Annonce
Vejle

Ekstra millionregning fra Løget: Asbest og ulovlige el-tavler kom bag på AAB

Det er efterhånden tre år siden, at de sidste stilladser blev pillet ned ved blokkene i AAB Vejles to afdelinger i Løget. Nu er den endelige regning for byggeriet gjort op. Arkivfoto: Torben Glyum
Godt tre år efter renoverningen af AAB Vejles 1000 boliger i Løget er regningen gjort op. Fund af asbest og miljøforurenede stoffer er en del af forklaringen på et skredet budget.
Annonce

Løget: "Det her er nok et af landets største renoveringsprojekter overhovedet. 657 millioner kroner er mange penge, og projektet omfatter 700 lejligheder og 300 huse. Det er dog noget at tale om."

Med de ord satte daværende borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) spaden i jorden til den omfattende renovering af AAB Vejles to afdelinger i Løget

Det var tilbage i december 2013, og det er efterhånden tre et halvt år siden, at håndværkere satte det sidste vindue i og monterede det sidste stykke zink på facaden af de mange blokke. Men først nu er regningen for det store byggeprojekt gjort op. Og den viser, at byggeriet blev 36,8 millioner kroner dyrere end forventet. Den samlede regning for renoveringen lander på 693,5 millioner kroner, og tirsdag fik teknisk udvalg regnskabet til godkendelse. Trods budgetoverskridelsen udløste sagen ikke de store politiske protester.

Løget er fuldt udlejet

  • I tilknytning til AAB's store renoveringsprojekt i Løget blev der iværksat en særskilt imagekampagne for bebyggelsen med det primære formål at tiltrække nye og ressourcestærke lejere.
  • Her blev det blandt andet anbefalet at gennemføre en generel maler-istandsættelse i lejlighederne, som ikke umiddelbart er omfattet af den fysiske helhedsplan.
  • Udgifterne til dette arbejde beløb sig til knap 6,6 millioner kroner, som er finansieret af AABs egne midler i Landsbyggefonden, og de har tilsyneladende haft en medvirkende effekt.
  • AAB oplyser, at boligselskabet allerede et halvt år efter færdiggørelsen af renoveringen kunne konstatere, at der igen er fuld udlejning i bebyggelsen.
  • Mens budgettet for den samlede renoverings skred, var det modsatte tilfældet med opførelsen af Løgets Kvartershus, som blev indviet i 2012.
  • Huset, der i dag er omfavnet af hele bydelen, kostede i alt 15.745.000 kroner at opføre. Det var knap 300.000 kroner billigere end budgetteret.
Annonce

Får ikke husleje til at stige

Når budgetoverskridelsen er en kommunal sag, skyldes det, at Vejle Byråd oprindelig stillede en kommunegaranti for det projekt, som i overvejende grad er finansieret af Landsbyggefonden.

Den højere regning får da heller ingen konsekvenser for den kommunale økonomi, ligesom overskridelsen heller ikke får konsekvenser for huslejen for beboerne i de to AAB-afdelinger, der rummer næsten 1000 almene boliger i Løget.

I to bilag til sagen har AAB Vejle beskrevet, hvor årsagen til den knap 37 millioner kroner store overskridelse skal findes.

AAB peger på flere hovedårsager, og den ene er indeksregulering af håndværkerudgifter i den cirka tre år lange byggeperiode. Den sluger samlet en merudgift på knap 8,5 millioner kroner.

Annonce

Fandt asbest i tage

En anden stor post skyldes et uforudset fund af asbest i tagene i længehus-bebyggelsen i afdeling 42.

Under arbejdet blev det konstateret, at de eksisterende udluftninger i taget var skåret ud med vinkelsliber i to af de fire byggeafsnit. Det resulterede i, at asbestfibre var spredt til loftrummet - herunder til isolering, undertag, lægter og udhæng.

Derfor måtte et omfattende asbestsaneringsarbejde sættes i værk, og det resulterede i en udgift på godt 7,7 millioner kroner.

Undervejs fandt man også miljøforurenende stoffer i form af bly, zink og asbest i blandt andet badeværelser, teknikrum og i trappeopgange.

Samlet set har dette betydet en merudgift på fire millioner kroner i de to afdelinger.

Annonce

Ville øge trygheden

Undervejs i projektet ytrede flere beboere et ønske om at øge trygheden i det store boligområde.

Derfor valgte AAB at tilkøbe en integreret videoløsning i de dørkaldeanlæg, der blev monteret ved indgangene til de forskellige opgange. Samlet set gav det en merudgift på 2,1 millioner kroner.

I afdeling 42 var det også galt med el-tavler, der var ulovlige i blokkene og derfor måtte skiftes sammen med hovedafbrydere til lejlighederne, da mange var fyldt med skidt og var defekte. Det kostede samlet 2,1 millioner kroner.

Flere andre udgifter løb på blandt andet ved efterisolering og brandsikring af længehusene, mens den sidste store post lå i afdeling 41, hvor ekstra terrænarbejde løb op i 5,8 millioner kroner.

Penge, der blev brugt til bortkørsel af overskudsjord og ekstra arbejde med belægninger, hegn, sammenbygninger og belysning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce