Annonce
Læserbrev

Et godt børneliv starter ikke med besparelser

Læserbrev: Børn i Kolding risikerer et langt ringere børneliv i dag - og fritidstilbud, hvis politikerne i Kolding vedtager millionbesparelser på børneområdet de kommende år, som det fremgår af budgetforliget for 2020.

I 2020 skæres der knap 27.5 mio. kr. fra børne- og uddannelsesområdet, og nedskæringer følger de kommende år, selvom der kommer flere børn til.

Hvis dette bliver gennemført, vil det betyde færre voksne til vores børn. Forskning viser, at en høj pædagogandel i dag- og fritidstilbud øger børns trivsel, selvværd, resultater og lavere frafald i ungdomsuddannelser. Gode normeringer reducerer stress hos børn, giver bedre social tilpasning og reducerer antallet af konflikter mellem børnene.

Som pædagoger oplever vi, at børn i Kolding allerede i dag savner pædagoger til at stimulere sprog, sociale og følelsesmæssige kompetencer og indlæring.

Fx når lille Lukas ønsker at deltage i en legerelation, men har svært ved at formidle sit ønske og har brug for en voksen til at hjælpe ham i gang. Det er ikke muligt før efter kl. 9.00, da der ikke er personale nok til at varetage denne opgave.

I skolen sidder Ida på 7 år, som har massive vanskeligheder i hjemmet. Hun har støttetimer i skoledelen, som varetages af en pædagog. Når Ida går i SFO’en får hun ingen hjælp og har samme vilkår som resten af børnegruppen.

Det bevirker, at Ida bliver udadreagerende og til fare for sig selv og andre. Ida har brug for støtte i SFO'en til at klare de udfordringer, hun står i. Pædagogerne føler sig magtesløse, da de ikke har mulighed for at hjælpe Ida, når 25 andre børn har også brug for hjælp.

Vi ønsker, at politikerne i Kolding Kommune vil frede børnene, sikre flere pædagoger og som minimum opretholde nuværende antal pædagoger i både dagtilbud og skole.

Med et mål om minimumsnormeringer i fremtiden går Kolding Kommunes budgetforlig den modsatte vej: Det risikerer at forringe normeringer.

Serviceniveauet står til yderligere forringelser, og politikerne er derfor nødt til åbent at fortælle forældre og borgere, hvordan servicen og velfærden forringes. Hvilke børn skal ikke have hjælp og støtte?

Kolding Kommune vedtager budgettet torsdag den 31. oktober 2019.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Politiet kom først og slukkede kælderbrand

Annonce