Annonce
Vejle

Farvel til øjebæ: Nye boliger langs smuk indfaldsvej til Vejle

Det ligner en industribygning - men er rent faktisk tænkt som et nyt boligbyggeri. Planen for den nuværende møllegrund ved Grejsdalsvej er at opføre en ejendom, der ligner den tidligere valsemølle. Illustration: Arkitekt Brian Mortensen
På begge sider af Grejsdalsvej vil udviklere bygge nyt - 16 boliger i alt, halvdelen som rækkehuse.

Grejsdalen: Farvel til en øjebæ på den ene side af Grejsdalsvej og til en ubebygget skrænt på den modsatte side.

Sådan ser fremtiden ud for et sving på den smukke indfaldsvej - foreløbig kun på planlægningsstadiet. Svinget kommer lige efter Grejsdalens Efterskole, når man kommer inde fra Vejle.

Tirsdag skal politikerne i teknisk udvalg sige ja eller nej til to projekter. Det ene er den endelige nedrivning af den tidligere valsemølle med tilhørende møllerbolig. Her skal de nuværende ruiner afløses af et udlejningsbyggeri, der kommer til at ligne den tidligere møllebyning.

Den gamle valsemølle ved Grejsdalsvej er i dag en ren ruin. Arkivfoto: Kaare Johansen

På den anden side af vejen er rækkehus-projektet knap så langt. Her skal udvalget beslutte, om der skal sættes gang i arbejdet med en lokalplan for otte rækkehusboliger på skrænten op mod skoven ved Sofienlund.

Annonce

Krav om ny vej

Vejle Amts Folkeblad har tidligere omtalt begge projekter:

I den oprindelige skitse til rækkehusbyggeriet var planen, at beboerne i seks af de dengang ni rækkehuse skulle køre ind til deres hus via den meget stejle Ingemannsvej.

Den plan er nu ændret. Antallet af boliger er skåret ned til otte, og der anlægges en snoet adgangsvej op skrænten - direkte fra Grejsdalsvej. Der bliver med andre ord ikke vejadgang til Ingemannsvej.


Fra vendepladsen ved de højest beliggende boliger er der adgang til det fælles friareal mod skoven. Der etableres desuden en sti hele vejen fra Grejsdalsvej op til det fælles friareal.

Fra udvalgsdagsordenen


Til gengæld er der ikke ændret på, at de kommende huse bygges i to etager med nedgravet garage. Husene anlægges i tre rækker med to boliger side om side.

Rækkehusprojektet ved Grejsdalsvej er skrumpet fra ni til otte, og der er planlagt egen vejadgang via en serpentinevej på den stejle skrænt. Illustration fra teknisk udvalgs dagsorden

Vand har tidligere været en bekymring på grunden - derfor skal det fremgå af den kommende lokalplan, at det problem skal løses inden for den 7.635 kvadratmeter store grund.

Annonce

Boliger erstatter ruin

På den anden side af vejen er der også vand. Grejs Å er nærmeste nabo til den tidligere valsemølle, der efter planen erstattes af et byggeri i fire etager - samme højde som den nedrevne industribygning.

Ideen med projektet er - ifølge forslaget til lokalplan - at forene behovet for nye boliger med ønsket om at bevare fortællingen om industri-miljøet langs åen. Her anlagde vores forfædre  fra 1700-tallet og frem 15 møller og småindustrier, der alle blev drevet med kraften fra den brusende å.

Hvis politikerne i teknisk udvalg siger ja og får opbakning af de øvrige kolleger i byrådet,  kommer lokalplanen i høring i løbet af en måneds tid. Her får naboer og andre interesserede mulighed for at komme med indsigelser til projektet, inden politikerne skal tage endelig stilling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

OL-billetter på spil i Vejle

Kultur

Endelig: Dansere rykkede ud i det fri

Annonce