Annonce
Børkop

Gårslev Lokalråd: Vi fortsætter med at knytte bånd

Henrik Juhl Kristensen er formand for Gårslev Lokalråd. Privatfoto

I Gårslev har lokalrådet sat fokus på mange forskellige ting. Ting, der knytter bånd.

Gårslev: Året er ved at rinde ud, og 2018 har været et år, hvor tingene bestemt ikke har stået stille hos de fire lokalråd i Børkopområdet. Vi tager pulsen på lokalrådene i Børkop, Brejning, Gårslev og Smidstrup og stiller de fire formænd de samme tre spørgsmål.

Denne gang er spørgsmålene stillet til Gårslev Lokalråd, hvor formanden hedder Henrik Juhl Kristensen.

Hej Henrik. Nu er 2018 ved at være slut: Hvordan har året været set med lokalrådets øjne?

- 2018 har været et spændende år, hvor Gårslev Lokalråd efter sit visionsmøde i november 2017 har arbejdet med at give indhold til sit slogan "Gårslev knytter bånd". Lokalrådet har i forlængelse heraf været aktiv i arbejdet med at få etableret et byfestudvalg, som har kunnet genstarte Gårslev Byfest, hvilket blev til virkelighed i uge 33. Supergodt gået af udvalget!

Derudover er der blandt andet blevet knyttet bånd i lokalområdet via den velbesøgte Sommerkoncert på Gimlegrunden, Gårslev Midsommerløb blot en uge senere og etableringen af flotte byporte med søjleege og plantekummer.

Endelig kan det nævnes, at Gårslev Lokalråd har deltaget i en lang række møder om nærdemokrati og lokaludvikling, blandt andet i regi af Vejle Kommunes nye BID-samarbejde på tværs af foreninger i 7080 Børkop. Et samarbejde, der har til formål at styrke områdets handelsliv, hjælpe foreninger og ildsjæle samt skabe aktiviteter til gavn for hele området.

For Gårslev Lokalråd har det været vigtigt at arbejde på at finde den rigtige balance mellem at bruge tid på tiltag i Gårslev-området og at bruge tid på tiltag i det øvrige 7080-område.

Annonce

Gimlegrunden

Hvilke emner har jeres lokalråd arbejdet ekstra meget med i 2018?

Gårslev Lokalråd lægger vægt på, at der er ordentlige og værdige forhold for alle, der benytter lokalområdet, herunder også de fantastiske naturområder, vi har.

Derfor har det været en hjertesag for lokalrådet at støtte op om det arbejde, som Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt har stået i spidsen for med at sikre, at der også findes handicapvenlige toiletfaciliteter på Gimlegrunden.

Det er aftalt, at lokalrådet/grundejerforeningen og Vejle Kommune først i det nye år skal have et møde for at få opførelsen af toiletfaciliteterne forventningsafstemt. Det bliver rigtig spændende at følge den videre proces.

Bymidten skal forskønnes

Og hvad kommer I til at sætte fokus på i 2019?

Det, vi i Gårslev Lokalråd brænder for, er at bidrage til at skabe et mere spændende, et mere trafiksikkert og et mere levende lokalområde. Og det vil vi fortsat arbejde på at virkeliggøre - i samspil med de mange gode kræfter, der findes i lokalområdet. Kræfter som Kulturklubben, GGF, grundejerforeninger, skole og handelsliv. Og vi vil naturligvis også arbejde i forlængelse af vores samarbejdsaftale med Vejle Kommune. Så samskabelse bliver så afgjort et nøglebegreb for os i 2019.

Et af de helt store pejlemærker for det kommende år bliver at fremme arbejdet med at skabe en ny, trafiksikker og spændende bymidte i Gårslev. En sag, hvor vi fra Gårslev Lokalråds side har en ansøgning liggende hos kommunen, som vil blive behandlet på udvalgsmødet 27. februar.

I lokalrådet vil vi i det kommende år naturligvis også bakke op om den spændende om- og tilbygning i forhold til vores idrætshal samt sommerkoncerten på Gimlegrunden.

Højt på vores prioriteringsliste er også at slå til lyds for en række helt nødvendige forbedringer af trafikale forhold flere steder - ikke blot i Gårslev, hvor vejføringen visse steder er problematisk, men også i Høll og Hvidbjerg, hvor hastighedsbegrænsningerne i vid udstrækning ikke respekteres - med fare for lokalbefolkningen, gæster og turister til følge. Lad os ikke håbe, at vi skal opleve alvorlige personskader, eller det der er værre, før der fra kommunens side tages action på disse udfordringer.

Og nu hvor vi taler trafik, er det set gennem Gårslev Lokalråds øjne vigtigt, at buskørslen til vores lille lokalsamfund (bus 204) bevares. Den buslinje er ganske enkelt en trafikal livline for rigtigt mange i vores lokalsamfund - unge som gamle. Og derfor vil vi - fortsat - kæmpe for den med næb og klør.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Selv Brønshøj savner suset fra Jelling: Men pinse er stadig lig med festival

Annonce