Annonce
Vejle

Efter års snak: Fart på planer om tunnel til populært naturområde

Det bliver natur meget tæt på den nye Rosborg bydel, hvor op til 5000 kan få bolig - men der skal også være adgang til Kongens Kær lige på den anden side af motortrafikvejen. Illustration fra udviklingsplanen
Teknisk udvalg har afsat en halv million kroner til at få tegnet skitser af en tunnel fra Rosborg-området til Kongens Kær og en bro til nyt parkeringsområde.
Annonce

Vejle: I løbet af de kommende år får Vejle en helt ny bydel i ådalen vest for Rosborg Gymnasium & HF.

De op til 5000  beboere får natur tæt på - blandt andet i form af det populære område ved Kongens Kær. Men i dag forhindrer motortrafikvejen mod Skibet og Billund, at de kan spadsere til området få hundrede meter væk - med mindre de vil krydse motortrafikvejen ulovligt.

Allerede i dag er der en ganske livlig trafik mellem de to områder. Mange blæser på skiltene om "krydsning forbudt". Derfor har borgere og politikere i årevis diskuteret, om der kan etableres en sikker krydsning - over eller under motortrafikvejen.

- Nu har vi sat arbejdet med at få udarbejdet et skitseprojekt i gang. Det er vigtigt at få bundet det kæmpe rekreative område sammen med Rosborg, siger formanden for teknisk udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V).

Et enigt udvalg har bevilget 250.000 kroner til formålet og et tilsvarende beløb til endnu et skitseprojekt.

I øjeblikket er entreprenører ved at etablere et nyt parkeringsområde med 600 pladser på det våde område mellem motortrafikvejen og Vejle Å lige over for DGI Huset.

Annonce

Bro er helt nødvendig

Den nye plads skal erstattes den nuværende parkering på cirkuspladsen vest for gymnasiet. Men hvis brugerne af det område skal kunne udnytte de nye p-pladser effektivt, er det nødvendigt med en gang- og kørebro over åen - og den broløsning skal teknikerne nu i gang med at tegne og beregne.


Det er vigtigt at få bundet det kæmpe rekreative område sammen med Rosborg.

Gerda Haastrup Jørgensen (V), formand for teknisk udvalg


- Begge projekter er vigtige. Men det står fast, at vi skal have etableret broen til parkerings-området. Den skal på plads inden længe, siger udvalgsformanden.

Annonce

Forslag fra gymnasieelever

Mens planerne om parkering i området mellem åen og motortrafikvejen er forholdsvist nye, har ideen om tunnellen mange år på bagen. Ikke mindst i forbindelse med de mange borgermøder og andre arrangementer i opløbet til Ny Rosborg har mange efterlyst en forbindelse til Kongens Kær. Blandt andet har flere klasser på Rosborg Gymnasium udarbejdet skitser og modeller af broer og tunneller.

Skitserne af det store byudviklingsprojekt viser de mange boliger bygget på en række holme. Samtidig er der peget på en forbindelse til Kongens Kær nederst til højre på denne oversigt - her som bro, men den sandsynlige løsning er en tunnel. Illustration fra udviklingsplanen

Nu skal der gang i arbejdet med mere professionelle løsninger.

I udviklingsplanen for Rosborg har planlæggerne beskrevet projektet som en stiunderføring - og det er den løsning, der nu arbejdes videre med. Altså ingen bro, men en tunnel, som politikerne så senere skal finde penge til at føre fra skitseprojektet ud i virkeligheden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce