x
Annonce
Billund

Forvirring om ansvar i køkkener på plejehjem

Storkøkkenet i Grindsted leverer mad til blandt andet tre modtagerkøkkener i Vorbasse og Grindsted. Spørgsmålet er nu, hvor bredt et ledelsesansvar, de skal have. Arkivfoto

Decentral ledelse af køkkener har skabt forvirring og usikkerhed rundt om på plejehjemmene, så nu prøver social- og sundhedsudvalget at være skarpere i deres formulering af, hvad de gerne vil have høringssvar på.

Billund Kommune: Det er en ommer. Det er meldingen fra Ruth Lauridsen (V), formand for social- og sundhedsudvalget efter en høringsrunde på kommunens plejecentre vedrørende decentral ledelse af køkkenerne på plejecentrene.

- Vi kan se ud fra de indkomne høringssvar, at de er tvivl om, hvad de giver høringssvar på. Kommunikation er svært, så nu skal vi formulere os på en anden måde og være lidt mere præcise, siger Ruth Lauridsen, der understreger vigtigheden af, at alle er trygge i hverdagen og kender arbejdsfordelingen i forhold til, hvem der gør hvad hvornår.

I forbindelse med at ledelsen på kommunens plejehjem er blevet decentral - altså foregår ude på det enkelte plejecenter frem for fra centralt hold - skal der også ske en decentralisering af køkkenernes ansvar. Her er spørgsmålet, hvem der skal have det overordnede ansvar for den faglige kvalitet i maden, økonomien og den personalemæssige ledelse.

Annonce

To modeller til ny køkkenstruktur

Model 1: Plejecenterlederen er overordnet ansvarlig for alle funktioner på plejecentret, også køkkenområdet, mens den faglige del ligger hos en køkkenleder. Der er adskilt økonomi for henholdsvis køkkenet og det øvrige plejecenter. Centralkøkkenet ved Sydtoften har egen selvstændig ledelse.Model 2: Plejecenterlederen har ansvar for alle funktioner på plejecenteret herunder køkkenområdet på de centre, hvor der produceres varm mad (Billund, Krogager, Hejnsvig, Sdr. Omme og på Fynsgade plejecentre). Den faglige ledelse af de varmmadsproducerende køkkener ligger hos en køkkenleder. Økonomien for henholdsvis køkkenområdet på de varmmadsproducerende køkkener og det givne plejecenter er adskilt. På plejecentrene med modtagerkøkkener (Sydtoften, Mødestedet og Frihavn), har lederen af centralkøkkenet på Sydtoften ansvar for det faglige og økonomiske. Plejecenterlederen har ansvaret for personalet og sammen med lederen af centralkøkkenet at sikre den daglige drift.

Politikerne skal tage stilling til, om det er et af de to forslag fra forvaltningen, man skal arbejde videre med - eventuelt med deres justeringer, og udregne økonomi for. Der skal også besluttes, om der skal foretages en ny høring.

Sårbar økonomi

Flest har ønsket, at ansvaret ligger hos en central køkkenleder, men også mange frygter, at økonomien vil blive for sårbar - hvis for eksempel en stor gryde til 30.000 kroner går i stykker. Her ligger ansvaret i dag hos kommunens storkøkken, der leverer mad til de plejehjem, der har modtagekøkkener og ikke eget produktionskøkken.

Flere høringssvar udtrykker også bekymring for, at plejehjemslederen skal overtage ansvaret for køkkenledelsen, da det vil betyder efteruddannelse og opkvalificering af dem.

- Svarene viser os, at filmen knækker undervejs, og der er ikke klarhed på, hvad de giver høringssvar til, siger Ruth Lauridsen, der ser en styrke i, at hvert område får mere medansvar, mens ulempen er, at det samtidig bliver et ekstra ansvar.

- Men det er for eksempel ikke holdbart, at Engbo i Krogager, der har seks pladser, skal bære det hele selv, siger Ruth Lauridsen, der inviterer til ekstraordinært udvalgsmøde i næste uge for endnu en gang at se på sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce