Annonce
Give

GUR: Der ligger et enorm udviklingspotentiale og bobler

Keld Jensen, Jørgen Lundsgaard og René Gotfredsen Nielsen står lige i hjørnet af den kommende multihal. Den skal bygge lidt væk fra den nuværende Søndermarkshal, men området imellem dem bliver udbygget met sanitære foranstaltninger og mellemgangshal. Foto: Børge Larsen
Give Udviklingsråd og Give Idræts-, Sundheds- og Kulturcenter er overbeviste om, at et fælles idrætscenter kan være med til udløse potentialet. Derfor tror de, første spadestik tages sidst i 2020.

Give: Første spadestik til et samlet idrætscenter i Give tages i slutningen af 2020.

Selve datoen er ikke lagt fast, men at det kommer, er sikkert. Og det bliver sandsynligvis i november 2020, mener René Gotfredsen Nielsen.

- Det hele er lagt på skinner og foreningerne i Give og ikke mindst Vejle Kommune har lagt så meget arbejde og prestige i projektet, at det ikke kan stoppes nu, siger René Gotfredsen Nielsen.

Han er foreningsmæssigt repræsentant for Give Idræts-, Sundheds- og Kulturcenter og vi møder ham sammen med formand Keld Jensen og sekretær Jørgen Lundsgaard, begge Give Udviklingsråd i kantinen på Søndermarkskolen.

Mødestedet er ikke tilfældigt valgt, for netop Søndermarkshallen og omgivelserne på begge sider af Sdr. Ringvej er udset til at skulle rumme det kommende idrætscenter i Give. Og det kommer området også til, er de tre overbeviste om.

- Det er jo ikke en pludselig opstået grille. Det er noget, der har været arbejdet på siden 2014. Især lokalt har der været arbejdet meget med det, men også kommunen har været engageret i arbejdet i næsten lige så lang tid. Det dropper man ikke bare lige før målstregen, siger Keld Jensen.

Annonce
Vi ved, at alle kommunalpolitikere går ind i det politiske arbejde med klare intensioner om at gøre en forskel for borgerne og kommunen. Fremtidens idrætsfaciliteter i Give giver netop den mulighed, da behovet og ambitionerne er meget større end kvadratmeter til idræt. Det handler om udvikling af Vejle-vest, hvor Give er det naturlige kraftcenter.

Fra GUR - GISK ansøgningen til Vejle Kommune

Enige foreninger

Udviklingsrådet har netop sammen med GISK sendt en anlægsansøgning til fremtidens fælles idrætsfaciliteter i Give. Og det sker vel at mærke med 10 enige idrætsforeninger i ryggen, som der står i ansøgningen.

Men det er ikke blot den kraftpræstation at få samlet alle idrætsforeninger bag en samlet indstilling, der gør de tre enige om, at første spadestik tages i slutningen af 2020. Det er heller ikke den kendsgerning, at det kommunale embedsværk næsten fra starten har været aktive medaktører i projektet og at kommunen derfor også har bundet mange kræfter i projektet.

Men at politikerne i en vis udstrækning også har bundet sig op på projektet, er det, der ifølge de tre gør en "første spadestiksdato" i 2020 meget realistisk.

- Ikke alene har de bevilget 500.000 kroner til at vi får udarbejdet et mere konkret forslag og dermed skabt baggrund for den ansøgning, der nu er sendt af sted. De har også været meget positive, når vi har holdt vores møder med dem, siger Jørgen Lundsgaard.

Potentialet er der

Men det er egentlig også kun endnu et argument for, at kommunen bør bevilge en væsentlig del af de penge, der skal bruges på at virkeliggøre projektet. De tre sætter i den forbindelse også deres lid til, at kommunen ikke blot siger, men også handler, som om den vil skabe udvikling i alle dele af kommunen.

- Give har det hele: Masser af muligheder for at virksomheder kan etablere sig. Gode institutioner og skoler. Et fornuftigt handelsliv og en fantastisk god infrastruktur. Det er et kæmpe potentiale, der bare ligger og bobler under overfladen. Der mangler bare lige det, der kan udløse det hele, siger René Gotfredsen Nielsen.

Her kommer fremtidens idrætsfaciliteter ind i billedet. De kan være den afgørende brik i puslespillet, som alle boligsøgende lægger: Hvor kan vi få opfyldt alle vore ønsker? Eller i hvert fald de fleste af dem?

Samspil

Gode idrætsfaciliteter er naturligvis ikke det eneste parameter for valget af fremtidig bolig. Men det er vigtigt. Og hvordan var det nu: Kom hønen før ægget eller?

For virksomhederne vil sandsynligvis foretrække at etablere sig i et område, hvor deres medarbejdere vil være glade for at bosætte sig. Det vil de gøre i Give, hvis også idrætsfaciliteterne er i orden, er de tre enige om.

Og så er vi tilbage ved diskussionen om hønen og ægget. Er en samling af idrætsfaciliteterne afgørende for, om virksomheder vil etablere sig i Give? Eller skal en samling af idrætsfaciliteterne vente på, at virksomhederne etablere sig?

- Sådan kan man godt stille det op. Men det giver nemt en fastlåst situation. Vi tror ikke på, at det ene forudsætter det andet. Vi tror mere på, at det ene udløser det andet. Og som sagt, så ligger potentialet og bobler, det er bare med at komme i gang, siger René Gotfredsen Nielsen.

Både Keld Jensen og Jørgen Lundsgaard er enige i analysen. Det er da også den, der ligger bag den faste overbevisning om, at første spadestik tages sidst i 2020.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Politikere ønsker ikke anke sag om seksuelle overgreb - men den endelige beslutning lader vente på sig

Annonce