Annonce
Egtved

Fokus på grønne fællesarealer: Byggeplaner for gammel møllegrund vækker glæde hos politikere

Området med den smukke, gamle blodbøg er blevet en påskønnet grøn plet i Ågård, og derfor er der også fra flere sider stor glæde over, at Dennis og Kenneth Larsen vil bevare området. Arkivfoto: Christina Møgelvang Mosegaard
Nye boliger er på vej på den gamle møllegrund i Ågård. Brdr. Larsens planer for området lægger vægt på grønne arealer og luft rundt om boligerne.

Ågård: - Det ligner et rigtig godt projekt med grønne arealer og godt med luft rundt om boligerne. Det skal vi da bare have gang i. Det var vi enige om i udvalget, siger Gerda Haastrup Jørgensen (V), formand for teknisk udvalg i Vejle Kommune.

Forleden blev udvalget præsenteret for de planer, tømrerfirmanet Brdr. Larsen fra Bredsten har for den gamle møllegrund centralt i Ågård, som brødrene Dennis og Kenneth Larsen har købt.


Annonce

Det ligner et rigtig godt projekt med grønne arealer og godt med luft rundt om boligerne. Det skal vi da bare have gang i.

Gerda Haastrup Jørgensen, udvalgsformand


Brødrene ønsker mulighed for at opføre cirka 24 boliger på hver 100-105 kvadratmeter i form af dobbelthuse, som skal fungere som udlejningsboliger. Inden det kan ske, skal der blandt andet udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, hvilket teknisk udvalg nu har besluttet at sætte gang i.

Den gamle møllegrund

  • Den gamle mølle lå i mange år hen som en ruin og blev med tiden en farlig legeplads for byens børn og unge. Derfor var der et meget stort ønske om at få bygningerne revet ned, idet det ikke var realistisk at renovere de gamle bygninger.
  • Ved hjælp af nogle statslige puljer og en kommunal medfinansiering lykkedes det at finde pengene til nedrivning i 2015.
  • Herefter har grunden i en længere årrække ligget som et grønt område, som lokalrådet har stået for at pleje og holde pænt.
  • Lokalt var der ønske om, at kommunen skulle overtage området og udlægge det til nye byggegrunde. Vejle Kommune har forsøgt flere gange, men kunne ikke blive enige med grundejeren om prisen.
  •  Men nu er der altså snart boliger på vej på den gamle møllegrund.

Kommuneplantillægget er påkrævet, idet planen er at etablere grundstørrelser helt ned på 300 kvadratmeter, men det almindelige mindstekrav til grundstørrelser er 400 kvadratmeter. Tanken er dog, at de resterende kvadratmeter op til de 400 lægges til de fælles friarealer. Forvaltningen skønner at det vil være med til at give lokalplanområdet et løft, og derfor var anbefalingen også, at udvalgspolitikerne skulle støtte de tanker.

Endelig sker der noget

Den gamle møllegrund har en stor betydning for mange af borgerne i Ågård. Derfor har blandt andre Øster Starup Sogns Lokalråds formand, Else Iversen, tidligere udtrykt stor glæde over, at Brdr. Larsen har lovet at bevare det grønne areal ud mod Bramdrupvej med den smukke, gamle blodbøg og den gamle port.

Men også den lokale byrådspolitiker Lars Schmidt (V), som netop bor ved Ågård, er begejstret for Brdr. Larsens planer.

- Som lokalt valgt byrådsmedlem glæder jeg mig rigtig meget over, at der nu endelig sker noget på den centrale og gennem årene til tider omtvistede grund i Ågård, siger han.

Lars Schmidt er glad for de tegninger og planer, Brdr. Larsen har fremlagt for det nye boligområde.

- Der lige nu meget stor interesse for at udvikle tæt-lav boliger mange steder i kommunen. Men ikke alle projekter er faldet lige "heldige" ud. Vi har desværre de senere år set nogle eksempler på, at der bygges alt for massivt, i for dårlig kvalitet og uden nok hensyntagen til området. Ved projektet i Ågård ser umiddelbart ud til, at bygherre har gjort sig nogle gode overvejelser sammen med den rådgivende arkitekt, forklarer han.

Lars Schmidt glæder sig over, at brødrene har været i god dialog med lokalrådet og valgt at imødekomme det store ønske om at bevare det grønne område ud mod Bramdrupvej.

- Det grønne område, bøgen og lågen er de sidste rester af og vidnesbyrd om Ågård Mølle. Det er en vigtig del af byens sjæl, som nu ser ud til at blive bevaret, og som i dag har udviklet sig til en lille grøn oase til stor glæde for lokalområdet, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce