Annonce
Erhverv

Fiskere vil hale muslinger op af Vejle Fjord - kommunerne stritter imod

Allan Buch har drevet fiskeri i Lillebælt i over 40 år. Han er formand for Bælternes Fiskeriforening, aktiv i naturrådet i Naturpark Lillebælt og i Sund Fjord-projektet omkring Vejle Fjord og socialdemokratisk medlem af Middelfart Byråd. Han beskyldes af politiske kolleger i nabokommunerne for at tale med to tunger, når han samtidig kan søge om at der kan genoptages muslingefiskeri i Vejle yderfjord. Han afviser og mener, at politikerne ikke forholder sig til fakta. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Politikere og embedsfolk på begge sider af Vejle Fjord sætter hælene over for et ønske fra erhvervsfiskere om at genoptage muslingefiskeriet i den ydre del af fjorden. Både i Fredericia, Vejle og Hedensted undrer politikerne sig over, at fiskerne skal kunne lukrere på de milliondyre tiltag, der skal skabe en sund fjord og et Lillebælt i balance. Fiskeriformanden afviser.
Annonce

Vejle Fjord: Fiskeristyrelsen er indstillet på at åbne for muslingefiskeri i den ydre del af Vejle Fjord, og det har fået de tilstødende kommuner på barrikaderne.

Kommunerne mener, at et nyt muslingefiskeri stritter lodret imod de tiltag, kommunerne i disse år bruger mange millioner kroner og kræfter på for at genoprette livet i fjorden og balancen i Lillebælt.

Fiskeristyrelsen har fulgt en opfordring fra Bælternes Fiskeriforening om at genåbne for muslingefiskeri i en begrænset del af fjorden, og sagen er sendt i høring ved de omkringliggende kommuner: Fredericia, Vejle og Hedensted.

I Fredericia Kommune er holdningen klar. Man er mildt sagt ikke begejstret for, at der skal trækkes trawl hen over havbunden for at fiske muslinger.

- Det harmonerer ikke med, at vi igen og igen hører fra Bælternes Fiskeriforening, at Lillebælt er død, og at der ikke er noget at fange. Allan Buch er formand for Bælternes Fiskeriforening, som står bag ansøgningen, og han har om nogle gjort opmærksom på problemerne med manglende fangster. Han er medlem af Naturrådet, som arbejder med det store projekt "Lillebælt i Balance", så jeg forstår det slet ikke, siger formanden for miljø- og teknikudvalget, i Fredericia Christian Bro (S).

Hvis fiskerne ønsker at fange muslinger, så burde de efter Christian Bros mening selv etablere muslingefarme.

- Det kunne både gavne miljøet og give dem en indtægt. Som forslaget ligger, vil fiskerne i stedet rense havbunden for de muslinger, man fremdyrker på muslingetovene i miljøprojektet "Sund Vejle Fjord". Det er helt galt, mener Christian Bro.

Lillebælt i Balance

 • Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner står sammen bag "Naturpark Lillebælt".
 • Naturparken ledes af et naturparkråd. Her mødes politikere, erhvervsfiskere, sportsfiskere og repræsentanter fra en række andre organisationer med tilknytning til friluftsliv og natur.
 • Med i naturparkrådet sidder blandt andet Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening og socialdemokratisk medlem af Middelfart Byråd.
 • I rådet har man de seneste år haft fokus på den ubalance, der er opstået i Lillebælt, og som betyder, at bundgarnsfiskerne ikke længere kan fylde deres garn med fladfisk som tidligere. I turbådene på Lillebælt skal der mere held end tålmodighed til at pilke en torsk på krogen.
 • I efteråret 2018 førte det til udarbejdelse af et ambitiøst projekt: "Lillebælt i balance" med et budget på 30 millioner kroner.
 • Det økonomiske fundament er på plads efter, at Nordea Fonden og Vellux Fonden for nylig bevilgede godt 17 millioner kroner tilsammen. De tre kommuner har tilsammen afsat 15 millioner kroner til projektet.
 • I samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua skal det undersøges, hvad der er baggrunden for, at Lillebælt ikke længere er i balance. Eksperterne skal også give et bud på konkrete initiativer.
 • Der indgår desuden en formidlingsdel og etablering af flere stenrev, krabbebørnehaver med mere.
Annonce

- Det kan de godt glemme

I Vejle Kommune er man netop i gang med at give kunstigt åndedræt til fjorden i projektet "Sund Vejle Fjord". Et projekt til 24,5 millioner kroner.

Over fem år vil parterne i projektet blandt andet arbejde for at få ålegræs, stenrev, fisk og muslinger tilbage i fjorden.

Sammen med virksomheden Wittrup Seafood er Vejle Kommune i færd med at bygge en muslingefarm, der skal producere tonsvis af muslinger til fjordbunden.

Derfor fraråder kommunen muslingefiskeri. Muslingeskrab går imod alle intentionerne for fjorden, ligesom det er et meget dårligt signal at sende, mener kommunen.

- Det kan de godt glemme. Nu gør vi alt for, at fjorden skal have det bedre og få flere muslinger. Så skal man da ikke give lov til at skrabe muslinger ude i fjorden. Det er en tåbelig idé. Jeg ved ikke, hvad de tænker på, siger Karl Erik Lund (DF), formand for natur- og miljøudvalget i Vejle.

Det undrer også ham, at anmodningen kommer fra Bælternes Fiskeriforening. For formand Allan Buch er også en del af fjordarbejdet i Sund Vejle Fjord.

- Jeg håber næsten, at han ikke kender til projektet, for muslingeskrab er ikke en god idé. Jeg synes, man spiller lidt på to heste. Lad nu den fjord få noget ro, så den kan få det bedre, siger Karl Erik Lund.

Annonce

Nej fra Hedensted

I Hedensted Kommune mener man heller ikke, at muslingefiskeri harmonerer med de igangværende havmiljøprojekter.

- Miljøtilstanden er ikke god i Vejle Fjord. Det er den heller ikke i ydre Vejle Fjord, og vi mener ikke, at den bliver bedre, hvis man åbner for fiskeri med bundskrab. Det vil modvirke de gode intentioner i Sund Vejle Fjord og Bælt i Balance, hvor man arbejder med at vende miljøtilstanden, siger formand for Hedensted Byråds tekniske udvalg, Lene Tingleff (V).

I et høringssvar til Fiskeristyrelsen bliver det derfor ikke til en anbefaling af den påtænkte åbning af muslingefiskeri, men en anmodning om, at styrelsen genovervejer sagen.

Sund Vejle Fjord

 • Projekt "Sund Vejle Fjord" er et stort naturgenopretnings- og forskningsprojekt i Vejle Fjord.
 • Vejle Fjord har det dårligt. Fiskene er få, bunden er flere steder mudret, og der er store mængder af krabber. Derudover er mængden af stenrev og ålegræs kraftig reduceret.
 • Vejle Kommune satte gang i Sund Vejle Fjord med Syddansk Universitet som projektpartner i 2020.
 • Projektets formål er at gøre en ekstra indsats for at undersøge og forbedre den dårlige miljøtilstand i Vejle Fjord. Det sker blandt andet ved at udplante ålegræs, etablere nye stenrev, producere og udlægge muslinger og opfiske krabber.
 • Projektet løber i fem år og har et budget på cirka 24,5 millioner kroner. Det er støttet af Velux Fonden med lidt over 15 millioner, og Vejle Kommune finansierer cirka ni millioner kroner.

Kilder: Vejle Kommune og SDU

Annonce

Formand afviser kritik

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, er tillige medlem af Middelfart Byråd for Socialdemokratiet.

Han er klar over modstanden fra sine politiske kolleger i de tre jyske fjordkommuner. Men han afviser, at han taler med to tunger i forhold til miljø og fiskeri.

- Det skader ikke miljøet, at der fiskes muslinger på de banker i yderfjorden. Det er på dybt vand, og man skraber muslingerne fra toppen. Fiskeriet vil ikke skade de tiltag, der gøres inde i fjorden eller miljøet i Lillebælt. Jeg synes, at det er dobbeltmoralsk, at kommunerne er efter fiskerne, når de samtidigt selv kan tillade at store mængder forurenet materiale bliver sejlet ud til klappladsen ved Trelde Næs. Det har konsekvenser for miljøet, tror jeg, siger Allan Buch.

Han peger på, at fiskerne selv frivilligt har opgivet trawlfiskeriet i det indre Lillebælt.

- Jeg har levet af fiskeri i 40 år, og selvfølgelig har hverken jeg eller andre fiskere et ønske om at skade naturen. Vi lever af naturen, siger Allan Buch.

Fiskeristyrelsens plan

 • Fiskeristyrelsen påtænker at åbne for fiskeri efter blåmuslinger i Vejle yderfjord.
 • Styrelsen vil opdele yderfjorden i to områder adskilt af en linje fra Mørkholt Hage til Træskohage.
 • Øst for linjen i den nordlige del må fiskeriet ikke finde sted inden for 200 meter fra lavvandslinjen. I den sydlige del er grænsen 400 meter.
 • Vest for linjen er afstandskravene de samme. Her uddyber styrelsen, at man overvejer at tillade fiskeri efter en muslingemængde på op til 1000 ton i udlagte områder på højst 300 hektar.
 • Fiskeriet må ikke foregå i sommermånederne.
 • Fiskerne skal anvende en let muslingeskraber samt systemet Black Box, som vil kunne lette og styrke kontrolarbejdet.
 • Ifølge styrelsen vil ansøgeren Bælternes Fiskeriforening hovedsageligt fiske i den yderste del af fjorden og begynde øst for Prins Frederiks Grund.
Annonce

På styrelsens bord

Fiskeristyrelsen har modtaget kommunernes høringssvar og skal nu afgøre, hvad der skal ske.

Kommunerne håber på et nej til muslingefiskeriet.

- Vi står sammen, men det er en statslig myndighed, som giver tilladelsen, så vi kan kun protestere og håbe, at de lytter, siger Christian Bro fra Fredericia Byråd.

Hvis Fiskeristyrelsen står fast på tilladelsen, kan kommunerne anke afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Muslingebestanden er presset i flere østjyske kystnære områder. Vejle Kommune ønsker derfor ikke at åbne op for et øget fiskeri i Vejle Fjord, hvor tilstanden i forvejen er dårlig, og hvor muslingebestanden i nogle områder er vigende, skriver Vejle Kommune i sit høringssvar til Fiskeristyrelsen. I fjorden har fritidsfiskere og Vejle Kommune dog haft succes med at opdrætte muslinger på liner. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Det står skidt til med Vejle Fjord. Fritidsfiskere og kommune beretter om få fisk, masser af mudder og horder af krabber. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Interview: 'Jorden kalder' tænkte Jens Rohde, mens han sad og følte sig helt på månen

VEJLE

Er Bilka blevet vores nye tivoli? HK Sydjylland advarer mod indkøb som underholdning i corona-hverdagen

Annonce