Annonce
Fredericia

Fredericia var skeptisk over for plan og gik solo: TrekantBrands første store fælles opgave blev en ommer

Det nye TrekantBrand havde kun været i drift en måned, da det skulle stå sin prøve på Fredericia Havn. Stationerne i hele området blev tømt for at få bugt med den omfattende brand, som bredte sig i palmeolie på havnen. Netop den brand havde man fokus på i den gennemgang af forslaget til en risikodimensionering, som blev udarbejdet af ledelsen i løbet af første halvår 2016. Der blev stillet en række kritiske spørgsmål fra Dansk Brandteknisk Institut, som Fredericia Kommune betalte 95.000 kroner for at gennemgå planen. Også beredskabsstyrelsen var kritisk overfor planen, og rapporten blev aldrig brugt, for den daværende direktør for TrekantBrand Lars Nordahl Lemvigh valgte selv at trække planen tilbage. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Seks forskellige kulturer skulle forenes i et selskab, da kommunerne i Trekantområdet med armen på ryggen besluttede at etablere fælles selskab. Første store udfordring var at lægge niveauet for et sikkert beredskab. Planen blev lavet, men taget af bordet igen.
Annonce

Trekantområdet: Det tegnede på forhånd til en vanskelig opgave, da de seks kommuner i Trekantområdet besluttede at stifte et fælles beredskab. Opgaven var de blevet pålagt fra regeringen og KL, som havde indgået aftale om en betydelig effektivisering af landets beredskaber. Ud over at beredskaberne fremover skulle samles i 20-25 enheder, fulgte der et betydeligt sparekrav med i kølvandet.

Selskabets første store opgave var at få lagt en fælles strategi for, hvordan man sikrede, at der rykkede brandfolk hurtigt ud, hvis der opstod en hedebrand i Billund Kommune eller en etagebrand i Kolding. Opgaven var at få udarbejdet en såkaldt risikodimensioneringsplan, der omfavnede alle seks kommuner.

Blandt menige brandfolk skabte arbejdet en nervøs stemning. Planen ville pege på, hvordan beredskabet skulle sammensættes på stationerne - og på mulige effektiviseringer.

Og også i Fredericia Kommunes øverste ledelse var der skepsis over planen, da forslaget lå klar. I hvert fald i en grad så stor, at kommunen uden om de øvrige kommuner i selskabet bestilte og betalte 95.000 kroner til det private firma Dansk Brandteknisk Institut for en gennemgang af, hvad den fremlagte plan kunne få af konsekvenser for beredskabet i Fredericia.

Svær fusion

I 2015 blev de seks kommuner Fredericia, Vejle, Kolding, Vejen, Billund og Middelfart enige om at stifte det fælles beredskab Trekantområdets Brandvæsen - i daglig tale TrekantBrand.

I Vejle kiggede nogle politikere mod nord og overvejede et samarbejde i regi af Østjylland. I Fredericia havde man tidligere forsøgt at etablere et fælles brandvæsen med Middelfart Kommune, men opgivet.

Flertallet i alle byråd fandt, at det var bedst at forankre det nye selskab i det eksisterende trekantsamarbejde, og 1. januar 2016 var selskabet en realitet.

Fusionen var født til at møde forhindringer. Falck stod for brandslukning i Kolding. Syd for Kolding var der blandt andet frivillige brandkorps. I Fredericia var beredskabet historisk set vokset sig stort på baggrund af kommunens mange risikovirksomheder. Vejle Brandvæsen havde taget sig af brandslukning i Børkop. I Middelfart havde man aftaler med Falck om at slukke brande i Ejby.

Den cocktail skulle de seks borgmestre, som udgør bestyrelsen for selskabet, mikse til et selskab, hvor brandfolkene havde samme kurs.

Til at lede fusionen ansatte borgmestrene en direktør med ledelseserfaring, men uden baggrund i det operative beredskab.

Annonce

Kommunernes ansvar

Det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar, at det kommunale redningsberedskab er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Den øverste ledelse i TrekantBrand gik i gang med opgaven og var i juli 2016 klar til at sende forslaget til en ny plan til vurdering i Beredskabsstyrelsen.

Forslaget var fortroligt, men Fredericia Dagblad fik via Beredskabsstyrelsen aktindsigt i planens indhold og i styrelsens vurdering af planen. Og den var kritisk. Beredskabsstyrelsen understregede således over for kommunerne, at det er kommunalbestyrelsernes ansvar at tilrettelægge et forsvarligt redningsberedskab.

Beredskabsstyrelsen vurderede blandt andet, at der med den foreslåede placering af køretøjer rundt om på stationerne kunne opstå situationer, hvor der ikke ville kunne iværksættes eller gennemføres en forsvarlig indsats.

TrekantBrand svarede igen på kritikken med en flere sider lang redegørelse, men pludselig meddelte daværende beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh, at han trak planen.

Det var i 2016 ikke muligt at få en dybere forklaring på, hvorfor planen blev taget af bordet, andet end at den havde været anledning til uro, og man derfor besluttede at starte arbejdet forfra.

Fredericia Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra Lars Nordahl, som i dag er direktør for Gældstyrelsen, men han er ikke vendt retur.

Annonce

Tvivlsomme scenarier

Planen blev trukket 30. september 2016 - samme dato, som Dansk Brandteknisk Institut afleverede den bestilte gennemgang af, hvordan forslaget ville påvirke Fredericia Kommunes beredskab.

Rapporten har aldrig været offentliggjort, men Fredericia Dagblad har fået indsigt i den grundige gennemgang fra Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Den sætter punkt for punkt spørgsmålstegn ved dele af planen. Blandt andet viser en gennemgang af planen, at indsatslederne skulle køre op til 96 kilometer i timen i gennemsnit for at kunne nå frem. Konsulenten sætter spørgsmålstegn ved, om det er realistisk.

- Vi konkluderer som sådan ikke. Vi gennemgår de scenarier, der er lagt ind, og stiller en række spørgsmål, som man så politisk må tage stilling til, siger direktør for DBI Ib Bertelsen.

- Er det almindeligt, at I udfører sådan en opgave for en kommune. Det kan tolkes som mistillid til den ledelse, som har udarbejdet planen?

- Det tager vi ikke stilling til. Vi lever af at lave konsulentarbejde for kommuner og virksomheder. Vi udfører det bestilte, afleverer det, og så blander vi os ikke i, hvad det skal bruges til, siger Ib Bertelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce