Annonce
Vejle

DF om kæmpe vejprojekt til mindst 210 millioner: Kommunen skal ikke stå alene med regningen

Byplanlæggerne har fået lov at lege med forskellige muligheder i forbindelse med en havnetunnel. Denne model rummer som det fremgår en del nybyggeri og et havnebad i inderhavnen. Model: Ravn Arkitektur for Vejle Kommune

Svend Erik Nielsen fra teknisk udvalg mener, at andre skal være med til at betale for Vejles havnetunnel.

Vejle: 425 millioner kroner.

Det er ikke gratis at udvide den såkaldte havnerute fra Horsensvej til Fredericiavej og sende trafikken gennem en tunnel ved Vejle Havn.

Sammen med det store ringvejsprojekt nordvest om Vejle til en halv milliard kroner er udvidelsen af havneruten med Østerbrogade og Toldbodvej det klart dyreste projekt i Vejle Kommunes mobilitetsplan. Planen giver bud på, hvordan politikerne kan løse de presserende trafikproblemer i Vejle.

Dyrt er det - og derfor har Dansk Folkepartis medlem af teknisk udvalg, Svend Erik Nielsen, foreslået, at man undersøger muligheden for at hente penge udefra til havnetunnelprojektet.

Annonce

Nødrute når broen lukker

Havneruten fra Horsensvej til Fredericiavej med Østerbrogade, Windfeld-Hansens Gade og Toldboldvej virker som nødrute, når Vejlefjordbroen er lukket - eksempelvis ved hård vind, hvor vindfølsomme køretøjer ikke må køre over.I dag er ruten to-sporet, men i årtier har kommunen puslet med planer om at udvide gaderne til fire spor. Hvis det skal lykkes, er havnetunnellen nødvendig. Samtidigt skal broerne på strækningen udvides, og det vil være nødvendigt at fjerne bygninger mellem Ørstedsgade og Stormgade for at få plads nok.

En udvidet havnerute vil skabe mere trafik. Forventningen er, at 23.500 køretøjer bruger den nye tunnel i døgnet. Til gengæld vil Dæmningen blive aflastet. Her viser trafikberegninger, at 10.000 biler i døgnet forsvinder.

Alternativ rute

- Ruten ned over havnen fungerer jo som europavej, når broen lukker helt eller delvist. Derfor burde der være mulighed for få betalt en del af projektet - måske fra EU, men først og fremmest fra Vejdirektoratet. Der skal jo være et alternativ til motorvejen, siger Svend Erik Nielsen.

På det seneste udvalgsmøde fik han opbakning fra sine kolleger i teknisk udvalg. Derfor er teknisk forvaltning gået i gang med at kortlægge mulighederne. Svend Erik Nielsen regner med, at der kommer en tilbagemelding inden udgangen af november:

- Jo før vi for afsøgt mulighederne, jo før kan vi komme i gang med at søge, lyder det fra DF'eren.

Større havneplads

Selve den 150 meter lange havnetunnel er klart den dyreste del af projektet. Prisen er anslået til 210 millioner kroner og 330 millioner inklusive de ramper, der er nødvendige for at sende trafikanterne i dybden. I dette tilfælde dækker trafikanter ikke cyklister og gående. De skal stadig færdes over havnepladsen.

Ifølge de meget foreløbige skitser forstiller teknikerne sig, at tunnellen føres på tværs af havnebassinnet, så den sniger sig lige øst om det gamle pakhus, der i dag huser arkitektfirmaet Ravn Arkitektur.

Den firsporede tunnel kan formentlig etableres ved at slå lange spunsjern i havnebunden på tværs af bassinet, grave ud og til slut overdække. Den løsning vil skabe en langs større havneplads, end den vi kender i dag. I de forskellige modeller, der er udarbejdet, er der af samme grund anbragt boliger tættere på havnen end i dag.

Skitse af havnebad

Det er nødvendigt med et forholdsvist langt tilløb for at skabe adgang til tunnellen. På sydsiden starter anlægsarbejdet omkring Sjællandsgade, og det vil være nødvendigt at ombygge krydset mellem Sjællandsgade og Toldbodvej for at få trafikken til at glide.

Togene får til gengæld fuldt stop. Hvis planen gennemføres som skitseret, er det slut med godstog til nordkajen. Det nuværende togspor på tværs af havnepladsen forsvinder.

Til gengæld vil Vejle måske få et havnebad. Der er i hvert fald leget med tanken i de modeller, der er bygget i forbindelse med projektet.

Om få dage mødes byrådspolitikerne for at forhandle sig frem til et budget for 2019, og her står havnetunnel-projektet næppe øverst på dagsordenen. Fokus er på ringvejsprojektet - eller rettere sagt den første strækning fra ådalen mod Planetbyen og Jellingvej. Men måske kan finansiering udefra sætte skub i også mobilitetsplanens næstdyreste projekt.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce