Annonce
Kultur

Give Nærradio sender ulovligt: Har fået inddraget sin sendetilladelse

Give Nærradios formand Jan Dalgaard Madsen har ikke reageret på de mange henvendelser fra Radio- og tv-nævnet. Nu er sendetilladelsen inddraget. Arkivfoto: Mathilde Bech
Siden en afgørelse i Radio- og tv-nævnet 19. december 2019 har den lokale radio sendt uden at have en lovlig tilladelse til det. Tilladelsen blev inddraget på grund af radioens manglende vilje til at oplyse om sin økonomi.
Annonce

Give: Hos Give Nærradio går man tilsyneladende ind for envejskommunikation.

Hverken Kulturministeriets Radio- og tv-nævn eller Vejle Amts Folkeblad får noget ud af at henvende sig til den lokale nærradio. Som en konsekvens heraf, har Kulturministeriet indraget Give Nærradios sendetilladelse. Det skete på et møde i nævnet 19. december i fjor.

Afgørelsen blev omgående meddelt radiostationen, der gennem alle sine 32 år har holdt til i lokaler på første sal på Thyregod Skole. Afgørelsen blev sendt pr. mail til både Give Nærradio og til formanden Jan Dalgaard Madsen.

Ikke desto mindre fortsætter Give Nærradio med at sende lørdage og søndage. Ifølge en lytter fortsætter radioen også med at opfordre sine lyttere til at blive medlemmer af foreningen bag nærradioen ved at tegne sig for et medlemsbidrag på 140 kroner årligt.

Tallet er hentet fra Give Nærradioens hjemmeside, der for størstedelens vedkommende ikke er opdateret siden 2014.

Den første del med at sende uden tilladelse er ulovlig. Den anden del er måske nærmere uvederhæftig end direkte ulovlig.

Annonce

Rykker på rykker

Der er ikke tale om, at Radio- og tvnævnet slår hårdt ned på et enkelt fejltrin. I afgørelsen laver nævnet indledningsvis et sammendrag. Heri hedder det:

Give Nærradio har skulle indsende regnskab for 2018, da foreningen var udtaget til stikprøvekontrol i forbindelse med det almindelige tilsyn med foreningens anvendelse af udbetalt driftstilskud i 2018. På trods af gentagne henvendelser har foreningen ikke fremsendt regnskab for 2018.

Også nævnets konklusion er med i sammendraget:

Radio- og tv-nævnet har taget stilling i sagen og truffet afgørelse om at inddrage Give Nærradios programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed endeligt.

Men allerede i juni 2017 fik Give Nærradio en påtale for at overtræde forpligtelsen til at udlevere oplysninger og materiale rettidigt. Det resulterede i et krav om tilbagebetaling af 10.670 kroner.

30. juni 2019 modtog Radio- og tvnævnet Give Nærradios erklæring for anvendelse af driftstilskuddet i 2018.

Annonce

Stikprøve

Om nærradioens erklæring var mangelfuld, fremgår ikke af afgørelsen. Men 2. august 2019 orienterede Radio- og tv-nævnet Give Nærradio om, at foreningen var udtaget til stikprøvekontrol, og derfor skulle indsende regnskab senest 16. august 2019. 29. august 2019 fremsendte Radio- og tv-nævnet en rykkerorientering til Give Nærradio, hvor fristen for indsendelse af regnskab blev sat til 6. september 2019. Rykkerorienteringen blev genfremsendt 12. september og igen 25. september 2019. Alt dette foregik pr. mail, men 25. september 2019 fremsendte nævnet endvidere et fysisk brev til Give Nærradios adresse, som indeholdte en rykkerorientering for indsendelse af regnskab. 23. oktober 2019 skruede nævnet bissen på og sendte en sidste rykkerorientering til Give Nærradio, hvor fristen for indsendelse af regnskab og ledelsesberetning blev sat til 29. oktober 2019. Give Nærradio blev samtidig orienteret om, at såfremt Nævnet ikke modtog det ønskede materiale, ville foreningen modtage et tilbagebetalingskrav på i alt 136.601,77 kroner.

Da der stadig ikke er nogen reaktion, fremsender nævnet en uge senere et tilbagebetalingskrav på det nævnte beløb.

En sidste chance får Give Lokalradio, da radioen 21. november får mulighed for at komme med kommentarer til sagen. I samme åndedrag får radioen besked om, at sendetilladelsen er i alvorlig fare.

Stadig er der ingen reaktion og på et møde 19. december inddrages sendetilladelsen. Samtidig pointeres overfor radioen, at den kendsgerning, at sendetilladelsen er blevet inddraget, ikke fritager radioen for at redegøre for, hvordan driftstilskuddet er brugt.

Annonce
Vejle

En broget uge - men vi lå nummer 1

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Møder kan være smittekilde: Sct. Norberts Skole sender to klasser hjem

Danmark

Dyr redningsaktion: Bravo Tours sender kæmperegning til skatteyderne

Vejle

Idrætsefterskole corona-tester alle elever: 60 er sendt hjem

Annonce