, vinteren inden arbejdet med et mountainbikespor sættes igang. På den måde sikrer man, at rovfuglebestanden ikke påvirkes negativt.

I forhold til friluftstrategien fremhævede formanden endnu engang DN's bekymring for en planlagt kabelbane for vandski ved Albuen. Foreningen mener ikke, at banen kan etableres uden, at det vil forringe naturforholdene i inderfjorden.

- Den påtænkte placering nær Albuen vil nødvendiggøre afgravning af inderfjordens største og fineste muslingebanke. En sådan afgravning vil være i direkte konflikt med de tiltag, som kommunen er i gang med for at forbedre de fysiske forhold og vandkvaliteten i Vejle Fjord, der som bekendt har det skidt, sagde Uffe Rømer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce