Annonce
Vejle

Forskere vil skrue op for overvågning i fjorden: Mere viden vil give mere liv

Da Vejle Kommune søgte fondsmidler fra Velux-fonden som hjælp til fjorden, blev Troels Lange og Mogens Flindt fra Biologisk Institut, SDU, sat til at gennemtravle databaser og rapporter for at danne et billede af Vejle Fjords miljøtilstand. Det blev til rapporten Fjordtjek 1. Hvis medlemmerne i Vejle Byråd byder ind med egenfinasiering på otte millioner kroner, som Velux-fonden kræver, vil de to biologer gå i gang med et stort fjordtjek af Vejle Fjord. Foto: Yilmaz Polat
Det halter gevaldigt med viden om Vejle Fjords tilstand i de lavvandede områder. Forskere lægger derfor op til at plante fem til otte miljøstationer i Vejle Fjord, hvor der i dag kun er én.
Annonce

Vejle: Hver 14. dag måler Miljøstyrelsen iltforhold i inderfjorden ud for Andkær Vig.

Men nu lægger to biologer fra Syddansk Universitet (SDU) op til, at der hvert 10. minut nat og dag skal tikke data ind om Vejle Fjord.

Biologerne planlægger at oprette fem til otte miljøstationer i fjorden, hvor der kontinuerligt vil blive målt ilt-koncentrationer, lyslysforhold, temperatur, vandstande og saltholdighed.

De har videre planer om at undersøge miljøforholdene på 50 stationer med på forskellig dybde fra den inderste del af fjorden til udmundingen ved Kattegat. Her vil de undersøge bundforhold, forekomster af ålegræs, tang og dyr.

- Vi ved ikke meget om forholdene i fjordens lavvandede områder, fordi staten kun måler ét sted midt i fjorden. Det er et stort problem, for det er på de lavvandede områder, livet er. Det er her, at ålegræs, fisk og blåmuslinger lever. Ved at lave et så fintmasket undersøgelsesnet får vi information om, hvor langt forureningspresset fra by og land rækker, da miljøforholdene forbedres, desto længere du kommer ud i fjorden, siger Mogens Flindt, lektor og biolog på Syddansk Universitet.

Tømmerflåden "Vejlen" har fået to biologer, ph.d.-studerende Troels Lange og lektor Mogens Flindt, ombord til en snak om fjordens dårlige helbred.

De har samlet tilgængelig viden om Vejle Fjord i en rapport, som blev brugt i Vejle Kommunes ansøgning til Velux-fonden.

Fonden har bevilget 15 millioner kroner til kommunens projekt "Sund Vejle Fjord". Hvis politikerne i Vejle Byråd nikker ja til at spytte en væsentlig egenfinansiering i projektet, er planen, at Sund Vejle Fjord ruller, hvor den store undersøgelse af fjorden indgår som et delprojekt.

Ifølge biologerne er der masser af huller og ubesvarede spørgsmål i de data, de gravede frem om Vejle Fjord, og det skal den øgede overvågning råde bod på.

Mellem 2006 og 2008, hvor amterne blev nedlagt, ved vi, at størstedelen af ålegræsset i den midterste og yderste del af fjorden forsvandt. Det var et katastrofalt tab, for ålegræs agerer levesteder for fisk. Men vi ved ikke, hvorfor det forsvandt.

Troels Lange, biolog

Annonce

Mere overvågning i amternes tid

Inden kommunalreformen i 2007 var det Vejle Amts opgave at foretage målinger af vandmiljøet. Vejle Amt havde sit eget miljøskib "Tyra", som sejlede fjorden og bæltet tyndt for at foretage målinger af ilt, næringsalte, lysforhold og så videre. Vejle Amt udgav årlige miljørapporter om Vejle Fjord, og biologerne ser tilbage til amternes tid for at finde viden om inderfjorden.

Da amterne blev nedlagt, droppede man blandt andet det lokale miljøskib Tyra, da forvaltningen og tilsynet med havmiljøet flyttede ind under staten i Miljøstyrelsen. To miljøstationer lukkede i 2007 og yderligere en i 2014.

Biologerne mener, at den nuværende overvågning af Vejle Fjord ikke er nok til at belyse de lokale forhold.

- Miljøstyrelsen sender et skib ud hver 14. dag for at måle iltsvind og en række andre miljøparametre, og det betyder, vi har 14 dage, hvor vi ikke har noget data. Mellem 2006 og 2008, hvor amterne blev nedlagt, ved vi, at størstedelen af ålegræsset i den midterste og yderste del af fjorden forsvandt. Det var et katastrofalt tab, for ålegræs agerer levesteder for fisk. Men vi ved ikke, hvorfor det forsvandt, for vi har ingen data, som fortæller, om der var iltsvind i perioden, siger Troels Lange.

Der er ifølge Troels Lange heller ikke tilstrækkelig viden om, hvor ålegræsset er udbredt og vokser i Vejle Fjord. Også som en del af Sund Vejle Fjord er Troels Lange sammen med Vejle Kommune og Rødkilde Gymnasium ved at udplante ålegræs på udvalgte steder i fjorden som pilotprojekter.

Annonce

Mere viden - mere liv

Ud over en eksplosion af miljøstationer vil Troels Lange og Mogens Flindt også nedsænke kameraer, der en gang i timen skal knipse billeder af bund- og miljøforholdene i fjorden.

Derudover vil de have kastet lys over mængden af strandkrabber, mudderlaget i inderfjorden, fisk og muslinger.

Der er nok at tage fat på, og ny viden er ifølge biologerne nødvendig for fjordarbejdet.

- Hvis vi får mere viden om forholdene i fjorden, får vi også et bedre grundlag for at beslutte, hvordan vi får mest succes med at genoprette vandmiljøet, siger Mogens Flindt.

Velux-fonden har bevilliget fondsmidlerne med 9,2 millioner kroner til Vejle Kommune og 6,1 millioner kroner til Syddansk Universitet. Samlet set går alle midler til forbedring af fjordens miljøtilstand.

Projektet bliver kun en realitet, hvis Vejle Kommune går med til en egenfinansiering på otte millioner kroner fordelt over fem år.

Vejle set fra tømmerflåden

Tømmerflåden Vejlen er motoren bag Vejle Amts Folkeblads artikelserie om Vejle Fjord.

Tømmerflåden er bygget af elever på Syddansk Erhvervsskole.

Via den hjemmebyggede tømmerflåde besøger vi mennesker, virksomheder og steder langs fjorden i sensommeren.

Vi håber, vi kan holde historier og flåden flydende til midt i oktober.

Den indre del af fjorden har status af "ringe miljøtilstand", mens den ydre del har en "dårlig miljøtilstand". Der er behov for en stor indsats, hvis miljømålet ”god økologisk tilstand” skal opnås i Vejle Fjord, lyder budskabet fra Mogens Flindt (til venstre) og Troels Lange, Syddansk Universitet. Foto: Yilmaz Polat
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Give

Gæsterne strømmer ind til halv pris

Debat

Lad os gå sammen om at redde Lillebælt

Annonce