Annonce
Ikast-Brande

En tøjforretning med dybe rødder

Sven Holm drev forretning fra 1962 – 1984, hvor han solgte til Linda og Boie Jen-sen, der ændrede navnet til Chic: Foto: Torben Glyum, VAF/Lokalhistorisk Arkiv).
Siden 1883 er der blevet solgt dametøj fra Storegade 24, men med Chics nylige flytning sluttede en næsten 140-årig epoke.
Annonce

Brande: Chics flytning fra Storegade 24 til den tidligere Tøjeksper-ten-butik i nr. 30 betød afslut-ningen på en næsten 140 år lang epoke, hvor der er blevet solgt dameklædning fra nr. 24.
Det var Charles Jørgensen, som i 1883 i en alder af 23 år åbnede manufakturforret-ning på adressen. Siden han var 14, havde han været ansat hos en af datidens største forretninger med manu-fakturvarer (tekstilvarer), fa. Jørgen Pedersen i Herning.
Brande bestod sidst i 1800-tallet kun af nogle få beboelseshuse og et par gårde foruden kirken og præstegår-den.
Det viste sig imidlertid ret hurtigt, at placeringen var særdeles velvalgt. Ganske vist var byen og omegnen tyndt befolket, men det samme gjaldt konkurrencen. I 1890 opkøbte Charles Jør-gensen restlageret af manu-fakturvarer af daværende ko-lonialkøbmand N. I. Møller, og samtidig købte han en større grund på torvet i Give.
Her blev der i årene 1891-1902 drevet en filial med egen bestyrer.
Udover manufakturvarer solgte den driftige Charles Jørgensen bl.a. sko, legetøj, galanteri (pynt – det man i dag betegner som accessories), papirvarer, cykler m.m. fra butikken. I 1908 havde Charles Jørgensen fået ene-forhandling for det køben-havnske stormagasin Maga-sin du Nord, men først i 1914 blev butikken en ren manu-fakturhandel.

Annonce

Aftryk på Brande

I 1905 blev der foretaget en ombygning af forretningen på Storegade, og i 1930 undergik den en mere gennemgribende modernisering.
Charles Jørgensen nåede at fejre sit 50-års forretningsjubilæum i 1933, inden han døde senere samme år.
Indtil da havde han gennem et halvt århundrede sat sit store præg på Brande, både som menneske og som for-retningsmand.

Ejendommen, som den så ud omkring århundredeskiftet – altså det forrige – dengang Charles Jørgensen drev sin manufakturforretning på ste-det (foto: Lokalhistorisk Ar-kiv).

Han var bl.a. medstifter af Brande Håndværkerforening, blev senere formand for foreningen og blev senere igen udnævnt til æresmed-lem. Han var medlem af Brande Håndværker- og Bor-gerforenings første besty-relse og foreningens for-mand i tre omgange: fra 1891-92, 1899-1900 og 1913-14.
Fra 1904-1910 var han medlem af sognerådet, de sidste 3 år som formand.
Han var desuden med til at grundlægge Brande Bank og var i en lang årrække frem til sin død formand for bankrå-det.
Hans hustru, enkefru Mathilde Jørgensen, videreførte forretningen indtil 1946, hvor sønnen Kaj Jørgensen tog over efter 25 år som besty-rer.

Kaj Jør-gensen var med til at starte Brande Handelsstandsforening i 1941 og medlem af foreningens første bestyrelse. Han nåede desuden at være dens formand et enkelt år, 1946.

Annonce

Nyt navn

I 1962 solgte han butikken til Inger og Sven Holm, som i forvejen havde forretning i Videbæk, en forretning de solgte kort efter overtagelsen af butikken i Brande. Forretningen, som fik den nye ejers navn på facadebaldakinen, havde et stort udvalg i alt til moderne damebeklædning, og omsætningen voksede hastigt. Forretningen gennemgik en større modernisering, så tilbudsvarerne kunne stå uden for forretningen.
I 1984 solgte Inger og Sven Holm butikken til Linda og Boie Jensen, da Sven Holm fyldte 67. Køberne omdøbte butikken til Chic, et navn der fulgte med, da ægteparret solgte forretningen til dens nuværende ejer, Anita R. Kri-stensen, i 2016, og altså også med til forretningens nye placering.
Hvad der nu skal ske med lokalerne på Storegade 24, som fortsat ejes af Linda og Boie Jensen, er endnu ikke afklaret.
Kildemateriale:
Ved Urhanens fjer – Brande Kommunes historie 1970 – 2010, redigeret af Jan Svendsen
Brande Sogns Historie v/Tage Bundgaard Las-sen/Lars Nielsen
Lokalhistorisk Arkiv Brande/Jens Chr. Kjær

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Musikgudstjeneste i Vor Frelsers Kirke

Erhverv For abonnenter

Egtved Brugs, Café Kværn, Ravning Dambrug, Gadbjerg Kloakservice - og mange andre: Her er ugens regnskaber i Vejle Kommune

Vejle

Fra himmel til helvede i Nørreskoven: Pølse-grillen stod kold og forladt

Annonce