Annonce
Billund

Efter forureningsdebatten: Borgere efterspørger viden om havevandsboringer

Kortet, som kommunen administrerer efter. I det blåtskravede områder nord for åen er der forbudszone. I det lillaskraverede område syd for åen gives der tilladelse i max 5 år og med en max dybe på 8 meter. I det gråtskraverede område syd for åen gives der tilladelse i max 15 og med en dybde på max 6 meter. I de øvrige områder vurderer kommunen tilladelser som alle andre steder. Illustration: Billund Kommune

Billund Kommune har fået flere henvendelser fra borgere på private havevandsboringer. Borgerne vil vide, om boringen ligger i et sikkert område.

Grindsted: - Er min havevandsboring i et forurenet område, eller er den sikker nok?

Det spørgsmål har mange Grindsted-borgere stillet sig selv - og kommunen - siden debatten om forureningen blussede op igen i slutningen af januar.

Fra Billund Kommune lyder det således, at både til borgermøde tilbage i marts og efterfølgende har man modtaget mange henvendelser fra borgere.

- Der har været flere henvendelser på havevand i Grindsted, efter at forureningssagen er kommet op i medierne. Samtidig har vi husstandsomdelt en folder, hvor vi opfordrer folk til at henvende sig til os, hvis folk er i tvivl om deres haveboring, og vi har lagt informationen på hjemmesiden omkring forureningen, siger Rikke Holm Sennels, teamkoordinator i landbrug og grundvand i Billund Kommune.

Det er både henvendelser omkring, hvorvidt ens haveboring ligger i et farligt område, eller om man faktisk har en gældende tilladelse.

Annonce

Tilladelser

Kortet, som kommunen skeler til, når der gives tilladelse, stammer helt tilbage fra 80'erne og blev udarbejdet af Grindsted Kommune i samråd med daværende embedslæge og daværende Ribe Amt.Det er i øjeblikket under revision for at blive tilpasset den nyeste viden om forureningens strømninger. Det er endnu uvist, hvornår der kommer et nyt kort. Indtil da er det gamle stadig gældende.

Det er ikke kun forureningszonerne, kommunen skelner til, når der gives tilladelser til en haveboring. Det er også faktorer som afstand til nedsivningsanlæg, nabomatrikler eller andre forureningsgrunde.

Forbudszone nord for åen

Ifølge kommunen er det nær ved umuligt at sætte tal på, hvor mange der har fået en tilladelse til havevandsboring. Nogle tilladelser gælder således i op til 15 år, og nogle er derfor så gamle, at de blev givet før det nuværende digitale system.

Det meste af byen nord for åen ligger i en forbudszone. Der er trukket en linje fra banegravsdepotet syd på langs fabriksgrunden og afløbsgrøften ned til åen. Hele bydelen vest for denne linje ud til Vestre Ringvej samt kvarteret omkring Åglimt er i forbudszonen, fordi det ligger over forureningsfanen. I områderne vest for Vestre Ringvej og øst for linjen gives der tilladelse.

Syd for byen kan man til gengæld godt få en tilladelse i de fleste områder. I nogle områder er der dog en maksimal dybde på haveboringen.

- I udgangspunktet giver vi dem for 15 år ad gangen, men så har vi et særligt område, hvor vi giver dem i fem år, fordi vi afventer, at der kommer ny viden. Området ligger i den fane, der eventuelt kunne være forurening fra den gamle losseplads, siger Rikke Holm Sennels.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Ny butik med outlet i Vissingsgade

Danmark For abonnenter

Landbruget, landdistrikterne og tænketank advarer: Coronakrisen vil skævvride Danmark

Annonce