Annonce
Egtved

Forurening i Randbøldal: - Vi skal handle nu

Det er i de to opstemmede søer, de gamle turbinesøer, det forurenede slam ligger. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvad der vil være den miljømæssigt bedste og mest omkostningseffektive metode til oprensning. Det skal pilotprojektet gerne klarlægge. Arkivfoto: Yilmaz Polat
Vejle Kommune vil hurtigst muligt finde penge til et pilotprojekt, der skal undersøge muligheder for at rense de malakitgrøntforurenede søer ved Randbøldal.

Randbøldal: - Det er ikke nok at tale om, at der snart må gøres noget ved malakitforureningen i de to opstemmede søer ved Randbaldal. Der skal handles nu.

Det siger formand for natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune Karl Erik Lund (DF). Mandag eftermiddag var forureningen på natur- og miljøudvalgsmøde, hvor det handlede om at sætte gang i et pilotprojekt.

Pilotprojektet går i hovedtræk ud på at klarlægge, hvad der vil være den miljømæssigt bedste og mest omkostningseffektive metode til oprensning af søerne. Projektet vil blandt andet omfatte opgravning af en mindre del af det forurenede slam og undersøgelser af, hvor meget det er muligt at rense vandet for malakitgrønt og det afledte leukomalakitgrønt samt andre potentielt forurenende stoffer.

- Det er vigtigt at finde ud af, om vandet efter rensning kan ledes tilbage i vandløbene, eller om det skal køres væk. Det gør en kæmpe forskel i, hvad en oprensning vil koste, forklarer han.

Annonce

Malakitgrøntforurening i Randbøldal

I september 2016 blev Vejle Kommune bekendt med malakitgrønt forureningen, da hollandske fødevaremyndigheder fandt malakitgrønt over grænseværdier i dambrugsfisk fra Vejle Å.

En lille mængde malakitgrønt afgives løbende fra de opstemmede søer i Randbøldal.

Malakitgrønt optages i både dambrugs- og vildtfisk, og der er målt så høje værdier i dambrugsfisk fra to nedstrøms liggende dambrug, at fisk derfra ikke må omsættes til konsum.

Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at spise fisk fra åen eller ved at drikke vand fra Randbøldal Vandværk.

En oprensning af de to opstemmede søer vurderes at ville koste mellem 10,8 og 13,8 millioner kroner. Den store usikkerhed i overslaget skyldes, at man på nuværende tidspunkt ikke ved endeligt, hvordan det er bedst at afvande det forurenede slam, og om spildevandet efter rensning kan føres tilbage til søerne eller skal køres væk.

Pilotprojektet skal gerne give en afklaring af den bedste måde at gennemføre oprensningen på.

En tikkende bombe

Pilotprojektet, som den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon, skal stå for at gennemføre, skønnes at koste mellem 175.000 og 250.000 kroner afhængig af, hvor omfattende undersøgelserne skal være. I sagsfremstillingen på udvalgsmødet fremgår det, at det ikke er muligt at finde midler i den størrelsesorden i forvaltningen budget for 2020.

- På udvalgsmødet i går fik forvaltningen bemyndigelse til at finde pengene et eller andet sted, om der så må tages lidt fra andre steder, for det er meget vigtigt, at vi får gjort noget ved den forurening ved Randbøldal. Det kan kun gå for langsomt, for det er en tikkende bombe under vandmiljøet i hele ådalen, lyder det fra Karl Erik Lund.

Forvaltningen vil desuden forsøge at finde ekstern støtte til pilotprojektet i Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

- Jeg tvivler dog umiddelbart på, at vi får støtte til pilotprojektet. Men forhåbentlig kan vi, når vi har resultaterne fra pilotprojektet, søge penge fra MUDP til opreningsningen, siger han.

Tocifret millionbeløb

Oprensningen af de to forurenede søer forventes at komme til at koste mellem 10,8 og 13,8 millioner kroner. Flere af medlemmerne i natur- og miljøudvalget har desuden peget på, at Vejle Kommune eventuelt kan medfinansiere oprensningen.

Kommunen har dog ikke hjemmel i den eksisterende lovgivning til at påtage sig hele eller dele af udgiften til en oprensning af lodsejernes ejendom, er forvaltningens vurdering. Derfor arbejdes der i øjeblikket også på at skaffe den nødvendige hjemmel ved Miljøministeriet.

- Når vi har hjemmelen på plads, så må vi eventuelt få kastet oprensningen ind i et budgetforlig, så vi kan finde de nødvendige penge, så vi kan få renset de søer, siger udvalgsformanden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

21-årig kvinde stoppet for spritkørsel

Annonce