Annonce
Billund

Handicaprådet: - Billund Kommune har kørt os ud på et sidespor

Poul Erik Pedersen, formand for handicaprådet, er utilfreds med, at rådet ikke er blevet hørt i en række sager. Arkivfoto
Det Kommunale Handicapråd i Billund Kommune synes ikke, at rådet bliver hørt nok - hverken om bygge- og plansager eller kvalitetsstandarder. Rådet efterlyser mere gennemsigtighed.
Annonce

Billund: Der er svært at rådgive en kommune, hvis man ikke bliver hørt.

Det er den oplevelse, formanden for handicaprådet i Billund Kommune, Poul Erik Pedersen, sidder med, når det kommer til samarbejde med den kommunale forvaltning. Han oplever, at der er langt imellem, at handicaprådet bliver hørt:

- I hele den her valgperiode har de kørt os ud på et sidespor. Vi bliver ikke hørt og taget med på råd i forbindelse med lokalplaner og byggesager, og i princippet skulle vi have alle sager til høring, siger han.

I forretningsordenen for rådets arbejde fremgår det ellers tydeligt, at byrådet hører rådet om alt, der har betydning for mennesker med handicap.

- Vi har for eksempel ikke hørt en lyd om Butikstorvet i Billund, og det var først, da vi brokkede os, at vi blev hørt om byggeriet over for Netto i Billund, og det var kun, fordi de skulle have en dispensation. På vores eneste møde skulle vi høre om ombygningen af Vestergade 122 i Grindsted, men vi kunne ikke åbne de filer, vi havde fået, så det punkt nåede vi ikke, siger Poul Erik Pedersen med et suk.

Høringer om byggeri og planer i handicaprådet 2018-2020

2018: Etagebyggeri på Lindevej i Billund, Legoforlystelse Nordmarksvej.

2019:  Børnenes Univers Vest samt fået en orientering fra forvaltningen vedr. tilgængelighed.

2020: Musikcentralen og Sydtoften 4. Vestergade 122 nåede man ikke på det seneste møde.

I denne periode har Billund Byråd vedtaget en række lokalplaner, blandt andet vedrørende boligområder i Billund og Filskov samt boligbyggeri i Sdr. Omme og parkering ved rådhuset i Grindsted.

Annonce

Et læs kvalitetsstandarder

Meget bedre var det efter Poul Erik Pedersens opfattelse ikke, da handicaprådet forleden skulle godkende kvalitetsstandarder for voksenområdet og fik en stor mængde tekst at forholde sig til. Kvalitetsstandarderne er blevet formuleret enslydende og bortset fra tre steder, er der ifølge forvaltningen kun foretaget sproglige og formmæssige ændringer.

Disse tre kvalitetsstandarder kunne handicaprådet godt nikke ja til. De tre drejer sig om tildeling af hjælpemidler i en begrænset periode, om den nye akuttelefon, efter at Husets hotline er nedlagt, og om et pilotprojekt om tidligere, forbyggende indsatser.

Resten af det store katalog vendte handicaprådet tommelen ned til.

- Efter vores mening gives alt for meget magt til kommunens visitatorer. De får simpelthen vetoret, og det synes vi ikke er i orden, siger Poul Erik Pedersen og efterlyser, at kvalitetsstandarterne formuleres mere enkelt, og at handicaprådet får hvert enkelt punkt gennemgået og forklaret.

- Vi havde en gammel aftale fra sidste valgperiode om, at vi skulle gennemgå to-tre kvalitetsstandarder på hvert møde, så vi også havde tid til at spørge og søge råd i vores bagland. Det er jo ikke muligt, når vi får sådan et læs papirer stukket i hånden, siger han.

Annonce

Det bliver bedre

Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget, ærgrer sig over, at handicaprådet opfatter samarbejdet med Billund Kommune på den måde.

- Vi har intet ønske om at holde handicaprådet udenfor. Hvis rådet gerne vil have de enkelte kvalitetsstandarder gennemgået, så er det efter min menig det, vi gør fremover, siger han.

Heller ikke Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget, har haft noget ønske om at holde handicaprådet ud i strakt arm:

- Det har jeg overhovedet ingen interesse i, og jeg vil snarest tage kontakt til Poul Erik Pedersen, så vi kan få det gode samarbejde tilbage.

Kvalitetsstandarder

Billund Kommunes kvalitetsstandarder tager udgangspunkt i serviceloven og beskriver, hvilke rettigheder og pligte man har som borger, når man søger om hjælp

Det er for eksempel en kvalitetsstandard, der beskriver, at man kan have ret til at få gjort 65 kvadratmeter af sit hjem rent hver anden uge.

"Man" er i denne kvalitetsstandsard beskrevet som borgere " med midlertidig eller varige begrænsninger, hvor den samlede husstand ikke kan udføre opgaven. Borgere som ikke selv, helt eller delvist, kan varetage rengøring af deres hjem og som vurderes ikke at kunne forbedre funktionsevnen gennem et træningsforløb."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Meningsmåling: Nye Borgerlige er på vej i byrådet - men uforandret mellem rød og blå blok

Annonce