Annonce
Give

Gives nye idrætscenter: Tæt på at etape 1 kan gå i gang

Centerleder Martin Schmidt har sammen med GISK-formand Michael Egsgaard og Jørgen Lundsgaard haft et meget travlt forår med massevis af møder med kommunen, arkitekter og foreningslivet. Foto: Jim Hoff
Der har været markant stilhed fra GISK og GUR i et halvt år om det nye samlede idrætscenter, der skal bygges på Søndermarken. Men der har været hektisk aktivitet i kulisserne, hvor udfordringerne har været både mange og til tider også af overraskende karakter.

GIVE: Egentlig skulle man tro, at det lå lige til højrebenet med hensyn til igangsætningen af etape 1 med etableringen af det nye store idrætscenter ved Søndermarken i Give.

Vejle Kommune havde bevilget otte millioner kroner til etape 1, men ifølge de teknokratiske processer i det kommunaljuridiske embedsværk, så kan pengene først frigives på byrådsmødet den 12. august.

Dén kendsgerning plus en del andre forskellige udfordringer har været med til at sætte tempoet i processen noget ned i forhold til GISKs og Give Udviklingsråds (GUR) ønske om at komme i gang så hurtigt som muligt.

Annonce
Deltagerne venter spændt på udspillet fra Martin Schmidt og Michael Egsgaard. Her er det folkene fra Give GIF, der er på plads. Foto: Jim Hoff

Det orienterede GISKsformand Michael Egsgaard og centerleder Martin Schmidt foreningslivet om på et møde onsdag aften, og her fremlagde de også, hvordan processen er forløbet indtil nu.

For at gøre en forholdsvis lang historik både kort og renset for diverse uforudsete mellemregninger mellem GISK/GUR, kommunen og arkitektfirmaer, så er man nu via en lang række møder, hvor der er blevet givet og taget, spist kameler og indgået kompromisser i det gode samarbejdes tegn, nået frem til en vis konsensus i forhold til, hvordan etape 1 ser ud, og hvor meget den kommer til at koste.

Fremad måtte låne penge til jordbundsanalyser

Det helt store projekt i første etape af det sammenlagt 75 millioner kroner dyre idrætscenterprojekt handler om etableringen af en kunstgræsbane med alt, hvad det indebærer af dræning- og anlægsarbejde.

Her har Give Fremad grundet den kendsgerning, at de otte millioner først frigives den 12. august selv været ude og tage lån til at finansiere jordbundsprøver.

- Det er vigtig, at vi er helt klar til at gå i gang med at anlægge kunstgræsbanen, når vi når frem til 12. august. Skulle vi vente på jordbundsprøver, risikerer vi først at komme i gang til efteråret, og det fraråder de firmaer, der laver kunstgræsbaner på det kraftigste. Derfor fandt vi selv pengene, forklarer Lars Morell, der er formand for Give Fremad fodbold.

Om alt går vel, tages første spadestik til kunstgræsbanen i sensommeren; set med GISK-briller meget gerne i august.

Annonce

Uforudsete udgifter

1. etape indeholder også, på kraftigt ønske fra skolen, anlæg af atletikfaciliteter og redskabsskur, samt flytning og etablering af pedelhus. I projektet ligger også en renovering af de på skolen eksisterende omklædningsrum samt nybeplantning på det område, hvor der er projektsat nyt tennisanlæg.

Der blev lyttet opmærksomt til GISKs planer for det nye idrætscenter. I baggrunden ser GISK-formand Michael Egsgaard til, mens Martin Schmidt tegner og forklarer. Foto: Jim Hoff

De først bevilligede otte millioner kroner rækker ikke helt. Alt i alt kommer regningen til at lyde på på et sted mellem 8 og 10,5 millioner kroner. Dels på grund af nogle uforudsete udgifter fra blandt andet skoleside, dels på grund af andre ikke indkalkulerede udgifter, forklarer Martin Schmidt og Michael Egsgaard.


Det er vigtigt, at man går ud med én samlet stemme og søger penge til det samlede projekt og ikke til en masse mindre interessebaserede underprojekter.

Gerda Jørgensen, byrådsmedlem for Venstre


De vurderer dog, at man godt selv kan gøre noget aktivt lokalt for at spare penge, så det er noget man kigger fokuseret på.

Annonce

Skal selv skaffe syv millioner til etape 1 og2

Etape 2, 3 og 4 blev også drøftet på mødet, og her var der mest kød på etape 2. Det er det klart største projekt i det samlede projekt med opførelse af en ny hal med plads til 700 siddende tilskuere, en multihal med springfaciliteter til gymnastikfolket og etablering af fitnesscenter med mere.

- Etape 2 ser lige nu ud til at løbe op i 38 millioner kroner, og sammenlagt for etape 1 og 2 skal vi nok selv ud skaffe syv millioner kroner. Det handler om lokal goodwill, fonde og så videre, så nu skal der arbejdes seriøst med fundraising og med at finde lokale sponsorer. Vi skal til efteråret i gang med at sende en ansøgning til kommunen på 33 millioner kroner til etape 2, forklarede Egsgaard og Schmidt, der understregede, at endnu er intet økonomisk er på plads med hensyn til etape 2.

De forskellige etaper blev fremlagt for foreningsfolket, der studerede tegningerne grundigt. Foto: Jim Hoff
Annonce

"Gå nu ud med én samlet stemme"

Her kom byrådsmedlem Gerda Jørgensen (V) med en replik om, at det er vigtigt, at man går ud med én samlet stemme og søger penge til det samlede projekt og ikke til en masse mindre interessebaserede underprojekter. En holdning som GISK-formanden bakkede Gerda Jørgensen 100 procent op i, og som forsamlingen så ud til at være ganske enige om.

- Og så mener jeg også, at det er vigtigt, at vi tager det her trinvis og bygger på hen ad vejen. Vi skal være sammen om at skabe nye tiltag, og vi skal fremfor alt ikke se på, hvad man gør andre steder men se på egne muligheder, foreslog Gerda Jørgensen.

Der blev også luftet, at man kunne foranstalte en byindsamling i stil med Knæk Cancer-ugen og indsamlingen til Solhjulet i sin tid.

På mødet blev der åbnet op for spørgsmål og input fra de fremmødte foreninger, ligesom foreningerne blev opfordret til via deres bagland at sende forslag til Martin Schmidt i forhold til aktiviteter i det nye idrætscenter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce