x
Annonce
Vejle

Efter syv år: Nu venter incestoffer igen

Jytte Jensens sag fylder adskillige ringbind og kasser kunne avisen konstatere, da hun fredag kom på besøg med alle de sagsakter hun har samlet de seneste ni år. Foto: Kaare Johansen
Retten i Kolding erklærede Vejle Kommune ansvarlig for svigt - politikerne drøfter søndag om afgørelsen skal ankes.

Vejle: Tirsdag den 15. oktober var en stor dag for 53-årige Jytte Jensen og hendes advokat Lars Sandager.

Klokken 10 forkyndte Retten i Kolding afgørelsen i en erstatningssag mod Vejle Kommune. Dommer Agnete Ergarth Skouv var nået frem til, at Vejle Kommune havde svigtet Jytte Jensen tilbage i de første år af 1980'erne, hvor hun blev seksuelt misbrugt af sin far.

Dommeren mente, at datidens politikere og kommunalt ansatte ikke havde gjort nok for at sikre hende mod overgrebene. Derfor er Vejle Kommune anno 2019 erstatningsansvarlig.

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) var allerede tirsdag ude og beklage, at kommunen ikke handlede anderledes dengang. I en pressemeddelelse fra kommunen udtalte han:

- Jeg har det forfærdeligt med det, som et barn var udsat for i de år.

Annonce

Sagen i hovedtræk

9. maj 1966: Jytte Jensen bliver født ind i en familie på Nordfyn, der ustandselig skifter adresse. Alene i hendes tre første leveår seks gange.

11. august 1967 til 9. marts 1968: Jytte anbringes på spædbørnshjem i Tommerup.

November 1969 -1972: Jytte Jensen og hendes to år yngre søster bor hos en plejefamilie i Båring.

26. april 1972: Flytter ind på et børnehjem i Nørre Aaby.

23. oktober 1976: Jyttes forældre flytter til Vejle Kommune og søger her i flere omgange om at få børnene hjem. Vejle henviser sagen til Nørre Aaby Kommune, fordi man her har størst kendskab til familiens forhold. Her afviser man hjemgivelse.

7. februar 1980: Den sociale ankestyrelse slår fast, at det er Vejle Kommune, der skal afgøre om Jytte og hendes lillesøster kan komme hjem.

27. marts 1980: Vejle Kommunes socialudvalg beslutter, at forældrene får døtrene hjem på prøve i et halvt år med tilknyttet støttepædagog.

April 1980: To advarsler fra børnehjemmet om, at der er fare for seksuelt misbrug.

20. juni 1980: Jytte og søsteren flytter hjem.

Efteråret 1980: Støttepædagogen rapporterer, at det efter en fornuftig start er gået helt skævt i familien. Det er blandt andet i den rapport, at han konstaterer, at faren ikke kan forstå, at man ikke må gå i seng med sine egne børn.

16. maj 1981: Syv dage efter sin 15 års fødselsdag bliver Jytte indlagt på Vejle Sygehus efter et selvmordsforsøg. Hendes forældre har fundet hende bevidstløs, og det viser sig, at hun har taget piller. Støttepædagogen forsøger at få hende overført til psykiatrisk afdeling, men forældrene overtaler Jytte til at lade sig udskrive uden yderligere behandling.

13. oktober 1981: Kommunen meddeler familien, at ordningen med personlig rådgiver for Jytte er ophørt med virkning fra 1. oktober. Afgørelsen er ikke begrundet.

5. juni 1985: Jytte Jensen går til kommunen og dagen efter til politiet og anmelder sin far for seksuelt misbrug.

14. november 1985: Byretten idømmer faren tre års fængsel.

16. januar 1986: Landsretten stadfæster dommen.

1985-1999: Jytte kommer tilsyneladende videre med sit liv. Hun tager handelseksamen, bliver gift, får to døtre og job. Men en skilsmisse i 1999 får de psykiske ar til at springe op.

1999-2010: Jytte får aktindsigt i journalerne fra Vejle Kommune, men læser ikke papirerne. De opbevares hos hendes psykolog indtil 2003. Heller ikke på det tidspunkt har hun overskud til at læse akterne.

Maj 2011: Jytte får tilkendt førtidspension. Samtaler med Bodil Neujahr fra landsorganisationen BoPam giver hende mod på at sætte sig ind i sin sag.

7. december 2011: Vejle Kommune stævnes for at have tilsidesat sin afværge og handlepligt. Erstatningskravet lyder på 2,7 millioner kroner.

26. februar 2014: Retsforhandling om forældelse ved Retten i Kolding.

2014 til 2018: Byretten og siden Vestre Landsret når frem til, at sagen er forældet. Højsteret er klar til at tage stilling til spørgsmålet.

Ferbruar 2018: Et flertal i Folketinget fjerner forældelsesparagraffen i sager om seksuelt misbrug.

17. september 2019: Første del af erstatningssagen for byretten i Kolding.

15. oktober 2019: Retten i Kolding afgør, at Vejle Kommune er erstatningsansvarlig.

Socialstyrelsen har udgivet en folder, om senfølger efter seksuelle overgreb. Den kan findes på denne adresse:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/voksne-med-senfolger-efter-seksuelle-overgreb-sociale-indsatser-der-virker

Politikere mødes søndag

Men borgmesteren tilføjede, at kommunen var nødt til at få afprøvet sagen ved domstolene for at få afgjort, om man er juridisk ansvarlig for noget, der skete for næsten 40 år siden.

Det mente Retten i Kolding, men spørgsmålet er, om kommunen vil anke sagen til landsretten.

Den afgørelse er ikke op til borgmesteren alene. Søndag skal afgørelsen fra Retten i Kolding drøftes udenfor dagsordenen i kommunens økonomiudvalg. Her er der ordinært møde, fordi udvalgsmedlemmerne søndag aften rejser til Sydkorea.

Inden skal de nå at træffe afgørelse i en række sager - og altså drøfte om kendelsen i misbrugssagen skal ankes til landsretten.

Advokat anbefaler anke

Ifølge avisens oplysninger anbefaler den advokat, der førte sagen for kommunen og kommunens forsikringsselskab i byretten, at afgørelsen bliver anket. Han mener helt overordnet ikke, at der er ført tilstrækkeligt bevis for at kommunen svigtede i forhold til de seksuelle overgreb.

Hvis politikerne afviser lade kommunens forsikringsselskab anke sagen, er der efter hvad avisen erfarer risiko for, at forsikringen ikke vil dække en eventuelt erstatning. Den dimension skal økonomiudvalget have med i overvejelserne søndag. Samtidigt skal politikerne tage hensyn til, at Kommunernes Landsforening er part i sagen. Herfra frygter man præcedens og risikoen for en lang række lignende sagsanlæg.

I mellemtiden må Jytte Jensen bare vente. Det er hun efterhånden vant til. Det er snart otte år siden hun sammen med sin advokat afleverede den første stævning mod Vejle Kommune og krævede erstatning. Dengang lød kravet på 2,7 millioner kroner. I stævningen indgik blandt andet et anslået tab af erhvervsevne på 80 procent - vurderet til et erstatningsbeløb på 2,4 millioner kroner.

Offer: Bare de ikke anker

Men sagen og dermed kravet var forældet slog først byretten og siden landsretten fast. Sagen var på vej gennem Højesteret, inden Folketinget i 2018 ændrede lovgivningen med tilbagevirkende kraft i sager om seksuelt misbrug. Det gjaldt også sager mod offentlige myndigheder. På den baggrund kunne Jytte Jensen rejse sagen for Retten i Kolding.

Nu vil det så vise sig, om Vejle Kommune beslutter sig til at acceptere afgørelsen. Sker det, venter en decideret erstatningssag, hvor størrelsen af kommunens erstatning til den i dag 53-årige førtidspensionist skal fastsættes.

Her er der også udsigt til ventetid, fordi der skal ske en ny vurdering af de mén, det seksuelle misbrug har påført Jytte Jensen, blandt andet tabet af erhvervsevne.

Vælger kommunen at anke til landsretten vil der gå flere år, før Jytte Jensen ved, om de højere retsinstanser er enige med deres kollega i byretten:

- Jeg håber bare, at kommunen giver sig og lader være med at anke, siger Jytte Jensen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce