Annonce
Erhverv

Flot pris til folkene i Odderbæk Vandløbslaug

Niels Clemmensen (til højre) og de øvrige medlemmer af vandløbslauget har blandt andet indhegnet 180 hektar, som bliver afgræsset ned til bækken og skaber engområder til stor begejstring for biolog Bo Levesen. Arkivfoto: Torben Glyum
Tirsdag modtog bestyrelsen 200.000 kroner som tak for en "en vedholdende og kollektiv indsats for naturen". Det er "Fonden 15. juni" stiftet af det naturinteresserede ægtepar, Valdemar og Lise Kähler, der står bag prisen.

Odderbæk: Der bliver sat pris på den indsats lodsejere ved og omkring Odderbækken gør for naturen.

I gå blev der endda sat helt kontant pris på indsatsen, da frøsektionen i "Landbrug & Fødevarer" holdt årsmøde i Herning. Umiddelbart før årsmødemiddagen blev serveret, var formanden for Odderbæk Vandløbslaug Niels Clemmensen sammen med hovedparten af laugets bestyrelse på scenen for at modtage en pris.

Det var "15. juni Fondens Naturpris" på 200.000 kroner, der blev givet til Odderbæk Vandløbslaug "for laugets omfattende, langvarige og blivende indsats for naturen i og omkring Odderbækken".

- Vi leder altid efter det eksemplariske, når vi skal uddele priser. Her har vi fundet en prismodtager, der med en kollektiv indsats og med en udstrakt brug af egne ressourcer formår at sikre, at indsatsen gavner naturen på flere planer, lød det blandt andet fra fondens bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner.

Hun understregede samtidig, at Odderbæk Vandløbslaug har gjort meget ud af formidle indsatsen og sørge for, at den er blevet forankret ikke blot langs Odderbækken, men også i samarbejde med mange forskellige partnere.

Annonce

Odderbæk Vandløbslaug

Odderbæk Vandløbslaug har omkring 100 medlemmer, som ud fra en tillidsbaseret dialog med myndigheder, organisationer, universiteter og andre interessenter nu igennem 20 år har udviklet og forbedret naturforholdene i området. Fællesskabet og ønsket om at arbejde på tværs og med fuld åbenhed er en af de styrker og særkender, der karakteriserer Odderbæk Vandløbslaug.

I samarbejde med Københavns Universitet lavede lauget i 2002 en kollektiv naturplan, der siden har sat rammerne for de mange naturforbedrende projekter, som binder naturen sammen på tværs af matrikelskel. Der er blevet lavet 49 naturplaner på bedriftsniveau, som har sikret et større naturindhold på de enkelte ejendomme. Lauget har etableret og oprenset 80 vandhuller og flere er på vej, og der er skabt 70 hektar nye enge og overdrev.

Odderbækkens oplandsområde på 3000 ha består af marker i omdrift (cirka halvdelen af arealet), mens naturområder domineres af egekrat, plantager og lysåbne naturtyper, især eng, overdrev og hede, samt vandløbene.

Sandfærdig start

- Det er et eksempel til inspiration og efterfølgelse for mange, hvilket Fonden gerne vil både synliggøre og præmiere, sagde Helene Kâhler Hjenner.

Samarbejdet i og omkring Odderbækken kan fejre 20 års jubilæum til marts. Men egentlig ligger starten af projektet tilbage i 1999, hvor udvalget for teknik og miljø i den daværende Give Kommune var på bustur rundt i området. Med i bussen var miljømedarbejder Bo Levesen fra Vejle Amt.

Han fortalte blandt andet, at de fleste af vandløbene vest for højderyggen var forurenede, heriblandt også Odderbækken. Det kunne byrådsmedlem Niels Clemmensen ikke forstå.

- Jeg har jord ned til bækken, og den så ud til at være ren og med et fint sandlang i hele bunden. Det forklarede jeg Bo Levesen, der blot fortalte mig, at bækken var forurenet med sand. Sand er "gift" for fisk og andre dyr, der skal bruge sten og grus til at gyde i, siger Niels Clemmensen.

Det blev ikke blot en øjenåbner for ham selv, men også for alle hans naboer. For bækken skulle da være et levedygtig sted for alle.

Han fik derfor fat i Bo Levesen igen. Men Bo Levesen insisterede på, at hvis der skulle gøres noget, skulle initiativet komme fra lodsejerne langs bækken.

- Så var det med at stikke hovederne sammen. I første omgang mine naboer og vi gik så i gang med at kontakte alle dem vi kendte. Vi spurgte til,, om de ville være med til at danne et vandløbslaug, der skulle gøre noget ved bækken og hele området. Heldigvis var langt de fleste med på ideen, siger Niels Clemmensen.

Nogle få ville ikke være med, fordi de af principielle årsager ikke ville være med i en forening. Men de ville ikke gøre indsigelser mod, at der blev arbejdet med bækken og dens omgivelser på deres jorde.

Og så er resten egentlig historie. Men en interessant historie, der handler om initiativrigdom, udsyn og nysyn på naturen og på samarbejdspartnere.

Den handler også om lodsejere, der ser ud over egne jorde og ikke hænger sig så meget i detaljer, når eksempelvis bækken skal have et nyt løb. Måske koster det et par kvadratmeter jord, men det kommer igen i form at andre goder som natur og dyreliv.

Siden starten er projektet konstant blevet udvidet, ikke arealmæssigt, men med kogræsserlaug, naturplejeprojekter af forskellig art. Og ikke mindst med vandrestier i det 3000 hektar store areal. I dag er der næsten 40 kilometer stier, så man kan vandre i området og komme fra Thyregod til Vesterlund ad stier med mulighed for at støde på masser af pattedyr, fugle og insekter. Fisk og oddere kan man også se.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Annonce