Annonce
Vejle

Efter mareridt-fredag: Minister afviser let løsning på Vejlefjordbroen

Det vil tage op mod fire timer at skære autoværnet over syd og nord for broen og få afmærkninger på plads, hvis bilister fra de kø- og ulykkesramte spor skal ledes over i de modsatte vognbaner på Vejlefjordbroen. Derfor anbefaler Vejdirektoratet ikke løsningen, selvom midterrabatten er asfalteret en stykke før broen. Foto: Mette Mørk
Trafikminister Ole Birk Olesen (LA) og Vejdirektoratet afviser en løsning, hvor trafikanter på Vejlefjordbroen ledes over i modsatgående vognbane, når trafikulykker lukker enten det nord- eller sydgående spor.

Vejle: Vejle midtby var ét stort trafikalt kaos i mange timer, hvor bilerne sneglede sig gennem byen.

På motorvej E45 var situationen om muligt endnu værre, for her holdt trafikanterne helt stille i kilometerlange køer.

Sådan var situationen fredag 15. marts, da en lastbilchauffør fik et ildebefindende og forulykkede på Vejlefjordbroens nordgående spor klokken 8 om morgenen.

Først omkring klokken 14.30 var motorvejen atter farbar, og på det tidspunkt havde det sydgående spor også været lukket for trafik et par timer.

Flere har undret sig over, hvorfor myndighederne ikke kan reagere hurtigere og lede trafikken udenom ulykkesstedet på motorvejen, istedet for at dirigere biler og lastbiler ned gennem den flaskehals, som Vejle Midtby udgør.

Annonce
Uplanlagte hændelser i forbindelse med trafikuheld, vejarbejde m.v., der i flere timer giver gener for trafikken ved lukning for enten nord- eller sydgående trafik, indtræffer dog heldigvis sjældent.

Vejdirektoratet

Undgå urimelig ventetid

En af dem, der undrer sig, er byrådsmedlem Morten Kristensen (SF), som derfor bad partifællen på Christiansborg, Karsten Hønge, stille ministeren følgende spørgsmål:

"Vil ministeren oplyse, hvilke muligheder politi og vejmyndigheder har for at lede trafikken over i modgående spor enten lige før broen eller på broen, når der sker uheld på Vejlefjordbroen, som medfører lukning for enten nord- eller sydgående trafik, så man undgår urimeligt lange ventetider i forbindelse med trafikuheld, vejarbejde m.v.?"

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har nu svaret på spørgsmålet, SF'eren stillede i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget to uger efter uheldet på broen.

Ministeren har bedt Vejdirektoratet svare, og vejmyndigheden ser ikke omdirigering på motorvejen som en brugbar løsning i forbindelse med et uheld.

Vil tage op til fire timer

Politi og vejmyndighed har som udgangspunkt ingen umiddelbare muligheder for etablering af overledning af trafikken på Vejlefjordbroen, slår Ole Birk Olesen fast.

Det skyldes, at midterautoværnet på både sydsiden og nordsiden af broen er ført hele vejen over den faste belægning.

"Dette betyder, at det formentlig vil tage 2-4 timer at etablere en overledning, idet autoværnet først skal skæres over flere steder og derefter fjernes, og der skal etableres den nødvendige opsætning af afmærkning, der leder trafikken over i modsatte retning og tilbage igen, samt på langs af hele overledningsstrækningen.

Årsagen til at det formentlig vil tage to til fire timer er, "at der skal rekvireres specialentreprenør til opgaven, som der ikke er indgået en fast aftale med om en fast responstid. Desuden skal fremskaffes afmærkningsmateriel," refererer ministeren Vejdirektoratet for.

Hvad med en permanent løsning?

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) svarer ikke på, om det er muligt at etablere en permanent løsning, så trafikken ved ulykker på Vejlefjordbroen, kan ledes over de modgående vejbaner.

Det er løsninger, som oftest benyttes ved tunneller, både i Danmark og i udlandet.

Vejle Amts Folkeblad beder i næste uge Vejdirektoratet redegøre for mulighederne og økonomien i en varig løsning, der etableres før ulykken sker og derfor langt hurtigere kan lede trafikken uden om uheldsstedet på dagen.

Hvad med permanent løsning?

Ved længerevarende planlagte vejarbejder vil der blive etableret overledning som en del af projektet.

Men ved trafikulykker skal hændelsen, ifølge Vejdirektoratet, have et omfang, hvor der forventes en indsatstid på cirka fem timer eller mere, før man begynder at vurdere mulighederne for etablering af en overledning, da det som nævnt kan tage op til fire timer.

Hverken Ole Birk Olesen eller direktoratet tager stilling til, om man vil overveje at etablere en permanent omledningsmulighed både nord- og syd for broen. Så problemet er løst, inden et nyt uheld får trafikken på broen - og i byen - til at bryde sammen næste gang.

"Det sker heldigvis sjældent"

Til gengæld slår Vejdirektoratet fast, at "uplanlagte hændelser i forbindelse med trafikuheld, vejarbejde m.v., der i flere timer giver gener for trafikken ved lukning for enten nord- eller sydgående trafik, heldigvis indtræffer sjældent".

Direktoratet henviser i stedet til de elektroniske informationstavler, der er sat op før sidste frakørsel inden broen i begge kørselsretninger. De giver trafikanterne mulighed for at køre fra, hvis broen er spærret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
VB

VB-træner: Vi skabte nok til at vinde

Annonce