Annonce
Erhverv

Erhvervsnetværk sætter prisen op for medlemskab

Peter Skou holdt sin første formandsberetning i Business Vejle torsdag aften, hvor omkring 100 medlemmer var til generalforsamling i Street Food Vejle. Foto: Yilmaz Polat
Ny bestyrelse i Business Vejle har haft held til at stoppe den langsomme medlemsnedgang i erhvervsnetværket.

Vejle: Flere medlemmer til en forening, der i et stabilt dryp-tempo mistede medlemmer.

Det var, hvad der blev stillet i udsigt, da erhvervsnetværket Business Vejle sidste år skiftede næsten hele sin bestyrelse ud og indsatte en ny.

Torsdag aften skulle den nye bestyrelse så fortælle sine medlemmer, om det løfte er blevet indfriet.

På generalforsamlingen, der blev holdt på Street Food Vejle og samlede omkring 100 medlemmer, kunne formand Peter Skou fortælle, at medlemsskaren i det forgangne år er vokset med omkring 30 medlemmer - fra omkring 200 for et år siden til nu 228, og at den nye bestyrelse har sat det mål, at Business Vejle skal have 275 medlemmer ved årets udgang.

De blev valgt til bestyrelsen

På generalforsamlingen i Business Vejle var der genvalg til bestyrelsen til Arne Kristensen, Henrik Aarup Svendsen og Mark Vilbrad.

Tina Kromann Lyngsø blev genvalgt som suppleant.

Tidligere formand Finn Dyhre Hansen genopstillede ikke som suppleant, og det blev besluttet at køre videre med blot en suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Skou som formand og Arne Kristensen som næstformand.

Bestyrelsen i Business Vejle består af: Peter Skou, Arne Kristensen, Kenneth Eskildsen, Telse Runge, Henrik Aarup Svendsen, Mikael Grosen Skovbo og Mark Vilbrad.

Kontingent sættes op

Medlemsfremgangen har dog ikke været uden omkostninger for foreningen.

Erhvervsnetværket kom ud af 2018 med et underskud på 71.000 kroner - mod et underskud i 2017 på 137.000 kroner i 2017. Og bestyrelsen varslede også et underskud i 2019, før der i 2020 igen budgetteres med balance mellem udgifter og indtægter.

Til indtægtssiden godkendte generalforsamlingen et forslag fra bestyrelsen om at sætte kontingentet for medlemmerne op fra 1200 kroner til 1500 kroner. Og bestyrelsen varslede en yderligere stigning til næste generaforsamling, hvor kontingentet skal stige til 1800 kroner.

Politisk indflydelse

Til gengæld har Business Vejle i årets løb opnået at få politisk indflydelse og søsætte tre tænketanke, lød det fra Peter Skou i hans første formandsberetning.

- Vi har fået næstformandsposten i Vejle Kommunes kontaktudvalg for erhverv og uddannelse, hvor vi vil være med til at udforme vækststrategien for 2020-2025. Samtidig har vi fået gang i vores tre tænketanke med fokus på resilience - eller robusthed - fødevareindustrien og beskæftigelse. Vi er åbne for at etablere endnu flere tænketanke, så hvis I har nogle gode ideer, så kom endelig med dem, lød det fra Peter Skou.

Han kunne desuden fortælle, at foreningen har 1600 følgere på det erhvervsorienterede sociale medie LinkedIn, men står noget svagere på Instagram.

- Det tilskriver jeg nu mest bestyrelsens sammensætning, lød det fra Peter Skou til de omkring 100 deltagere i generalforsamlingen.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce