Annonce
Vejle

Gammelt forslag får nyt liv: Overvej bibliotek på posthusgrund

På denne tidlige skitse af Gammelhavn-projektet var biblioteket tænkt ind - en tanke, der også havde grobund hos en række af kommunens politikere, inden et flertal i august sidste år slog fast, at biblioteket bliver, hvor det er - nemlig ude ved DGI Huset. Skitse: NPV

Meget tyder på, at der er opbakning til det socialdemokratiske forslag om at lade juristerne undersøge muligheden for at købe den centrale posthusgrund - men ingen vil udtale sig konkret om sagen.

Vejle: Byg et nyt bibliotek på posthusgrunden.

Et gammelt forslag er dukket op i debatten om udnyttelsen af den centrale grund for enden af Vejles gågade. Ideen bringes til torvs af byrådets radikale medlem, Torben Elsig-Pedersen. Næstformanden i kultur- og idrætsudvalget mener, at placeringen bør i spil, hvis det bliver muligt for Vejle Kommune at overtage grunden.

Om det sker, afhænger i første omgang af en undersøgelse om muligheden. Den skal kommunens jurister stå for ifølge et forslag fra Socialdemokratiet - et forslag, der blev behandlet for lukkede døre på det seneste byrådsmøde.

Da sagen var på den lukkede dagsorden, ønsker ingen efterfølgende at fortælle, om juristerne rent faktisk er blevet sat i gang med undersøgelsen.

Men blandt andet i lyset af forslaget fra Torben Elsig-Pedersen, som han luftede umiddelbart før afstemningen og ikke siden har trukket tilbage, er det et kvalificeret gæt, at der var flertal for det socialdemokratiske ønske.

Annonce

Gammelhavn-projektet


  • Siden 2013 har udviklingsselskabet Nordic Property Vision (NPV) arbejdet med et kombineret bolig- og butiksprojekt på den 50.000 kvadratmeter store grund mellem Gammelhavn og Fredericiavej ved indkørslen til Vejle.
  • I oktober 2016 vedtog et flertal i Vejle Byråd en lokalplan, et tillæg til kommuneplanen og en VVM-redegørelse, der sikrer, at NPVs plan kan gennemføres. Plangrundlaget blev efterfølgende påklaget til Planklagenævnet.
  • Planlægningen for området tæller blandt andet en alternativ vej sydøst om grunden - en vej, som Vejle Kommune skal anlægge. Vejen gør det muligt at gøre Sønderbrogade til en forlængelse af gågaden.
  • På det seneste byrådsmøde stillede Socialdemokratiet forslag om at sætte gang i en juridisk undersøgelse af muligheden for, at kommunen køber grunden. Tilliden til, at NPV kan løfte projektet, er opbrugt, konstaterede gruppeformand Søren Peschardt forinden i Vejle Amts Folkeblad.
  • NPV med direktør Jens Schaumann fastholder, at projektet stadig lever, og at man afventer afgørelsen på klagesagen.
I dag har NPVs projekt denne udformning set fra Koldingvej. Men hvis man ser nærmere efter, ligner det unægteligt store bogreoler, der er sat op på etagen over Power-butikken på hjørnet af Sønderbrogade og Fredericiavej. Illustration: NPV og Årstiderne Arkitekter

Formand: Bibliotek bliver

Ideen om et bibliotek for enden af gågaden er ikke ny. Rent faktisk har den spøgt i det bolig- og butiksprojekt, som firmaet NPV har arbejdet med de seneste seks år. Avisen kunne vise tegninger, hvor funktionen var tænkt ind på et par etager i karreen ud mod Sønderbrogade.

Umiddelbart led tanken skibbrud, da et flertal i byrådet pegede på den nuværende placering ved DGI Huset som den mest hensigtsmæssige. I september blev arbejdet med fremtidens biblioteks- og kulturhus sat i gang. Kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen (K) er da heller ikke med på at starte placerings-debatten igen.

Torben Elsig-Pedersen er inspireret af det banebrydende Dokk1-projekt ved havnen i Aarhus - men i mindre format:

- Det vil styrke midtbyen med et kulturhus og bibliotek for enden af gågaden, lyder det fra den radikale byrådspolitiker.

Styrk bymidten

Skulle kommunen for alvor komme ind i billedet som køber af det store areal mellem Gammelhavn og Fredericiavej, har Torben Elsig-Pedersen i første omgang fokus på den del, der ligger tættest på midtbyen:

- Kommunen bør især gå efter at overtage det areal - men det kræver naturligvis, at flertallet, som ønsker biblioteket på den nuværende placering, kan se en idé i at arbejde for en styrkelse af vores bymidte, lyder det fra Torben Elsig-Pedersen.

Som nævnt har han fokus på den mest attraktive del af grunden. Hvis selve godsbanearealet ikke var en del af planen, ville der ifølge byrådspolitikeren stadig være mulighed for godstrafik, nye jernbanespor og de funktioner, der ellers er brug for.

På længere sigt kan han se potentiale i at udvikle hele grunden med boliger og grønne åndehuller.

Udvikling i etaper

- Der vil være mulighed for en etapevis udvikling af området med blik for byen, det grønne og kulturen i stedet for det massive NPV-byggeri, som vi radikale hele tiden har været imod.

Tanken om et mere spredt boligprojekt stemmer meget godt overens med de tanker, som den socialdemokratiske gruppeformand, Søren Peschardt, luftede i forbindelse med, at Vejle Amts Folkeblad kunne afsløre partiets forslag før onsdagens byrådsmøde.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce