Annonce
Læserbrev

En ny midtjysk luksusmotorvej – Et samfundsøkonomisk attentat i særklasse

Læserbrev: Vejdirektoratet har for nylig offentliggjort VVM-redegørelsen for en ny Midtjysk motorvej, kendt som Hærvejsmotorvejen. VVM’en afslører definitivt, at luksusmotorvejen er en økonomisk uforsvarlig investering.

Den interne rente afgør, om en ny motorvej er en god forretning. Dansk Byggeri, Kraka med flere har fastslået, at et projekt er rentabelt, når den interne rente er mindst 4%. Overalt i DK findes ønsker til nye vejanlæg, der har langt højere intern rente. Bundgrænsen bør være min. 5%, inden et projekt går videre til dybdegående teknisk og politisk behandling (jf. margin til fejlskøn).

VVM’en afslører, at luksusmotorvejens 6 linjeføringer opnår en intern rente på beskedne 2,5-3,9%, en elendig samfundsøkonomi med andre ord.

Heri indregnes privatbilisters tidsbesparelser med kr. 140/time. Det er uvist, om der er indsat bagatelgrænser. Men alle kan vel tåle 5-10 minutter ekstra køretid, hvis turen går til Viborg eller Aalborg i myldretiden. Korrigeres der herfor, falder den interne rente for luksusmotorvejen markant.

Private ejendomme rammes af store værditab, når en ny motorvej dukker op i nabolaget, selv ved ret store afstande. Ejendommenes omsættelighed reduceres, og ejerne udsættes i værste fald for stavnsbinding. Det indregnes ikke i den interne rente, hvilket er endnu en grov fejl.

Luksusmotorvejen vil torpedere store sammenhængende, unikke naturområder. Her i området blandt andet Randbøl Hede, der sammen med Frederikshåb Plantage udgør Trekantområdets eneste stilleområde med over 50.000 besøgende årligt. Uanset linjeføring bliver hele området hårdt støjramt og dermed værdiløst i rekreativ forstand. Et økonomisk tab som følge heraf indregnes heller ikke den interne rente, hvilket er en fejl, da det er faktisk muligt at prissætte naturen, hvilket forskere ved blandt andet KU påviser.

Så derfor drop luksusmotorvejen. Afhjælp trængselsproblemerne på E45 ved udbygning til 3 spor i hver retning, fra grænsen til Randers N, og eventuel en ekstra bro over Vejle Fjord. Alt dette kan ske meget hurtigere, og for færre penge end samfundet kunne have spildt på luksusmotorvejen.

Det er fakta, uanset at en række kommunalpolitikere og virksomhedsejere nu forsøger at negligere den ekstremt dårlige økonomi i luksusmotorvejen.

Motorvej E45 set fra Kolding Syd afkørslen. Arkivfoto: Søren Gylling
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Annonce