Annonce
Vejle

Flextur: Politikere sagde ja lige før valget - og nej året efter

Karen Meldgaard (til venstre) har sat sig i spidsen for kampen for at få genindført flextur i bybusområdet. Forleden stod hun for et møde om emnet på Plejecenter Rosengården. Til højre medkæmper Inge Marie Laursen. Foto: Mette Mørk

I oktober 2017 fortrød teknisk udvalg en beslutning om at lukke for flexture i bybusområdet. Året efter var vinden vendt

Annonce

Vejle: Siden 1. januar har det været slut med frit at kunne bruge den såkaldte "flextur" inden for Vejles bybusområde.

Det borgerlige flertal i teknisk udvalg aflivede ordningen - med en række undtagelser- på et møde i december. Dermed effektuerede politikerne den beslutning, de i princippet allerede havde truffet et år tidligere.

På det første møde efter sommerferien i 2017 besluttede udvalget nemlig at fjerne muligheden for flextur internt i bybusområdet. Ordningen var løbet løbsk økonomisk, og derfor havde politikerne ifølge embedsværket tre valg: At finde flere penge, at droppe flextur i bybuszonen eller at hæve taksten for brugerne.

Udvalget valgte at fjerne muligheden for flextur inden for bybusområdet, men efterfølgende viste det sig, at man havde glemt at sende beslutningen i høring. Derfor blev blandt andet ældrerådet spurgt til råds.

Handicapkørsel - sådan er kravene

Det kræver en ansøgning, hvis man vil benytte handicapkørslen under trafikselskabet Sydtrafik. Kravene er ifølge Vejle Kommunes hjemmeside at du skal være svært gangbesværet. Det betyder, at:


  • Du ikke kan bruge de almindelige bybusser og rutebiler.
  • Du bruger enten kørestol eller ganghjælpemidler som krykkestokke, rollator eller lignende.

Forsøgsordning med virkning fra 01/07-18:


  • Hvis du er blind eller svagtseende, har du også ret til at bruge Sydtrafiks handicapkørsel, selvom du ikke bruger nogle hjælpemidler.
Annonce

Politikere fortrød

Da svarene dukkede op, var man fremme i oktober - kun halvanden måned før byrådsvalget. Og denne gang kom udvalget til den modsatte konklusion. Flextur kunne fortsat bruges internt i bybuszonen. I referatet fra det ekstraordinære møde kan man læse følgende:

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede udvalget samtidigt, at flextur også fortsat skal tilbydes i bybuszonen i Vejle.

Og hvad stod der så i de høringssvar? Jo ældrerådet pegede på risikoen for større ensomhed. Udover muligheden for nemt at komme til læge og andre vigtige formål gav flextur de ældre en mulighed for at komme hjemmefra til aktiviteter og besøg.

Annonce

Samme argument - ny beslutning

Argumentationen fra ældrerådet plus indsigelser fra handicaprådet var, som det fremgår, med til at ændre beslutningen i teknisk udvalg.

Ekstra penge på budgettet gav ifølge den nuværende formand for udvalget, Christoffer Melson (V), mulighed for at dække den besparelse på 690.000 kroner, som afskaffelsen ville have udløst.

12 måneder senere var argumenterne ikke gode nok længere. Denne gang kom flertallet i udvalget til den modsatte beslutning. Nu skulle ordningen med fri flextur inden for bybuszonen afskaffes en gang for alle.

Ældrerådet sendte et stort set enslydende høringssvar med henvisning til den serviceforringelse, et farvel til ordningen ville betyde. Og igen blev der slået på ensomheden. Som rådet skrev:

Ældrerådet vurderer, at fleksible transportmuligheder kan være med til at forebygge og afhjælpe ensomhed ved, at borgerne kan komme til og fra aktiviteter.

Annonce

Bybusserne vandt

Denne gang var argumentet ikke nok til at overbevise et flertal i udvalget. Udvalgsformand Christoffer Melson forklarer, at hensynet til den overordnede bybusdrift for ham vejede tungest.

- Jeg er bange for, at ordningen vil tømme busserne. Det kan ikke lade sig gøre at have to velfungerende systemer kørende side om side. De ældre, der er friske nok til at tage bybussen, vil vi gerne fortsat helst have som buspassagerer. Derfor besluttede vi i stedet at indføre et kort, så ældre for 400 kroner om året kan køre så meget med bussen som de vil.

Formanden henviser samtidigt til kommunens øvrige kørselsordninger - ikke mindst handicapordningen. Tilbudet er dog ikke for alle, men er målrettet til borgere, der er "svært gangbesværede", som man kan læse på kommunens hjemmeside.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce