Annonce
Ikast-Brande

En broget byrådsperiode, mener Fælleslisten

Artium-byggeriet i Brande fyldte en hel del i debatten på Fælleslistens årsmøde. Noget af det, der står højest på Fælleslistens ønskeseddel, er en sammenbygning af Brande Hallerne og Artium-byggeriet (billedet). Foto: Ikast-Brande Kommune
Fælleslisten holdt årsmøde med selvransagelse, men har også flere ønsker til den kommende periode.
Annonce

Brande: ”Fælleslisten har aldrig haft det bedre!”... Byrådsmedlem Lotte Stoltenborgs udsagn var bare en af flere markante udmeldinger på Fælleslistens generalforsamling, som blev afholdt forleden på Hotel Dalgas i Brande.

I sin beretning lagde formand Jette Harrild især vægt på to emner: Landsbypolitikken og bosætningspolitikken.

– Landsbyerne er under stort pres med faldende befolkningstal, sagde formanden og fremhævede, at Fælleslisten har været med i en del forlig, der sikrer landsbyerne flere penge – og at landsbyerne fortsat ligger Fælleslisten meget på sinde.

På bosætningsområdet konstaterede Jette Harrild, at langt de fleste udstykninger er lavet i Ikast, men at Fælleslisten også har bakket op om dette, fordi flere borgere medfører flere skattekroner til gavn for hele kommunen.

Den indeværende byrådsperiode betegnede hun som ”en broget forestilling for Brande vedkommende”.

Hun nævnte den ”midlertidige” flytning af de administrative medarbejdere fra administrationsbygningen i Centerparken til Administration Vest i Ikast, nedrivningen af det gamle rådhus og biblioteket, flytningen af børnetandplejen til Nr. Snede, nedlæggelsen af Åhaven og turistforeningen som eksempler, men betegnede det som ”mellemtrin”:

- Som i et eventyr skal man gå så grueligt meget igennem, inden det bliver godt, sagde Jette Harrild, som også erkendte, at Fælleslisten både havde arbejdet og stemt for placeringen af den nye skole. Til gengæld har man været imod flytningen af tandplejen, lukningen af Åhaven og ”at jappe Engparken-byggeriet igennem” med det resultat, at over halvdelen af opgaverne endte hos håndværkere udenfor kommunen, hvilket ikke var hensigten.

Annonce

Vil ikke være med til at lukke Blåhøj

Også Blåhøjs skæbne fik et par ord med på vejen:

- Fælleslisten vil ikke være med til at lukke Blåhøj, fastslog Jette Harrild, som også erkendte, at det har en pris – men at den pris ville blive højere, hvis skolen og børnehaven måtte lukke.

Noget af det, der står højest på Fælleslistens ønskeseddel, er ifølge formanden en sammenbygning af Brande Hallerne og Artium, Brande Syd og landsbyerne, men Jette Harrild erkendte også, at man ser ind i nogle udfordrende budgetforhandlinger, hvor der både skal findes penge til de ekstraudgifter, corona-situationen har medført, samtidig med, at skattegrundlaget falder, fordi flere er kommet på syge- eller arbejdsløshedsdagpenge.

Da kasserer Minna Mikkelsen havde gennemgået regnskabet, som balancerede i et rundt nul som det skal, blev hun sammen med den tidligere formand Lasse Haahr, Preben Andersen og Henning Berg genvalgt for to år til den i alt ni personer store bestyrelse. Ole Deigaard blev valgt som suppleant og Preben Christensen blev genvalgt som revisor med Keld Ruglykke som suppleant.

Bestyrelsens forslag om at nedsætte kontingentet fra 150 kr. til 100 kr. årligt for at tiltrække flere medlemmer end de nuværende knap 40 blev også godkendt.

Annonce

En på hatten

Herefter fik Fælleslistens to byrådsmedlemmer, Lotte Stoltenborg og Henrik Kraglund, ordet, og Lotte Stoltenborg lagde ud med at spørge: ”Hvordan går det egentlig med Fælleslisten?” og gav selv svaret: ”Det har aldrig været bedre!”

- Efter 2½ år er vi ved at lande på benene, sagde hun, men de politiske lærepenge havde været barske, indrømmede hun. Forsøgene på at genoptage sagen om flytningen af børnetandplejen og lukningen af Kernehuset i Blåhøj havde givet ridser i lakken internt.


Det har aldrig været bedre

Lotte Stoltenborg, byrådsmedlem for Fælleslisten


Kulturområdet ”fik en på hatten”, da besparelser for 80 mio. skulle udmøntes, og også lukningen af turistforeningen har gjort ondt, sagde Lotte Stoltenborg, der er medlem af kultur- og fritidsudvalget. Til gengæld kunne hun glæde sig over, at der nu endelig er en samlet plan for børnetandplejen, som har været en sten i skoen igennem flere byrådsperioder, at der er sat gang i Buurtzorg-forsøget og en konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver, og at Brande Syd ser ud til at blive suppleret med en privat udstykning.

Hun nævnte Brande Hallernes arbejde på en sammenbygning med skolen, at Brande City er ved på vej med en spændende visionsplan og Hans-Christoph Pauls planer om et natursportscenter som eksempler på lige netop det, Brande kan: At skabe drømme og gøre dem til virkelighed.

Hun udtrykte også et lønligt håb om, at byrådsarbejdet vil blive nemmere i den kommende tid:

- Selv Venstre kigger til vores side nu, konstaterede Lotte Stoltenborg.

Annonce

Dyr lufthavn

Står det til Henrik Kraglund, skal der ikke sendes flere penge efter Midtjyllands Lufthavn.

– Det er et hul i jorden, fastslog han og forudså et større slagsmål ejerkommunerne imellem, når den næste regning skal betales.

Lotte Stoltenborg argumenterede for, hvorfor man havde støttet placeringen af den nye skole i Centerparken, selvom det endte med at koste 140 kommunale arbejdspladser, hvilket fik næstformand Axel Månsson til at tage ordet. Han angreb ikke beslutningen, men måden det blev gjort på.

– 360 grader (underudvalg i Brande City, red.) havde beregnet, at der var plads til det hele, påpegede han og konstaterede, at man var blevet udmanøvreret af mere drevne politikere.

- Det var ikke på en fair måde, det blev besluttet. Det var en politisk rævekage – men nu skal vi videre, fastslog han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Million-rokade ryster Vejles skoler:  Nogle skoler scorer kassen - specialeleverne er de store tabere

Annonce