Annonce
Vejle

Før afgørelsen om Posthusgrunden: DSB og PostNord truer med erstatningskrav

Sammen med Banedanmark ejer DSB Ejendomme og PostNord det areal, som lokalplan 1225 dækker over. De to sidstnævnte truer nu med erstatningskrav, hvis byrådet vælger at forkaste den snart tre år gamle lokalplan, som Planklagenævnet midlertidig har kendt ugyldig. Arkivfoto: Mette Mørk
DSB Ejendomme og PostNord har sendt brev til borgmesteren med klar besked: Vi kræver erstatning, hvis I kasserer lokalplanen for Posthusgrunden.

Vejle: Vejle Byråd skal onsdag eftermiddag tage stilling til, om Vejle Kommune skal forkaste den snart tre år gamle - og midlertidigt ugyldige - lokalplan for Posthusgrunden og starte processen for den centralt beliggende grund helt forfra.

Sker det, har udviklingsselskabet NPV - der længe har arbejdet med et stort bolig- og butiksprojekt ved Gammelhavn - truet med at kræve erstatning på 26,5 millioner kroner for tabt arbejde.

En regning, selskabets direktør Jens Schaumann har tænkt sig at sende til kommunen, hvis byrådet onsdag eftermiddag stemmer for forslaget om at sætte gang i arbejdet med en helt ny lokalplan for grunden.

Nu har to andre aktører meldt sig på banen med det klare formål at lægge yderligere pres på de lokale politikere.

Annonce
Det ville være trist for det fremtidige samarbejde, hvis Vejle Kommune som følge af denne sag mister sin høje troværdighed som forhandlingspartner og planmyndighed.

Jesper Friisberg, PostNord, i brev til Vejle Kommune

Vil ikke give afkald på værdien

Det er DSB Ejendomme og PostNord, der sammen med Banedanmark ejer det areal, som lokalplan 1225 dækker. De to selskaber har indgået betingede købsaftaler med NPV om salg af jorden til det byggeprojekt, som nu er kommet i lokalpolitisk modvind.

De to breve, der er stilet til borgmester Jens Ejner Christensen (V), er langt hen ad vejen enslydende, og i henvendelserne opfordrer de byrådets partier til at bakke op om det plangrundlag, byrådsflertallet vedtog tilbage i efteråret 2016.

"Der er lagt betydelige ressourcer i udviklingsprocessen, som tog udgangspunkt i kommunens ønske om at både at opnå en fortætning af byen og en styrkelse af Vejle som regional handelsdestination. Med lokalplanen 1225's vedtagelse opnåede vi en byggeret for vores matrikel, som repræsenterer en betydelig værdi. som vi i sagens natur ikke er indstillet på at give afkald på," skriver afdelingschef i salg og projektudvikling hos DSB Ejendomme, Søren Beck-Heede.

Skal erstatte grundejers tab

Han slår på, at der foreligger en betinget handel, som underbygger værdien af byggeretten, og forventer, at Vejle Kommune holder fast i den lokalplan, man én gang har vedtaget.

"Og som vi og andre private aktører har indrettet os i tillid til," skriver afdelingschefen.

Hos PostNord er beskeden stort set den samme:

"Det er vores opfattelse, at Vejle Kommune vil blive erstatningsansvarlig for det tab, vi som grundejer måtte lide ved, at det i lokalplan 1225 forudsatte projekt ikke kan realiseres, hvis Vejle Kommune mod forventning måtte undlade at lovliggøre lokalplan 1225", skriver Jesper Friisberg, Head of Real Estate hos PostNord.

Flertal for at starte forfra

Som Vejle Amts Folkeblad tidligere har omtalt, har Planklagenævnet kendt lokalplanen ugyldig på grund af mangler i det kommuneplantillæg, der fulgte med lokalplanen for Posthusgrunden.

Derfor opfordrer PostNord og DSB Ejendomme byrådet til at tilføje manglerne i den eksisterende kommuneplan eller bede Planklagenævnet genoptage sagen, da kommuneplantillægget siden er blevet overhalet af den gældende kommuneplan.

Men ifølge dagsordenen til onsdagens byrådsmøde er et flertal med Socialdemokratiet, SF, Konservative og Radikale indstillet på, at kommunen tager Planklagenævnets afgørelse til efterretning og sætter gang i en helt ny planproces.

Professor: Afhænger af forløbet

Det vil blive afgjort onsdag eftermiddag, om flertallet holder, og det advarer PostNord imod:

"Hvis det forudsatte projekt ikke kan gennemføres på grund af Vejle Kommunes fejl, og vores matrikel dermed mister værdi, vil PostNord lide et væsentlig økonomisk tab. PostNord forbeholder sig i så fald retten til at gøre dette tab gældende overfor Vejle Kommune," skriver Jesper Friisberg.

Vejle Amts Folkeblad har bedt en ekspert i forvaltningsret, professor Steen Bønsing ved Aalborg Universitet, forholde sig til, om Vejle Kommune og i yderste konsekvens de enkelte byrådsmedlemmer, kan blive gjort erstatningsansvarlige, hvis byrådsflertallet forkaster lokalplan 1225.

- Det tør jeg ikke give et bud på fra hoften. Principielt er det set før, at en kommune bliver erstatningsansvarlig. Men det afhænger enormt meget af hele forløbet, og det vil kræve, at jeg dykker ned i Planklagenævnets afgørelse og hele forløbet for at kunne udtale mig om det, siger Steen Bønsing.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Ny forretning: Et klip med gyldne fingre

Annonce