Annonce
Vejle

Har du et forslag? Undersøgelse af Posthusgrund sendt i lynhøring

Ifølge Vejle Kommune påtænker NPV af opføre byggeprojektet på Posthusgrunden i mindst to etaper, men det er forventningen af karéen er fuldt udbygget i 2023. Dette er selskabets nyeste projekttegning, som blandt andet viser, at Lejerbos mulige ungdomsbygninger placeres på begge sider af den planlagte dagligvarebutik med tilhørende parkeringshus. Afsnittet med de mange kontorarbejdspladser placeres på hjørnet af Fredericiavej og Sønderbrogade, mens butikker, caféer og øvrige boliger ligger ud mod Sønderbrogade og Gammelhavn. Illustration: NPV
En uge efter byrådsbeslutningen har Vejle Kommune sendt udkast til miljø-undersøgelse til høring blandt byens borgere.

Vejle: Man kan ikke kritisere Vejle Kommune for at nøle med sagerne, når det gælder udviklingen af Posthusgrunden midt i Vejle.

Præcist en uge efter, at et flertal i Vejle Byråd vedtog at bevare lokalplan 1225 for arealet ved Gammelhavn, har forvaltningen sendt den første sag fra den omstridte midtbygrund i offentlig høring.

Bygherren NPV kan ikke sætte byggeriet igang, før der ligger en ny rapport over projektets såkaldte miljøkonsekvenser.

VVM-rapporten skal blandt andet rumme en kortlægning af, hvad byggefasen kan give af gener for omgivelserne, og hvilke konsekvenser det færdige byggeris indhold har for den omkringliggende by. Det gælder blandt andet en kortlægning af, hvad projektets butikker har af konsekvens for byens eksisterende handelsliv.

14 områder skal undersøges

Vejle Kommune har udarbejdet et forslag til indholdet i en ny VVM-undersøgelsen på Posthusgrunden, og det er nu sendt i to ugers offentlig høring, som udløber 17 juni klokken 15.

Rapporten kommer som udgangspunkt til at indeholde følgende emner:

 • Detailhandel
 • Trafik
 • Trafikstøj og vibrationer
 • Luftforurening fra trafik
 • Uheld fra trafik
 • Skygger og indblik
 • Biodiversitet - flagermus
 • Jord- og grundvandsforurening, drikkevand
 • Klima
 • Overfladevand
 • Kulturarv – godsbanebygningen og synlighed af kirken
 • Kystlandskabet - visuelle forhold og synlighed af møllen
 • Arkæologi
 • Sammenhængen mellem ovennævnte forhold og såkaldte kumulative effekter.

Flagermus skal kortlægges

Den miljøundersøgelse har NPV selv bedt om at få udarbejdet, men det er også en kendsgerning, at et enkelt afsnit i det oprindelige projekts VVM-undersøgelse er underkendt i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det skyldes, at der er en stor chance for, at der lever flagermus i Godsbanebygningen, som skal pilles ned og genopføres et endnu ukendt sted i lokalområdet. Flagermusene var der ikke taget tilstrækkeligt højde for i den første miljøvurdering, så det skal også undersøges i den nye konsekvensrapport.

I første omgang skal Vejle Kommune foretage en afgrænsning af, hvad miljørapporten skal have af indhold, og er et forslag til afgrænsningen er onsdag i sidste uge sendt i to ugers offentlig høring. Høringsperioden udløber 17. juni klokken 15.

Indtil da kan alle borgere komme med bemærkninger, idéer og forslag til, hvad rapporten skal have af indhold, og kommunens udkast til indholdet og rammerne kan studeres på kommunens hjemmeside.

Annonce

Ny vej skal med i rapport

Det er ikke kun NPV’s byggeri, som skal miljøvurderes. Det samme gælder Vejle Kommunes vejprojekt på Posthusgrunden.

Da byrådsflertallet valgte at bakke op om NPV’s projekt forleden, sagde flertallet samtidig ja til at bruge et stort millionbeløb til at ombygge det firbenede kryds ved Fredericiavej/Koldingvej til et trebenet T-kryds, og bygge Sønderbrogade om til gågade eller torv.

Og ikke mindst til at anlægge en helt ny vej tværs over Posthusgrunden fra Gammelhavn til Fredericiavej med et tilhørende lysreguleret T-kryds på den trafrikerede statsvej.

Konsekvenserne af de kommunale projekter, som Vejdirektoratet skal sige god for, skal også indgå i miljøvurderingen.

Annonce

Kortere vej til station

Det gælder også anlæggelsen af omkring 840 parkeringspladser på arealet og en ny dobbeltrettet fælles cykel- og fodgængersti, der skal gå langs den nye vej øst for NPV’s byggeri.

“Der etableres en ny forbindelsesvej øst om projektområdet, som vil blive forbundet med Fredericiavej, Gammelhavn og Borgvold. Vejen vil forbedre vejadgangen til stationen og den østlige del af bymidten samt sikre vejadgang til projektområdet,” skriver Vejle Kommune.

Efter de to ugers høring vil arbejdet med selve miljøvurderingen blive sat i værk, og den endelige rapport skal også sendes i offentlig høring. Næste gang i otte uger, hvor der bliver mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Peanutbutter-banana-sandwich og portugisiske grillspyd: Det har der været serveret på Vejlegården siden fagkonflikten

Erhverv

De seks vigtigste ting, du skal læse, for at forstå konflikten på restaurant Vejlegården

Annonce