x
Annonce
Børkop

Dige ved sommerhusområde vil koste op mod fire millioner kroner

Den sort - grønne linje er der, hvor Vejle Kommune lægger op til, der skal laves et dige. Den blå linje viser et dige, der er blevet overvejet, men som det ikke lægges op til at lave. Illustration: Vejle Kommune
Der er bred opbakning i Høll til at få bygget et dige, der kan sikre mod oversvømmelse. Natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune skal i dag tage stilling til, om kommunen skal sige ja til en anlægsbevilling på fire millioner kroner til projektet.

Høll: Når medlemmerne af natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune mandag mødes til udvalgsmøde, er et af punkterne et kommende dige i Høll.

Det dige skal de berørte lodsejere i området selv betale, og der er stadig forskellige løsninger i spil, men Vejle Kommune melder ud, at den dyreste løsning vil koste fire millioner kroner.

Dog skal lodsejerene ikke til lommerne med det samme og samle pengene sammen. Politikerne i natur- og miljøudvalget skal nemlig tage stilling til, om kommunen skal lave en anlægsbevilling.

Det vil betyde, at kommunen betaler regningerne for byggeriet i første omgang, og så betaler lodsejerne af over en årrække. Det kan ske via ejendomsskatten.

Da alle de lodsejere (først og fremmest sommerhusejere), der kan blive berørt af oversvømmelse, skal bidrage til etableringen af diget, betyder det, at over 400 lodsejere bliver involveret. Dog ikke med samme beløb.

Der lægges op til, det skal ske via et nyttebidrag. Det vil sige, de sommerhuse, der får mest nytte af diget, også skal betale mest, hvilket kommunen skyder på vil være omkring 12.000 til 15.000 kroner. Mens dem med mindst nytte af diget slipper med at skulle betale omkring 1000 kroner.

Der er tale om engangsbeløb, dog vil der derefter løbende skulle betales et lille beløb til et digelaug, der kan stå for vedligeholdelsen af diget.

Annonce

400 sommerhuse kan blive berørt af vand

De nyeste højdemodeller viser, at det er et væsentligt større område end hidtil antaget, som kan blive berørt af oversvømmelser ved ekstremt højvande i Vejle Fjord.

Ved et højvande på to meter, hvilket svarer til en 100 års hændelse, vil over 400 sommerhuse og helårshuse blive direkte berørt, som minimum af vand på terræn.

Der vil desuden være nogle ejendomme, som ikke bliver direkte berørt, men som vil opleve oversvømmede adgangsveje.

Derfor lægges der op til, der skal bygges et dige langs Fladstrandes samt ved Høllsminde ved Rands Fjords udløb.

Kun i Vejle Kommune

Der er tre forskellige muligheder i spil for et dige, der hver har til formål at sikre området mod de oversvømmelse, som dele af Høll er blevet ramt af gennem årene. Sidste år skete det eksempelvis to gange på en uge.

Der er gennemført drøftelser med Fredericia Kommune om en fælles digeløsning rundt om Høllsminde og en videreførelse af diget til sommerhusene ved Bøgeskov Strand, således at disse også bliver beskyttet mod oversvømmelse. Den løsning har dog vist sig at give problemer, hvis det på et senere tidspunkt vil blive nødvendigt at lave en pumpeløsning for at håndtere regn- og overfladevand i området vest for Hvidbjergvej.

Der arbejdes derfor videre med et digeprojekt, som kun har til formål at beskytte huse i Vejle Kommune.

12 procent negative

I Høllområdet er der stor opbakning til projektet. Det viser i hvert fald en spørgeundersøgelse, som kommunen har foretaget.

Resultatet af undersøgelsen blev, at der var 199 som svarede på spørgeskemaet. Af disse var de 76 procent positive overfor etableringen af et dige, 12 procent var neutrale og 12 procent var negative.

Hvis alt går efter planen, lægges der op til, at anlægsarbejdet kan gå i gang til maj 2021.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce