Annonce
Erhverv

Falck oplevede et år med store udfordringer

Brandstationsleder Erling Jørgensen gennemgik årets mange udfordrende opgaver, da der fredag igen var nytårsparole hos Falck på stationen på Nørregade. Arkivfoto: Jim Hoff
På Falckstationen i Nørregade blev 2019 næsten et helt normalt år. Men det var kun på det rent arbejdsmæssige felt. Tre markante forhold gjorde året til en noget anderledes oplevelse.

Give: Årsskiftet er godt tidspunkt til både at gøre status og til at efterrationalisere på nogle af de ting, året nu en gang har bragt.

Det gjorde stationsleder Erling Jørgensen da også, da han fredag gjorde status årets gang på den lokale station. Nytårsparolen var dermed tilbage i Give efter Falck i 2018 forsøgsvis havde flyttet den til Kolding.

Store dele af Erling Jørgensens beretning koncentrerede sig da også om de mange udrykninger, de frivillige brandfolk havde deltaget i. Men helt usædvanligt startede han med nogle mere organisatorisk betragtninger.

- 2019 har været et år med store forandringer i Falck. ”Turn around, winning behaviours, compliance og ændringer i ledelsesstrukturen på alle niveauer”, er noget af det, der har fyldt rigtig meget hen over året. Alle disse tiltag har været en tvungen nødvendighed. Både for at få skuden rettet op og for at vinde tilliden tilbage til vores gode gamle firma. Og tro mig, så er vi ved fælles hjælp, på vej ud af det rette spor, lød det indledningsvis fra Erling Jørgensen.

ABA alarmernes værd blev 30. november bevist, da der tidligt om morgenen var opstået brand i en person og dennes kørestol på et lokalt plejecenter. ABA alarmen på stedet sørgede for hurtig alarmering af brandvæsnet og dette sammen med en flot indsats af personalet på stedet, samt efterfølgende professionelt indsats af de brand- og ambulance folk, der kom til stedet, er givet vis årsag til, at beboeren er i live i dag.

Stationsleder Erling Jørgensen.

Hurtig hjælp

Men det var ikke kun hos Falck selv, der var sket ændringer. Også hos det støre enkeltkunde ”Trekantbrand” var der sket forskellige tilretninger i løbet af året

Blandt andet er der udarbejdet og vedtaget en ny ”risiko baseret dimensionering”, der er trådt i kraft sidst på året.

- Det betyder tilretning af slukningsområderne, så det altid er det nærmeste brandvæsen, der bliver kaldt til en given opgave. Der er ligeledes lavet en bedre udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed og det betyder, at udrykningerne i flere tilfælde vil være sammensat fra flere stationer. Det skal sikre borgerne den hurtigste hjælp med de rigtige ressourcer, sagde Erling Jørgensen.

Den tredje ting, der havde haft stor indflydelse på arbejdet på Falckstationen i Nørregade, var ikke organisatorisk, men langt mere alvorligt. Det var antallet af udrykninger med tavlevognen, der bruges hvis der skal afspærres i forbindelse med uheld eller eksempelvis tabt gods på kørebanen. Antallet af udkald steg fra 250 i 2018 til 564 i 2019.

Annonce

Tragisk baggrund

- Den store stigning, skal ses i lyset af, at man i en periode på godt otte måneder af 2019 har kørt med to tavlevogne til alle opgaver på grund af en tragisk ulykke, hvor en tavlevognschauffør desværre mistede livet. Proceduren for kørsel er nu ændret, så der i hvert enkelt tilfælde laves en risikovurdering, som afgør om der skal en ekstra tavlevogn med på opgave, forklarede Erling Jørgensen.

Trafikuheldet, hvor en Falkredder blev dræbt, skete i slutningen af 2018 på Vestmotorvejen E20 ved Tjæreby øst for Korsør. En Falckredder stod ved sin tavlevogn og var ved at sætte afspærringen op, da han og tavlevognen blev ramt af en varevogn. Falckredderen blev dræbt på stedet og der sættes som skrevet i første omgang ind med to tavlevogne til alle udkald.

- Der skal derfor i dag lyde en stor tak til de brandmænd, som døgnet rundt har fået afviklet den ekstraordinære store antal ture i 2019, lød det fra Erling Jørgensen.

Resten af årets gang på lignede til forveksling de foregående år. Heldigvis var der heller i 2019 trafikuheld, der krævede liv. Faktisk var antallet af trafikuheld med fastklemte det laveste i mange år.

Klimaet har ind i mellem også indflydelse på stationens arbejde. Orkaner giver travlhed med væltede træer. Tørke som i 2018 giver mange naturbrande, mens et efterår som i år betyder meget få naturbrande. Statistikken over årets opgaver ses i faktaboksen.

- Der skal også lyde en stor tak til de virksomheder i lokalområdet, der stiller deres medarbejdere til rådighed for brandvæsnet. Uden denne velvillighed, ville det ikke være muligt at drive et godt og effektivt deltidsbrandvæsen. Også tak til jer brandmænd og holdledere for den kæmpe indsats, I har ydet i årets løb, sluttede Erling Jørgensen.

Så mange udrykninger var der i 2019

2019 2018

Automatiske brandalarmer 26 25

Bygningsbrande 11 13

Containerbrande 0 1

Bilbrande 11 6

Skorstensbrande 4 1

Mark- og naturbrande 6 11

Brand i landbrugsmaskiner 4 4

Forureningsuheld 11 15

Trafikuheld med fastklemte 4 5

Tankvognsassistance 3 1

Andre blindealarmer 1 1

Andre opgaver 9 2

Dertil kommer udrykninger med tavlevognene, der i 2019 udgjorde 564 mod 250 i 2018.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce