x
Annonce
Vejle

Godt nyt fra kloakken: Dit lort bliver til ren energi

Lastbiler kører forbi anlægget på Toldbodvej 20, hvor de kan aflevere spildevand. Foto: Mette Mørk

Vejle Spildevand producerer nok el og varme til at forsyne omkring 1000 husstande. Selskabet vil gerne have fingre i mere af det beskidte affald for at få plus i det grønne regnskab.

Vejle: For nu at tale lige ud af posen: Der er energi i lort for Vejle Spildevand.

Og her er en hurtig forklaring på, hvorfor Vejle Spildevand finder glæde i det møgbeskidte:

Hver gang vejlenserne skyller ud i toiletterne, sendes pis, papir og afføring på en rejse til Toldbodvej 20. Her modtager Vejle Spildevand A/S så meget spildevand fra blandt andet toiletter, bade, køkkener og tagrender til, at man nu producerer 30 procent mere energi, end hvad der bruges på anlægget.

Når slam er skilt fra vand, kaster bakterier sig over slammet i særlige tanke. Det kaldes for udrådning. Når slammet ædes af bakterier, omdannes en del til biogas. Det meste af biogassen består af metangas. Som vi bedst af alt kender fra prutter.

Biogassen kan brænde, og det bliver til varme, og noget af den varme bruger Vejle Spildevand selv. Resten sælges som fjernvarme til fjernvarmenettet. Biogassen kan også trække en generator, som generer strøm, og den el sælges til elnettet.

Selskabet producerer nok el til at forsyne omkring 1000 husstande, forklarer direktør Mikael Schultz.

- Vi kan se, at vi faktisk er i stand til både at øge vores energiproduktion og reducere vores energiforbrug yderligere. Vi har derfor åbnet døren for, at virksomheder, som producerer mere spildevand, end de kan komme af med, kan aflevere det her. Og det gør flere og flere, siger Mikael Schultz.

Nu tjener selskabet omkring fire millioner kroner årligt på at afsætte el og fjernvarme, og det beløb forventer Mikael Schultz også vil stige til omkring syv millioner kroner.

Annonce

Strøm og varme fra Vejle Spildevand


  • Siden 1940'erne har Vejle Spildevand udrådnet slam for at mindske volumen, og ud af det fik man gas.
  • I begyndelsen blev gassen ikke genbrugt. I 1970-1980'erne begyndte spildevandsselskabet at fokusere på at udnytte gassen og fik installeret små motorer, som skabte el.
  • Rensning af spildevand har tidligere været en energikrævende proces.
  • Vejle Spildevand sælger energien som 100 procent vedvarende.
  • Det resterende slam omdannes til gødning, som ryger til landbruget.

Kilde: Vejle Spildevand

I forbindelse med projektet "Fremtidens Spildevandsanlæg 2.0" fik Vejle Spildevand en ny slags bakterie og et nyt anlæg i folden med navnet Demon. Den nye proces betyder blandt andet, at Vejle Spildevand sparer mere energi og renser vandet bedre end hidtil, forklarer direktør Mikael Schultz (til venstre) og produktionschef Claus Christensen. Anlægget var en forudsætning for, at Vejle Spildevand kunne modtage vejlensernes madaffald, men efter, at et flertal af politikerne afviste sådan en model, har selskabet sadlet om. Det vil nu bruge det nye anlæg til at modtage mere spildevand fra virksomheder. Foto: Mette Mørk

75 procent mere

De to rådnetanke har længe haft plads til mere slam og dermed mere biogas, men motoren, som skaber varme og el, er udfordret.

- Den kører alt, hvad remmer og tøj kan holde. Derfor har vi besluttet at bygge en motor, og dermed kan vi producere endnu mere energi, siger Mikael Schultz.

Med en ny motor til mellem to og tre millioner kroner regner Vejle Spildevand på sigt med at øge energiproduktionen op til 75 procent. Nogle af omkostningerne til den nye motor henter Vejle Spildevand fra projektet "Fremtidens Spildevandsanlæg 2.0".

I det projekt arbejdede Vejle Spildevand på at få retten til vejlensernes sorterede madaffald. Det skulle bruges som et springbræt til endnu mere biogas, men politikerne sagde nej. Men Vejle Spildevand har omkring to millioner kroner til overs fra det EU-støttede projekt - og de penge kan skydes i den nye motor.

- Hele "Fremtidens Spildevandsanlæg" har ført os hertil. Udover en ny energisparende renseproces har det givet os viden og mulighed for at producere mere energi. Vi fik bare ikke madaffaldet, men vi kan bruge andre produkter som processpildevand, forklarer Claus Christensen, der er chef for produktion.

Direktør Mikael Schultz mener, at det er en ædel forretning i, at spildevandsselskabet bevæger sig den grønne vej - men hvordan kommer det hele forbrugerne til gode?

- Vi må ifølge loven ikke tjene penge, og vi skal lade økonomien hvile i sig selv. Vi kan vælge at bruge pengene på to måder. Vi kan enten sætte priserne ned, eller vi kan øge vores serviceniveau - for eksempel ved at investere pengene i klimasikring og kloakseparering af byen, siger Mikael Schultz.

På en lille græsplet mellem rådnetankene er Vejle Spildevand klar til at bygge en ny motor, som skal hjælpe motor nummer et med at producere energi. Den skal være i drift inden udgangen af 2019. I dag producerer Vejle Spildevand over 3600 MWh om året, og anlægget forsyner omkring 1000 husstande med strøm. Foto: Mette Mørk

Nul energi

At kunne klemme energi ud af spildevand er langtfra en selvfølge. Rensning af spildevand har historisk set været en energikrævende proces og er det stadig i mange lande.

Vejle Spildevand har haft besøg af flere udenlandske delegationer. De besøgende må spærre øjnene op en ekstra gang, når de hører, hvordan danskerne renser spildevand. Vejle Spildevand sigter yderligere efter, at hele selskabets energiregnskab ender i nul, så den skabte energi svarer til den brugte.

- Vi vil gerne producere mere energi, så vi kan kalde os for energineutrale. Vi bruger en masse strøm på de øvrige renseanlæg og pumper, men vores ambition er, at vi kan producere så meget energi, at vi kan få enderne til at nå hinanden, siger Claus Christensen, chef for produktion.

I motorrummet. Varmen sælges til Vejle Fjernvarme, og strømmen køber Energinet.dk. Foto: Mette Mørk
I takt med, at flere bosætter sig i Vejle, har Vejle Spildevand øget sin energiproduktion. Flere træk og slip, brusebade og vasken hænder, desto mere spildevand. Den øgede produktion af biogas fører ifølge direktør Mikael Schultz ikke lugtgener med sig, da processen foregår i lukkede rum. Foto: Mette Mørk
Vejle Spildevand. Foto: Mette Mørk
Vejle Spildevand. Foto: Mette Mørk
Vejle Spildevand på Toldbodvej 20. Foto: Mette Mørk
Vejle Spildevand. Claus Christensen og Mikael Schultz. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce