Annonce
Egtved

Fredning af Vejle Ådal: Vejle Kommune er klar med udkast til endelig klage

Vejle Kommune vil klage over fredning af Vejle Ådal. I udkastet til klagen skriver kommunen blandt andet, at man finder fredningen unødvendig, og at staten bør betale 90 procent af udgifterne til erstatning til lodsejerne i stedet for de 75 procent, der er lagt op til. Arkivfoto: Mette Mørk
Vejle Kommune gentager sin modstand mod en fredning af Vejle Ådal. Kommunen klager blandt andet over udgiften til erstatninger til lodsejerne.

Egtved: Hvis Vejle Ådal skal fredes, sådan som Fredningsnævnet har afgjort, bør staten betale 90 procent af udgifterne til erstatninger til lodsejerne - og ikke de 75 procent, der er lagt op til i afgørelsen.

Det skriver Vejle Kommune i et udkast til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Fredningsnævnets beslutning om at frede 847 hektar i Vejle Ådal.

Som det ser ud nu, står Vejle Kommune til at skulle betale 25 procent af udgiften til erstatninger til lodsejerne, svarende til 670.558 kroner, men det beløb vil kommunen have sat ned til 10 procent, svarende til 268.223 kroner.

Annonce

Det fremgår af det udkast til en klage, som byrådet skal tage stilling til på et kommende møde.

Udkastet er foreløbig blevet behandlet i natur- og miljøudvalget og herfra sendt videre til byrådet.

Gentager: Fredning er unødvendig

I udkastet til klagen gentager Vejle Kommune desuden sin tidligere anke om, at man er uenig med Fredningsnævnet i, at en fredning af området er den bedste måde at sikre naturen i området, og at man kan få mere natur for pengene uden en fredning.

Vejle Kommune skriver i udkastet blandt andet:

"Det er Vejle Kommunes opfattelse, at fredningen er et unødvendigt instrument at tage i brug for at sikre ådalen, og at der er en klar uoverensstemmelse imellem det, der opnås med fredningen, og de omkostninger, fredningen vil medføre. Vi frygter samtidig, at det gode dialogbaserede samarbejde om naturpleje og udviklingen af hele Vejle Ådal og Vejle Fjord baseret på frivillighed sættes mange år tilbage og i værste fald går tabt med denne fredning."

Annonce

Forventer fuld erstatning

Vejle Kommune har i tidligere høringssvar understreget, at kommunen forventer, hvis fredningen gennemføres, at der ydes fuld erstatning til de berørte lodsejere, og at kommunen kompenseres for udgifter til udarbejdelse af plejeplan og anlæg og drift af stier i området.

Vejle Kommune anslår, at det vil koste 1,2 millioner kroner at udarbejde en plejeplan og anlægge stier og derudover 48.000 kroner om året at pleje stierne.

I udkastet til klagen over fredningsafgørelsen skriver Vejle Kommune desuden, at det vil gå ud over kommunens indsats i området, hvis kravet om, at kommunen skal stå for 25 procent af erstatningerne til lodsejerne.

"Kommunens udgifter til erstatninger i forbindelse med fredningen vil gå fra de midler, som vi ellers kan anvende til naturpleje og fremtidig drift", står der blandt andet i udkastet.

Annonce

Snævert flertal for klage

Beslutningen om at klage over Fredningsnævnets afgørelse blev truffet af det snævrest mulige flertal i byrådet i starten af april, hvor 16 stemte for at klage, mens 15 stemte imod.

De 16 ja-stemmer kom fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og løsgænger Kim Hesel, mens nej-stemmerne kom fra SF, Socialdemokratiet og Radikale.

Efter afstemningen sendte byrådet en foreløbig klage over afgørelsen. Det er den, byrådet nu vil uddybe med en efterfølgende klage.

Sammen med den foreløbige klage blev der også sendt en mindretalsudtalelse fra SF's byrådsgruppe, der anbefaler, at fredningsafgørelsen fastholdes.

- Vi har brug for at signalere, at ikke alle kæmper imod afgørelsen, og at vi faktisk er nogle, der støtter op om fredningen, fortæller SF-gruppeformand Lone Myrhøj om mindretalsudtalelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

NPV satser på byggestart inden nytår: Posthusgrunden skal bebygges fra 'den billige ende'

Kultur

Kæmpe overraskelse: Se Danmarks bedste pressefotos

Annonce