x
Annonce
Billund

Dette tjener dine politikerne: 5,5 millioner kroner til byrådet i 2018

Borgmester Ib Kristensen, viceborgmester Per Nyhus og udvalgsformand Stephanie Storbank er de tre politikere i Billund Kommune, der får højest løn i 2018. Arkivfoto

Dette tjener de 25 politikere i Billund Byråd i vederlag i 2018.

Billund Kommune: Der er et stort spænd mellem vederlaget til de forskellige politikere i Billund Byråd. Indkomsten for en menig politiker er sat sammen af et fast vederlag for byrådsarbejdet plus honorar for eventuelle udvalg, bestyrelser eller andre poster.

Ib Kristensen (V), som har borgmesterjobbet som fuldtidsarbejde, indkasserer naturligt nok det højeste vederlag på 897.111 kroner i 2018.

Næstmest tjener Per Nyhus (DF), som for at være viceborgmester og udvalgsformand for teknik- og miljøudvalget kan se frem til 450.331 kroner i 2018.

Nyvalgte Stephanie Storbank (V) drøner ind som tredjebedst lønnede politiker, da hun både får vederlag for formandsposten i børne- og kulturudvalget samt tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år. Hun får 374.755 kroner i 2018.

Udvalgsformændene Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S) i børneudvalget og Robert Terkelsen (V) i voksenudvalget kan begge se frem til 360.620 kroner i 2018.

Kurt Jensen (S) er formand for børne- og ungeudvalget, som blandt andet træffer afgørelser i sager om tvangsfjernelser. Det giver ham en indtægt på 212.596 kroner i 2018.

Mogens Jørgensen (DF) får som det eneste andet politiske medlem i børne- og ungeudvalget også et ekstra tillæg, og han lander derfor på 167.741 kroner i 2018.

Annette Lundgaard (V), Arne Thomsen (S), Bjarne Larsen (V), Majbrit Rasmussen (V), Henning Sejer Madsen (DF), Klara Lyskjær Noer (V), Kris Jensen Skriver (S), Simon Nicolajsen Jørgensen (S) og Ulrich Kristensen (RV) sidder alle i to udvalg, og de kan alle se frem til et vederlag på 154.284 kroner i 2018.

Mads Helbo (RV) sidder kun i ét udvalg, men han får et ekstratillæg for hjemmeboende børn under 10 år. Det giver en indtægt på 137.041 kroner i 2018.

Allan Munk Nielsen (K), Arne Spangfort Christensen (S), Heidi Nielsen (Borgerlisten), Jeyarajah Rasiah (S), Jørn Poulsen (V), Lars Hansen (V), Ole Marcussen (Borgerlisten) og Peter Fredensborg (V) sidder alle kun i ét udvalg. Deres vederlag i 2018 ender på 122.885 kroner.

Gitte Ottosen, Klara Lyskjær Noer og Ruth Lauridsen, der alle var udvalgsformænd i den foregående periode, men som har sagt farvel til posterne grundet manglende genvalg eller ny konstituering, har desuden fået et engangsbeløb på 67.283 kroner.

På samme måde har den tidligere formand for børne og ungeudvalget Frede Nørskov fået et engangsbeløb på 11.213 kroner.

Samlet set er der afsat cirka 5,557 millioner kroner i udgifter til politikernes vederlag for 2018.

Annonce

Forventet udgift

Tallene er de forventede vederlag til hver politiker, men de kan ændres, hvis der for eksempel sker ændringer i udvalgssammensætningen, eller Billund Kommune nedsætter et midlertidig politisk udvalg, som man tidligere har benyttet sig af.

Foruden vederlagene får politikerne også mødediæter, og flere af politikerne er også blevet udpeget til diverse kommissioner, nævn, råd, repræsentantskaber og bestyrelser, hvor der betales en blanding af vederlag pr. møde, godtgørelse for befordring, diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og gebyr. De største af disse er 50.000 kroner for bestyrelsesposten i Billund Lufthavn, som Ib Kristensen sidder på, og 36.000 kroner for bestyrelsesposterne i Billund Vand, som Per Nyhus og Klara Lyskjær Noer sidder på.

Det faste vederlag reguleres desuden en gang årligt på baggrund af lønudviklingen i det regionale og kommunale arbejdsmarked. En eventuel stigning i år skal lægges oven i de nævnte beløb, som er beregnet ud fra januarlønnen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce