Annonce
Vejle

Giftige stoffer er fundet i drikkevandet på 11 vandværker

Kommunen tjekker løbende for pesticider i drikkevandet. Generelt er det bedre at drikke vand fra hanen end fra flaske, lyder anbefalingerne fra Vejle Kommune. Mineralvand fremstilles (ligesom drikkevand) i langt de fleste tilfælde af grundvand, men skal ikke leve op til kvalitetskravene til drikkevand. For eksempel kan det samlede indhold af salt ligge langt over de krav, der stilles til drikkevand, skriver Vejle Kommune på sin hjemmeside. Arkivfoto
Vejle Kommune har gennemført kontroller af kommunens vandværker. Alene i år har man fundet pesticider i drikkevandet på 11 ud af kommunens 64 vandværker. Boringer ved to vandværker er lukket, da grænseværdierne er over det tilladte, oplyser kommunen.
Annonce

Vejle: Fund af sprøjterester i drikkevandet slår i løbet af 2019 allerede rekord i Vejle Kommune.

Hvor kommunen før har registreret fund af pesticider i boringer hos tre-fire vandværker, er der nu fundet pesticider hos 11 ud af 64 vandværker. Kommunen mangler fortsat at måle på fem-seks vandværker.

Det oplyser miljøtekniker i kommunens afdeling for Teknik & Miljø Bo Uttrup.

- Fra årsskiftet er der kommet tre nye stoffer på tjeklisten for kontrolprogrammet, og vi har fundet en hel del flere pesticider end hidtil. Det er ikke et voldsomt problem, for i størstedelen af vandværkernes tilfælde har fundet af pesticider været under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Bo Uttrup.

To vandværkers boringer er dog lukket, fordi der er målt koncentrationer af sprøjterester, som overskrider værdierne. Det drejer sig om vandværkerne i Gårslev og Mørkholt, som nu modtager vand fra Børkop Vandværk.

Formanden for natur- og miljøudvalget mener ikke, at borgere har grund til at være nervøse.

- Vi har styr på det, og vi holder ekstra øje de steder, hvor vi har fundet pesticider. Desuden laver vi indsatser, hvor det er, siger Karl Erik Lund (DF)

Det danske grundvand er truet

Vores rene grundvand er ifølge GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland) truet.
  • Frem til og med 2005 er der lukket over 1300 vandforsyningsboringer på grund af menneskeskabt forurening. Cirka 100 nye boringer lukkes hvert år.
  • Forureningen stammer blandt andet fra gødning af marker, utætte kloakledninger, spild fra tankstationer og industri og de tidligere lossepladser, hvor affaldet røg ned i et hul.
  • Vandforsyningen i Danmark er næsten udelukkende baseret på grundvand.
  • Tidligere gravede man brønde for at få grundvandet op. Vandet blev taget op med spand eller pumpe.
  • Der findes ikke så mange brønde i Danmark mere, og der bliver stadig færre. Det skyldes, at brøndene er sårbare over for forurening, da vand fra overfladen let kan sive ned i dem.
  • I Danmark er der meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke renser vandet, inden det forlader vandværkerne.

Kilde: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Annonce

Lave grænseværdier

Et af de nye stoffer, som er blevet tilføjet på tjeklisten, er stoffet DMS (dimethylsulfamid), og det er fundet i drikkevandsboringer i kommunen. Det blev i perioden 1973-2007 brugt som sprøjtemiddel til jordbær, frugttræer og tomatplanter, oplyser Bo Uttrup.

- Det er stadig i jorden, for det tager overfladevandet omkring 25 år at nå ned til grundvandet. Ved tykkere lerlag kan det tage over 100 år at blive til grundvand, og der kan derfor være noget undervejs i lang tid, siger han.

Det er staten, der løbende godkender og vurderer de enkelte stoffers giftighed i forhold til miljøet. I Vejle Kommune overvåger man grundvandet gennem vandværkernes vandanalyser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

"Så skal han hjem og holde fest...": Nej, børnefødselsdage må vente til oktober, hvis det står til kommunen

Debat

Så fik vi et regionsbudget i hus

Vejle Boldklub

VB-anføreren efter sejren over Sønderjyske: Vi viste, vi kan være med

Coronavirus

Live: Styrelse slår fast - skoler bør aflyse alle lejrskoler og klassefester

Annonce