Annonce
Kultur

Dyr flytning for Brande Museum

Formand for Brande Museum, Ellen Beck, ses her foran museets fremtidige hjemsted flankeret af to af sine bestyrelseskolleger, Peter Nielsen (t.v.) og Dan Petersen (t.h.) Arkivfoto: Mikael Lund
Brande Museum fik et kæmpeunderskud på 352.658 kroner. Flytning fra Centerparken blev dyr.
Annonce

Brande: Brande Museum kom ud af det seneste regnskabsår med et stort sekscifret underskud. Årsagen er flytningen fra Centerparken til Nørregade, som ikke er afsluttet endnu. Derfor venter der yderligere udgifter forude.

352.658 kroner og 91 øre var det tal, der stod på bundlinjen i det regnskab, kasserer Finn Kjeldsen Pedersen fremlagde på museets generalforsamling onsdag aften. Desværre med et minus foran, og forklaringen på det store underskud er ret enkel: Flytningen fra Centerparken udløst af nedrivningen af biblioteket, hvor Brande Museum igennem årtier har haft til huse. Næsten 250.000 kroner har det foreløbig kostet at indrette halvdelen af den tidligere Rema-butik til museum; i beløbet indgår det første års husleje, og i første omgang har museet indgået en tre-årig lejeaftale.

Alle udgifter til flytningen er imidlertid ikke indeholdt i regnskabet, der er afsluttet pr. 30. september. Forventningen er, at der stadig udestår et sekscifret beløb til flytteomkostninger, ligesom udgiften til husleje fremover kommer til at belaste regnskabet – som del af en gammel aftale med kommunen betalte museet ikke husleje for lokalerne i Centerparken, kun en del af driftsomkostningerne.

Annonce

Søvnløse nætter

I sin beretning så formand Ellen Beck da også tilbage på et år med både håb, ønsker, usikkerhed og søvnløse nætter.

- Midt i april gik den barske virkelighed op for os, sagde Ellen Beck om beslutningen om at nedrive hele bygningskomplekset i Centerparken, og bestyrelsen skulle derfor tage stilling til, om museet skulle flytte, lukke eller bare give op.

- Kommunen kunne ikke hjælpe med ny placering og kunne desværre heller ikke finde midler til at hjælpe med en fremtidig drift. Hvad gør man så? Man tager ansvar, for når ikke andre vil, må vi selv, lød det videre fra Ellen Beck.

De mange udgifter har tvunget museet til at afhænde ejendommen Storegade 54, som ellers var tiltænkt en fremtid som levende museum, da Brande Museum arvede den efter en langstrakt arvesag.

- Som vores nuværende situation er, vil der aldrig kunne findes de nødvendige midler til en yderst påkrævet renovering, konstaterede formanden og fortsatte:

- Arven efter Mary Verner Lassen (indehaver af Storegade 54, red.) kan nu hjælpe museet til en ny fremtid, og jeg er sikker på, det ville have glædet hende.

Penge er imidlertid ikke alt:- Vi har også brug for jeres hjælp og støtte – vi har brug for, at byens og kommunens beboere får øjnene op for, at et museum ikke er en selvfølge, fortsatte Ellen Beck, der sammen med resten af bestyrelsen glæder sig til at slå dørene op til et nyt museum i 2020. Præcis hvornår kunne hun dog ikke oplyse.

- Svaret er: ”Når vi er færdige til det”, sagde hun, inden hun afslutningsvis konstaterede, at ”det er nu eller aldrig” for museets vedkommende. På bestyrelsens foranledning fik vedtægterne herefter en tiltrængt opdatering, og de gamle vedtægter blev sendt på museum – rettelserne var dog fortrinsvis af redaktionel karakter, bl.a. blev ”Brande Kommune” erstattet af Ikast-Brande Kommune, nu da man alligevel var i gang. Vedtægtsændringerne skal dog først godkendes på endnu en ekstraordinær generalforsamling, inden de kan betragtes som endeligt vedtaget.

Dan Petersen var som den eneste på valg og villig til genvalg, så det blev han uden modkandidat, mens Flemming Hvelplund blev nyvalgt som revisor, et hverv han allerede havde påtaget sig på forventet efterbevilling. Det årlige kontingent på 100 kroner, som 31 medlemmer har betalt i 2019, blev der ikke ændret på, eftersom det alligevel ikke vil kunne redde museets økonomi.

Trods det store underskud har Brande Museum fortsat en ganske solid egenkapital, hvoraf en stor del udgøres af ejendommen Storegade 54, som først er afhændet efter regnskabsårets afslutning. I regnskabet er ejendommen værdisat til 800.000 kroner. Generalforsamlingen havde blot samlet 5 deltagere; udover bestyrelsen var det pressens enlige repræsentant, der i tilgift fik æren af at fungere som dirigent.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Billund

To biler stødte sammen i tæt trafik

Annonce