Annonce
Ikast-Brande

Færre brandkøretøjer: Lift sendes på pension

Indtil videre står der tre brandkøretøjer i garagen på Falck-stationen i Brande, men det ene køretøj – liften – indgår ikke i den reviderede dimensioneringsplan, som Ikast-Brande Kommunes økonomi- og planudvalg netop har godkendt. Foto: Mikael Lund
Antallet af brandkøretøjer i Brande reduceres fra tre til to.

Brande: I sidste uge godkendte økonomi- og planudvalget den dimensioneringsplan, Brand & Redning MidtVest – det fælles redningsberedskab mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner – har udarbejdet. Planen betyder blandt andet, at antallet af brandkøretøjer i Brande reduceres fra tre til to.

Aktuelt holder der tre brandkøretøjer i garagen på Falck-stationen på Brandlundvej: En autosprøjte, en tankvogn og en lift, men i den reviderede dimensioneringsplan indgår liften ikke.

Avisen har spurgt beredskabschef Kim Bjerg Wemmelund om, hvad ændringen kommer til at betyde i praksis.

Han understreger, at liften ikke forsvinder her og nu, men at det kommer til at ske over tid, og at Bestsellers byggeplaner spiller en rolle:

- Et eventuelt Bestsellerbyggeri kræver en hel særskilt risikoanalyse med mulighed for en anden dimensionering. Så ja, den nuværende lift forsvinder på et eller andet tidspunkt, hvilket ligesom det er i dag kan betyde assistance fra redningslift/drejestige fra de omkringliggende stationer, hvilket ofte sker pga. Brandes lifts begrænsninger, forklarer beredskabschefen, der imidlertid ikke har præcise tal for, hvor tit det rent faktisk er nødvendigt for brandfolkene i Brande at rekvirere assistance fra nabostationerne.

Ifølge avisens oplysninger, som bl.a. er baseret på de ugentlige gennemgange af udrykninger, er det dog yderst sjældent stationen i Brande, der har brug for assistance fra nabostationerne. Når det sker, er det typisk enten i form af tankvognsassistance (slukningsvand) eller ved større miljøindsatser, mens liften fra Brande til gengæld jævnligt bliver sendt til opgaver i Nr. Snede-området.

Annonce

Robust beredskab

Brandstationsleder Michael Koch fra Falck i Brande understreger, at man også efter udfasningen af liften har et robust beredskab i slukningsområdet. Han siger videre, at han ikke håber, ændringen kommer til at betyde serviceforringelser for borgerne i Brande, men peger samtidig på, at liften har haft en stor betydning for brandfolkenes sikkerhed og arbejdsforhold, når der skal slukkes brand eller arbejdes i højden i øvrigt.

Beredskabsstyrelsen har haft den reviderede dimensioneringsplan til udtalelse, og styrelsens overordnede vurdering er, at Brand & Redning MidtVest med den planlagte dimensionering vil være i stand til at iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.

Til gengæld vurderer Beredskabsstyrelsen, at planen ikke tydeligt sandsynliggør, at dimensioneringen imødekommer håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser. Det kræver ifølge Beredskabsstyrelsen en nøjere analyse af udvalgte scenarier, og at man drager de nødvendige konklusioner heraf i form af f.eks. møde- og alarmeringsplaner. Styrelsen noterer med tilfredshed, at Brand & Redning MidtVest er opmærksomme på etableringen af risikovirksomheden Air Liquide i Pårup, men anbefaler også, at der fastsættes et mål for responstiden for de sidste fem procent af indsatserne, hvor det første sluknings- eller redningskøretøj ikke kan være fremme på stedet og påbegynde indsatsen indenfor enten 10, 15 eller 20 minutter.

Endelig har Beredskabsstyrelsens gennemgang af planforslaget vist uoverensstemmelser mellem oplysningerne i planforslaget og oplysningerne i redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem ODIN. Beredskabsstyrelsen henstiller derfor til Brand & Redning MidtVest at sikre, at ODIN indeholder opdaterede oplysninger om beredskabets kapaciteter og udrykningsaktiviteter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Live: FN-klimatopmøde udskudt på grund af coronavirus

Vejle

Syv ansatte venter stadig på svar efter udbrud: En beboer mere på plejehjem er smittet med coronavirus

Børkop

Lisbeths corona-syge mand ligger bevidstløs i respirator: Pas på jer selv og ikke mindst pas på andre!

Annonce