Annonce
forside For abonnenter

Her er ugens regnskaber fra Vejle Kommune

Selskab i Vejle er konstant: Holder fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i GRAUNGAARD INVEST APS, der er et firma i Vejle. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 91.143 til 213.333 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -18.735 kroner til -485 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 173.249 kroner efter skat et overskud på 173.249 kroner efter skat, faldt formuen i GRAUNGAARD INVEST APS fra 2,8 millioner til 1,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Preben Graungaard, der også er ejer.

GRAUNGAARD INVEST APS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive investerings- og handelsvirksomhed, formueforvaltning og lignende"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Byggevirksomhed i Egtved fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet MBJ Byg Egtved ApS i Egtved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 309.000 til 388.247 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 671.000 kroner til 760.650 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Egtved-virksomheden fra 965.000 til 1,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Michael Baungård Johansen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er MBJ Byg Egtved ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos VVS-virksomhed i Vejle

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Hovmand VVS Teknik ApS, der har adresse i Vejle. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 563.448 til 457.643 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 8, året før var det 7.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 4,3 millioner kroner, året før var tallet 4,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Vejle-virksomheden fra 377.877 til 733.137 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Nicolaj Hovmand, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Hovmand VVS Teknik ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udøve VVS-virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Tab i transportselskab i Gårslev er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Gårslev Transport og Montage ApS, der er et firma i Gårslev. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -100.337 til 18.605 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 258.974 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 535.332 kroner til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Gårslev-virksomheden fra 158.226 til 161.983 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jonas Larsen, der også er ejer.

Gårslev Transport og Montage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive vognmandsforretning"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Lindved Invest ApS i Lindved holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Lindved Invest ApS, der har adresse i Lindved. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 319.076 til 337.251 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 575.837 kroner til 573.543 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Lindved-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Per Timmermann. I første omgang er det TIM-HOLDING ApS,INGEMANN THOMSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Per Timmermann,Hans Ole Ingemann Thomsen de dominerende ejere.

Lindved Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendom, investeringer samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Lindved El A/S i Lindved fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Lindved El A/S, der har adresse i Lindved. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 903.805 til 1,3 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 21, året før var det 20.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 8,6 millioner kroner til 10,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 990.089 kroner efter skat, et overskud på 990.089 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lindved El A/S fra 3,8 millioner til 2,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Hans Ole Ingemann Thomsen. I første omgang er det TIM-HOLDING ApS,INGEMANN THOMSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Per Timmermann,Hans Ole Ingemann Thomsen de dominerende ejere.

Lindved El A/S hører hjemme i branchen "El-installation." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive el-installationsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Minus hos Please Stay ApS

Det seneste år er endt med underskud i firmaet Please Stay ApS, der har adresse i Vejle. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -23.780 kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Årets bruttotab endte på -18.114 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Vejle-virksomheden endte på 21.452 kroner.

Selskabet ledes af direktør Gitte Blicher Engberg. I første omgang er det G. Blicher Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Gitte Blicher Engberg den dominerende ejer.

Please Stay ApS tilhører branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af tøj, artikel mv., handel via webshop og dertil knyttede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Vejle-virksomhed holdt fast i sit plus

Vejle-selskabet HN-Automation ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 16.588 til 50.551 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 283.673 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 535.487 kroner til 648.703 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Vejle-firmaet fra 75.906 til 77.223 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Nielsen. I første omgang er det HN-Automation HOLDING IVS,HN-Automation HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Nielsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er HN-Automation ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor rådgivning og udviklingsløsninger til den danske offshore og onshore industri. Ydelserne udbydes som freelance konsulent ydelser direkte til OEM kunder eller konsulenthuse, samt hermed beslægtet aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Detailhandelsfirma i Vejle er konstant: Holder fast i sit plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vejle-virksomheden Mølholm Radio & AV Teknik ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet svundet fra 162.010 til 129.006 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 597.069 kroner til 699.149 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejle-firmaet fra 1,8 millioner til 1,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Bent Bang Jakobsen. I første omgang er det BBJ MØLHOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bent Bang Jakobsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Mølholm Radio & AV Teknik ApS anbragt i branchen "Radio- og tv-forretninger." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive radio og tv forretning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i indtjeningen hos Vejle-firmaet Tschenka Holding ApS

Tschenka Holding ApS, der er et selskab i Vejle, har oplevet en relativ stor nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 332.475 til 102.224 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 332.475 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -21.174 kroner til -19.695 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Tschenka Holding ApS var ligesom året før på 1,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Peer Tschenka Kristensen, der også er ejer.

Tschenka Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at fungere som holdingselskab"

Klik her for at se regnskabet.

Klaus Holding ApS i Thyregod er stabil: Holder fast i sit overskud

Thyregod-firmaet Klaus Holding ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 118.832 til 410.230 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 662.471 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 111.607 kroner til 399.603 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Thyregod-firmaet fra 2,5 millioner til 2,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Klaus Langelund, der også er ejer.

Klaus Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Vejle-selskab fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet LR Holding ApS i Vejle. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 10.753 kroner til 7098 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Vejle-selskabet fra 15 millioner til 15,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Egede Saabye, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er LR Holding ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er investering og formuepleje"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Hausted Laugesen Ejendomme ApS i Hjortsballe holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Hausted Laugesen Ejendomme ApS i Hjortsballe. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 468.222 til 492.104 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 819.431 kroner til 841.767 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Hjortsballe-selskabet fra 1,3 millioner til 1,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Nybro Laugesen. I første omgang er det Henrik Nybro Laugesen,HAUSTED LAUGESEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Nybro Laugesen den dominerende ejer.

Hausted Laugesen Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at investere i fast ejendom og foretage udlejning heraf samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Skjoldemose Ejendomme ApS i Jelling fik lidt lavere overskud

Jelling-virksomheden Skjoldemose Ejendomme ApS har igen haft overskud. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 915.765 til 873.558 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 954.827 kroner.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Jelling-firmaet fra 6,8 millioner til 7,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Carl Holger Skjoldemose. I første omgang er det SKJOLDEMOSE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Carl Holger Skjoldemose den dominerende ejer.

Skjoldemose Ejendomme ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er ejendomsbesiddelse, formueanbringelse og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Handelsvirksomhed i Vejle er konstant: Holder fast i sit overskud

KVH Agentur ApS, der er et firma i Vejle, har igen haft overskud. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet krympet fra 39.312 til 36.098 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 95.556 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 176.343 kroner til 229.888 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Vejle-selskabet fra 80.700 til 106.612 kroner.

Firmaet ledes af direktør Kim Hansen. I første omgang er det KVH BILLUND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kim Hansen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er KVH Agentur ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Agenturvirksomhed i tekstilbranchen"

Klik her for at se regnskabet.

Ned under nul-linjen: Din Madpartner ApS i Skærup ryger fra overskud til millionunderskud

Overskud er blevet til underskud i Din Madpartner ApS, der er en virksomhed i Skærup. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 159.267 til -5,3 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner.

Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er blevet reduceret fra 6,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,8 millioner kroner i det seneste regnskab - en formindskelse på 43,0 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,9 millioner til -3,4 millioner kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Pernille Jul Jarbæk Nielsen. I første omgang er det Nilles Holding IVS,Nilles Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Pernille Jul Jarbæk Nielsen den dominerende ejer.

Din Madpartner ApS tilhører branchen "Anden restaurationsvirksomhed." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive diner transportable/Mad ud af huset samt efter direktions skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Lidt tilbage: Underskud i konsulentfirma i Bredsten

Virksomheden Hver-Dags-Liv ApS, der har adresse i Bredsten, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -24.615 til -27.650 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2,017, der endte med et resultat før skat på 196.306 kroner.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 277.395 kroner til -829 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 99.673 til 78.123 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mette Læssø Nielsen, der også er ejer.

Hver-Dags-Liv ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabet formål er at drive rådgivning, terapi og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Clearways Invest ApS holdt fast i et plus

Vejle-firmaet Clearways Invest ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 24.633 til 26.926 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 59.569 kroner til 59.808 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejle-virksomheden fra 82.171 til 103.094 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niki Kilstrup Egebart og Jesper Kilstrup Egebart og ejes af Niki Kilstrup Egebart,Jesper Kilstrup Egebart.

Clearways Invest ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er af Drift af udlejningsejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Handelsfirma i Vejle er konstant: Holder fast i sit overskud

Vejle-virksomheden E.A.T. Timber & Trading ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 140.677 til 343.436 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -4955 kroner til -5238 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejle-selskabet fra 2,5 millioner til 2,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Erik Ahn Terp, der også er ejer.

E.A.T. Timber & Trading ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Fald i indtjeningen hos holdingselskab i Vejle

Virksomheden SK Holding Vejle ApS, der har adresse i Vejle, har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,4 millioner til 244.567 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejle-selskabet fra 2,9 millioner til 3 millioner kroner.

Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Selskabet ledes af direktør Stephan Kristiansen, der også er ejer.

Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål består i at drive holdingselskab"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Respons ApS i Egtved fik vendt minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Respons ApS, der er et firma i Egtved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -47.118 til 125.644 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 632.199 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 877.854 kroner til 252.604 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Respons ApS var ligesom året før på 4,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kurt Laurits Broberg Nielsen. I første omgang er det Maria Groth Broberg,Anne Due Broberg,Jacob Honoré Broberg,Kurt Laurits Broberg Nielsen, der står som ejere. I sidste ende er Kurt Laurits Broberg Nielsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Respons ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive udviklings- og konsulentvirksomhed samt at eje aktier og anparter i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Speciallæge Jens Thormann ApS i Vejle Øst fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Vejle Øst-firmaet Speciallæge Jens Thormann ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -51.080 kroner til 196.837 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejle Øst-virksomheden fra 20 millioner til 22,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jens Linde Thormann, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Speciallæge Jens Thormann ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive skovbrug og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed, samt anden investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Poul Lynderup Holding ApS i Vejle fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Poul Lynderup Holding ApS, der er et selskab i Vejle. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -4250 kroner til -4993 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejle-firmaet fra 11,9 millioner til 13,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Poul Lynderup, der også er ejer.

Poul Lynderup Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at eje aktier i Vognmand Knud Gade Holding A/S og kapitalanbringelse iøvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Allan Nørgaard Holding ApS i Aagaard ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i firmaet Allan Nørgaard Holding ApS, der har adresse i Aagaard. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 97.035 til -20.005 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -7770 kroner til -18.890 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 225.256 til 148.751 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Allan Nørgaard, der også er ejer.

Allan Nørgaard Holding ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er som holdingselskab at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt udføre undervisningsvirksomhed, handel og formuepleje og alt i forbindelse hermed stående virksomhed. Under formuepleje falder al investering, herunder investering i fast ejendom, værdipapirer mv. samt øvrig virksomhed godkendt af direktionen"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsudlejer i Vejle Øst holdt fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet MDVM Ejendomme ApS, der har adresse i Vejle Øst. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 6804 til 15.394 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 54.691 kroner til 61.081 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Vejle Øst-virksomheden fra -280.791 til -274.196 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Mads Nørtoft Petersen. I første omgang er det IT SYSTEMS ApS,IT SYSTEMS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Mads Nørtoft Petersen den dominerende ejer.

MDVM Ejendomme ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos holdingselskab i Give

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden TRL Invest ApS, der har adresse i Give. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 215.549 til 143.208 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 215.549 kroner.

Sidste år steg egenkapitalen i Give-selskabet fra 1 millioner til 1,1 millioner kroner.

Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Selskabet ledes af direktør Tobias Ringsted Langkjær, der også er ejer.

Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Give-virksomhed

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden TRL Ejendomme ApS, der har adresse i Give. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 297.588 til 221.462 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 297.588 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 374.581 kroner til 294.835 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Give-firmaet fra 1,2 millioner til 1,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tobias Ringsted Langkjær. I første omgang er det TRL INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tobias Ringsted Langkjær den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er TRL Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at købe, udleje, opføre og renovere fast ejensom samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ned under nul-linjen: Cadi Management ApS i Vejle ryger fra plus til minus

Forrige års overskud i Cadi Management ApS , der er en virksomhed i Vejle, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af det seneste regnskab for 2019/20, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet fra 307.980 til -653.702 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet gik gået fra 343.337 kroner i det foregående regnskab til -379.790 kroner i 2019/20.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 537.211 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jakob Frank Hammeken Cadi. I første omgang er det BTG HOLDING ApS,MXP HOLDING ApS,JF. Cadi Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jakob Frank Hammeken Cadi den dominerende ejer.

Cadi Management ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Virksomhedens formål er kombineret kontor administration for andre virksomheder på honorar eller kontraktbasis samt drift af en ejendom beliggende på vardevej 143 i vejle"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Bredsten-virksomhed fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet PER BACH JØRGENSEN HOLDING ApS, der har adresse i Bredsten. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 653.626 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -10.218 kroner til -9427 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Bredsten-selskabet fra 3,3 millioner til 3,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Per Bach Jørgensen, der også er ejer.

PER BACH JØRGENSEN HOLDING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at besidde aktier i HTH Køkkenforum Vejle A/S, CVR.nr. 16463531, og foretage anden investering"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Vejle Kommunes virksomheder, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Egtved For abonnenter

Danmarks måske mindste børnehave er i fare: Kommunen kan spare knap to millioner kroner

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Lørdag lukker byen: Derfor er mange vejlensere spærret inde fra meget tidlig morgen og 14 timer frem

Erhverv For abonnenter

Jens har skabt Europas største våbenhandel helt fra bunden: - Jeg havde mange søvnløse nætter over politi og tilladelser

Sport

Lokalt cykeltalent skriver kontrakt med Vingegaards hold: - Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse

Erhverv For abonnenter

Her sad rekordskomageren - siden var der både bank og blomster: Nu er igen nyt liv i lokalerne

Se hele listen: Støjbergs parti præsenterer flere DF-afhoppere

Vejle

For en uge siden sagde begge farvel til kaosset i DF - nu afløser den ene den anden i byens vigtigste råd

Erhverv For abonnenter

Fyret og meldt til politiet: To kommuner føler sig fusket af Vejle-virksomhed - men i Vejle Kommune er tilliden fortsat intakt

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

For abonnenter

Han vil skabe en papirfabrik på niveau med Europas største: På to år er Papirværk blevet økonomisk bæredygtig

Alarm 112

Det ved vi nu om ulykken i tågen på Ballevej: 23-årig motorcyklist fra Fredericia har mistet livet

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Vejle Boldklub

VB kan tage førstepladsen efter chok-resultat: Men først skal oprykker med masser af energi og gejst nedkæmpes

Navne For abonnenter

Som 36-årig fik Hanne et topjob, hun slet ikke skulle have haft - nu kan 60-års fødselaren konstatere, at hun bliver genvalgt igen og igen

Erhverv

Kan stige med flere tusinde kroner: Snart får op mod 2000 boliger en højere husleje

Annonce