Annonce
Vejle

Finlandsparken slipper for nedrivning - går efter dispensation

Set fra luften er der flere muligheder for at bygge nyt i området omkring Finlandsparken. AAB peger blandt andet på nordvestlige hjørne af Finlandsparken, kaldet "markedspladsen", et areal mellem beboerhuset og Moldevej, ligesom der er et areal ved Nørremark Centret og et areal over mod Q8, der kan indlemmes i Finlandsparken med privat nybyggeri. Det vil få andelen af almene boliger i "det hårde ghettoområde" til at falde. Foto: Mette Mørk

AAB og byrådet går efter en dispensation, så Finlandsparken kan bevare 68 procent - og ikke 40 procent - almene boliger. Planen sætter ingen beboere på gaden.

Vejle: Ingen beboere i Finlandsparken skal sættes på gaden. Ingen blokke skal rives ned.

Det er de to vigtigste signaler, boligselskabet AAB Vejle og Vejle Kommune sender, når parterne til marts vil sende en fælles dispensationsansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ansøgningen kommer, fordi Finlandsparken er på listen over landets 15 hårde ghettoområder. Et bredt folketingsflertal vedtog 22. november sidste år en ny lov, der slår fast, at kun 40 procent af boligerne i de hårde ghettoområder må være almene boliger.

I Finlandsparken kan loven betyde, at 317 af de 529 eksisterende boliger i boligområdets 11 blokke skal sælges til private udlejningsboliger, rives ned eller konverteres til ældre- eller ungdomsboliger inden 2030.

Det er dette, vi er nået frem til og det, vi er enige om at gå efter. Det vigtige er, at der ikke er noget om, at vi skal til at rive ned eller sælge boliger i vores plan.

Steen Dahl-Hansen, direktør, AAB Vejle
Finlandsparken. Foto: Mette Mørk

Går efter 68 procent

Samme lov kræver, at kommunalbestyrelsen og AAB senest 1. juni laver en helhedsorienteret udviklingsplan for, hvordan de vil nå målet.

Men før planen kan laves, skal parterne have svar på den dispensation, som parterne nu er nået til enighed om at sende til boligstyrelsen.

Udkastet til ansøgningen fremgår af dagsordenen for mødet i Vejle Byråds økonomiudvalg på mandag:

Parterne går efter en dispensation, så 68 procent - og ikke de lovbestemte 40 procent - af boligerne i Finlandsparken kan forblive almene boliger. Det sker dog uden at flytte en eneste lejer fra deres hjem i Finlandsparken.

Dispensationsansøgningen skal godkendes af AAB's repræsentantskab på et møde 19. februar. Herefter skal kommunalbestyrelsen godkende ansøgningen på byrådsmødet 27. februar.

Finlandsparken. Foto: Mette MørkDCIM/100MEDIA/DJI_0382.JPG

Havde foretrukket højere sats

AAB Vejle havde foretrukket en væsentligt højere procentsats i dispensationsansøgningen end de 68, for de aktuelle beskæftigelsestal viser, at var blot 14 flere beboere i job, ville Finlandsparken ikke længere være på den hårde ghettoliste.

Men den fælles dispensationsansøgning er skrevet efter en længere proces, hvor boligselskabet og Vejle Kommune har forhandlet sig frem til en fælles ansøgning i et nedsat dialog- og forhandlingsforum af både politikere og embedsfolk fra begge lejre.

- Det er dette, vi er nået frem til og det, vi er enige om at gå efter. Det vigtige er, at der ikke er noget om, at vi skal til at rive ned eller sælge boliger i vores plan. Vi har mulighed for at lave nogle greb, vi kan skrue på, for at få procenten ned, og et af de greb er at fortætte området, fortæller direktør i AAB Steen Dall-Hansen.

Flere områder i spil

Byrådet og AAB har flere områder, der kan bringes i spil for at fortætte området med nybyggeri. Det bliver selvsagt ikke AAB, der kommer til at bygge. Det skal være privat nybyggeri af boliger til enten udlejning eller salg i området, og det kræver, at man finder de rette investorer.

- Vi kigger bredere på Finlandsparken og kan lave fortætning i de omkringliggende arealer. Det kan være i det nordvestlige hjørne af Finlandspaken, kaldet "markedspladsen". Der er et areal mellem beboerhuset og Moldevej, ligesom der er et areal ved Nørremark Centret og et areal over mod tankstationen (Q8, red.), siger Steen Dall-Hansen.

Det er netop en løsning, som borgmester Jens Ejner Christensen (V) tidligere har talt varmt for.

Dispensationsansøgningen lægger også op til, at 17 af Finlandsparkens nuværende boliger skifter status til ældreboliger, hvilket loven giver mulighed for, og ifølge AAB-direktøren kan det ske uden at skulle omplacere lejere i de 17 boliger.

Kombineret udlejning

Samtidig går parterne efter, at Finlandsparken får mulighed for at indføre såkaldt kombineret udlejning.

Det er en mulighed, som landets hårde ghettoområder kan tage i brug, hvis kommunalbestyrelsen siger ja til det. Og et flertal i teknisk udvalg anbefaler - som omtalt i sidste uge - at byrådet giver grønt lys for ordningen.

Kombineret udlejning gør det muligt for AAB at afvise boligsøgende, der står uden for arbejdsmarkedet eller som er førtidspensionister. Værktøjet indføres for at styrke tilflytningen af ressourcestærke borgere til Finlandsparken, og det vil også komme med i den helhedsorienterede udviklingsplan.

Her vil det også fremgå, at der allerede er sat gang i en fremskudt beskæftigelsesindsats, som kører det næste halve år.

Annonce
Forsiden netop nu
VB

VB vandt igen - og den bedste var på midten

Annonce