Annonce
forside For abonnenter

Her er ugens regnskaber fra Vejle Kommune

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Vejle ØstOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DACH Consulting ApS, der er en virksomhed i Vejle Øst. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 552.269 til 381.239 kroner før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 294.361 kroner efter skat, faldt formuen i DACH Consulting ApS fra 464.625 til 408.985 kroner . Firmaet ledes af direktør Mathias Dalgaard Bjerg. I første omgang er det MB DACH ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mathias Dalgaard Bjerg, der er den dominerende ejer. DACH Consulting ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive agentur- og konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Jehe ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lindved-virksomheden Jehe ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,8 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 2,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jens Damgaard. I første omgang er det Jens Damgaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Damgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Jehe ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for ejendomsadministration samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed
Nyt regnskab: Grubbe & Aaquist ApS i Vejle får underskudDet seneste år er endt med underskud i Vejle-virksomheden Grubbe & Aaquist ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -21.822 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -20.180 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Erik Aaquist og Jacob Grubbe Møller. I første omgang er det ERIK AAQUIST HOLDING II ApS og Jacob GMs Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Aaquist og Jacob Grubbe Møller, der er de dominerende ejere. Grubbe & Aaquist ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er enten selv eller gennem datterselskaber at drive virksomhed med køb, salg, investeringer i og udvikling af faste ejendomme samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabets formål er endvidere rådgivning inden for byggeri og anlægsarbejderKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Quartier ApSUnderskuddet i Vejle-virksomheden Quartier ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -769.316 til -586.432 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -32.785 kroner til -31.048 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -6,6 millioner til -7,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Torben Klitbo. I første omgang er det FOODING HOLDING ApS, JFB Holding ApS, Karasik Holding ApS og Ullino ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Klitbo, Jean-Pierre Philip Simon, Jannick Filitzanidis Banner og Israel David Karasik, der er de dominerende ejere. Quartier ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Event catering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive event- og cateringvirksomhed, samt virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vandel tjente flere penge i seneste regnskabsårBILL NIELSEN CONSULT ApS, der er en virksomhed i Vandel, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6979 til 13.413 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 46.261 kroner til 52.887 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vandel-virksomheden fra 570.598 til 573.495. Firmaet ledes af direktør Bill Kenneth Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Bill Kenneth Nielsen. BILL NIELSEN CONSULT ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Vejle Øst fik igen tabVejle Øst-virksomheden HEDENSTED MIDTPUNKT A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -100.842 til -123.805 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 204.313 kroner året før til -88.485 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 921.343 til 824.775 kroner . Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. HEDENSTED MIDTPUNKT A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, opførsel, udlejning og handel med ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Vejle Øst har skåret underskuddet nedVejle Øst-virksomheden VEJLE INVEST A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -58.794 til -50.880 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 408.613 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -47.710 kroner til -44.813 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 601.208 til 563.197 kroner . Virksomheden ledes af direktør Brian Elkær Mathiassen. I første omgang er det BEM-HOLDING ApS og ELKÆR A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Elkær Mathiassen og Brian Elkær Mathiassen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er VEJLE INVEST A/S anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, opførelse, udlejning og handel med ejendomme og parceller m.v. samt anden hermed beslægtet virksomhed
Underskuddet er blevet mindre hos Hotel-invest A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Vejle Øst-virksomheden Hotel-invest A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,5 millioner til -655.118 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -96.833 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 293.441 kroner året før til -39.779 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et underskud på -468.350 kroner efter skat, holdt formuen i Hotel-invest A/S sig sidste år uændret på 500.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. Hotel-invest A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotel, restauration, handel og servicevirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed
Underskuddet er blevet mindre hos Bredal Kro A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Bredal-virksomheden Bredal Kro A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,7 millioner til -696.515 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -609.870 kroner til -172.597 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et underskud på -543.282 kroner efter skat, holdt formuen i Bredal Kro A/S sig sidste år uændret på 500.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. Bredal Kro A/S hører hjemme i branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotel samt anden hermed beslægtet virksomhed, herunder restaurationsdrift
Nedad: Frisørsalon i Vejle Øst fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i EMARNI A/S, der er et firma i Vejle Øst. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -293.239 til -402.064 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 230.348 kroner i det foregående regnskabsår til 414.082 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 240.920 til 80.011 kroner . Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. EMARNI A/S hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive frisørsalon og skønhedssalon, handel og servicevirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i Vejle ØstUnderskuddet i Vejle Øst-virksomheden VILLA STRATA ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -422.255 til -658.809 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 382.653 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 60.782 kroner året før til -268.393 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14,6 millioner til 14,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. VILLA STRATA ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning, køb, salg og udvikling af ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Vejle Øst har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Vejle Øst-virksomheden EM-EJENDOMME ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -962.701 til -700.895 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,3 millioner i det foregående regnskabsår til 570.657 - et fald på -57 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,6 millioner til 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. EM-EJENDOMME ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, opførelse, ejendomsservice, udlejning og handel med ejendomme m.v. samt anden hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Vejle ØstEM-FINANS ApS, der er en virksomhed i Vejle Øst, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,4 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9546 kroner til -10.375 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle Øst-virksomheden fra 10,1 millioner til 11,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det JEM-HOLDING ApS, BEM-HOLDING ApS og ELKÆR A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, Joachim Sønderborg Mathiassen og Brian Elkær Mathiassen, der er de dominerende ejere. EM-FINANS ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Det er selskabets formål at drive virksomhed med investering i værdipapirer m.v. for egne og eventuelt lånte midler samt anden hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Vejle ØstOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HØJMARKSPARKEN ApS, der er en virksomhed i Vejle Øst. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 445.738 til 364.843 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 330.257 kroner til 470.071 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle Øst-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. HØJMARKSPARKEN ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Vejle Øst fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i TEAMNORD A/S, der er et firma i Vejle Øst. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -269.793 til -374.889 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -70.193 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -37.321 kroner til -174.862 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et underskud på -292.414 kroner efter skat, holdt formuen i TEAMNORD A/S sig sidste år uændret på 500.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. TEAMNORD A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, opførelse, udlejning og handel med erhvervsejendomme m.v. samt anden hermed beslægtet virksomhed
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Vejle Øst fik igen tabVejle Øst-virksomheden PENTAGON VEJLE A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -43.731 til -61.758 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -43.535 kroner til -60.666 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,5 millioner til 7,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det PENTAGON HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. PENTAGON VEJLE A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, opførelse, udlejning og handel med erhvervsejendomme m.v. samt anden hermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Vejle Øst-virksomhed fik også tab i det seneste regnskabSelskabet EM-INVEST ApS, der har adresse i Vejle Øst, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -3500 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -3500 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 276.308 til 273.578 kroner . Firmaet ledes af direktør Elkær Mathiassen. I første omgang er det ELKÆR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Elkær Mathiassen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er EM-INVEST ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer m.v. for egne og eventuelt lånte midler samt anden hermed beslægtet virksomhed
Tallene er vendt: Konsulentvirksomhed i Vejle er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet FLEXKOM ApS i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -97.720 til 208.872 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 515.955 kroner til 610.943 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra 266.782 til 289.520. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Anthony Smith. I første omgang er det INNOVAZIONE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikkel Anthony Smith, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er FLEXKOM ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bjerlev-virksomheden Jysk Kornteknik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jysk Kornteknik ApS, der er en virksomhed i Bjerlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 608.207 til 538.485 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjerlev-virksomheden fra 761.877 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Heine Bjørn Pedersen og Lars Sørensen. I første omgang er det Hytholm ApS og Bjerlevvej ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Heine Bjørn Pedersen og Lars Sørensen, der er de dominerende ejere. Jysk Kornteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og montering af transportanlæg indenfor landbrug og industri, samt smedearbejder og hermed naturligt beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Vejle går fra overskud til underskudOverskuddet i NS Byggeri ApS, der er et firma i Vejle, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 45.997 til -68.167 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 45.997 kroner. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 417.161 kroner i det foregående regnskab til 232.599 - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 81.639 til 28.648 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Schomburg. I første omgang er det Schomburg ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nikolaj Schomburg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er NS Byggeri ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive Tømrervirksomhed og Bygningssnedker virksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed
Tallene går op: Ulvehavevej 58 ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ulvehavevej 58 ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 323.509 til 415.514 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 570.635 kroner til 649.216 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Alexander Paugan Laursen. I første omgang er det TTC Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alexander Paugan Laursen, der er den dominerende ejer. Ulvehavevej 58 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i og udleje af ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Lanciavej 5 ApSVejle-virksomheden Lanciavej 5 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8337 til -76.042 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -8337 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7949 kroner til -49.363 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 62.716 til 3387 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristian Pausgaard. I første omgang er det SK34 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Pausgaard, der er den dominerende ejer. Lanciavej 5 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførsel og udlejning af ejendomme og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Waldorf & Sirloin ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Vejle-virksomheden Waldorf & Sirloin ApS . Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -869.085 til -10.557 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 619.644 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Waldorf & Sirloin ApS var ligesom året før på -3 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Torben Klitbo. I første omgang er det Fie Fraenkel og FOODING HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Klitbo og Fie Fraenkel, der er de dominerende ejere. Waldorf & Sirloin ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt efter direktions skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Cilsen Invest ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vejle Øst-virksomheden Cilsen Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 50.224 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 31.307 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Bjarne Andersen og Hanne Vestergaard Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Andersen og Hanne Vestergaard Andersen. Cilsen Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Molter Consult ApS fik større overskud end året førMolter Consult ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 183.085 til 336.866 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 501.462 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 340.733 til 547.549. Firmaet ledes af direktør Ulf Brøgger Molter. I første omgang er det Ulf Brøgger Molter og BRØGGER MOLTER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ulf Brøgger Molter, der er den dominerende ejer. Molter Consult ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Xton A/S i HjortsballeXton A/S, der er en virksomhed i Hjortsballe, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 225.625 til 75.405 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 391.639 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 844.750 kroner i det foregående regnskab til 690.024. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 57.942 kroner efter skat, faldt formuen i Xton A/S fra 929.207 til 837.149 kroner . Virksomheden ledes af direktør Keld Christensen. I første omgang er det KC Give Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Christensen, der er den dominerende ejer. Xton A/S hører hjemme i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for transientbeskyttelse og el-teknikKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Jerlev får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Jerlev-virksomheden IPA Biler ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 22.248 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 23.181 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Poul Anders Andersen. I første omgang er det Zoltus Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Janne Frost, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er IPA Biler ApS anbragt i branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er engroshandel med brugte personbiler, varebiler og minibusser
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Cramers Dentallaboratorium ApSVejle-virksomheden Cramers Dentallaboratorium ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -14.082 til -76.424 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 175.136 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 362.140 kroner til 385.690 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 151.217 til 91.301 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anni Skou Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Anni Skou Larsen. Cramers Dentallaboratorium ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er tandteknik og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Jerlev er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AURIcopenhagen ApS i Jerlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -57.167 til 8399 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -56.734 kroner året før til 8569 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jerlev-firmaet fra 18.321 til 24.873. Virksomheden ledes af direktør Poul Anders Andersen. I første omgang er det Lillian Karoline Schwartz og Janne Frost Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lillian Karoline Schwartz og Janne Frost, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er AURIcopenhagen ApS anbragt i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Import/export og engroshandel med kosmetiske produkter
Overskud hos Mølkærvej 11 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Jerlev-virksomheden Mølkærvej 11 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 250 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 7547 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Poul Anders Andersen. I første omgang er det MASKINFABRIKKEN AF 1.MAJ 1977 ApS og Janne Frost Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erling Jensen og Janne Frost, der er de dominerende ejere. Mølkærvej 11 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at erhverve/sælge grundstykker, udvikling af projekter mm
Nedgang på bundlinjen: Zoltus Invest ApS i Jerlev ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Zoltus Invest ApS, der er et firma i Jerlev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,1 millioner til -298.915 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -103.815 kroner til -820.436 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 960.971 kroner . Virksomheden ledes af direktør Poul Anders Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Janne Frost. Zoltus Invest ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive håndværksmæssig virksomhed til private og erhverv, samt investering af forskellig art
Tallene vendt: Egtved Hesteservice ApS i Egtved gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Egtved Hesteservice ApS i Egtved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2101 til 1800 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -2101 kroner året før til 1800 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Egtved-firmaet fra -1010 til 790. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Gert Buchhave og Lotte Møller Buchhave. Virksomhedens reelle ejere er Gert Buchhave og Lotte Møller Buchhave. I Erhvervsstyrelsens register er Egtved Hesteservice ApS anbragt i branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Børkop får underskudDet seneste år er endt med underskud i Børkop-virksomheden Horses in Harmony ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.549 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -13.430 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Andreas Herbert Künnemann og Birgit Deeken Künnemann. I første omgang er det Künnemann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Herbert Künnemann og Birgit Deeken Künnemann, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Horses in Harmony ApS anbragt i branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at indkøbe, træne og sælge eksklusive sportsheste og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hørup Maskiner A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hørup Maskiner A/S, der er en virksomhed i Hørup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11,3 millioner til 13,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 22,4 millioner kroner til 26,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hørup-virksomheden fra 15,3 millioner til 17,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Melgaard. I første omgang er det MELGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Melgaard, Trine Bonnerup Melgaard, Jens Bonnerup Melgaard og Mads Bonnerup Melgaard, der er de dominerende ejere. Hørup Maskiner A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og service på trucks og palleløftere m.v. samt udlejningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Græsmarken 1 ApS i Jerlev ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Græsmarken 1 ApS, der er et firma i Jerlev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,7 millioner til -27.622 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,7 millioner kroner året før til -25.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 22.378 kroner . Virksomheden ledes af direktør Poul Anders Andersen. I første omgang er det MASKINFABRIKKEN AF 1.MAJ 1977 ApS og Zoltus Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erling Jensen og Janne Frost, der er de dominerende ejere. Græsmarken 1 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve/sælge grundstykker, udvikling af projekter mm
Nyt regnskab: Virksomhed i Børkop får underskudDet seneste år er endt med underskud i Børkop-virksomheden Künnemann Coaching & Consulting ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3956 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -3851 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Andreas Herbert Künnemann og Birgit Deeken Künnemann. I første omgang er det Künnemann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Herbert Künnemann og Birgit Deeken Künnemann, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Künnemann Coaching & Consulting ApS anbragt i branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at træne rideheste, undervise ryttere samt udføre konsultationsarbejde i ridesporten og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Krogfelt ApS i GårslevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Krogfelt ApS, der er et firma i Gårslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 48.007 til 12.490 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 49.330 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 327.689 kroner til 335.478 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gårslev-virksomheden fra 50.804 til 99.824. Virksomheden ledes af direktør Jacob Krogfelt Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Krogfelt Hansen. Krogfelt ApS hører hjemme i branchen "Landskabspleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Millionoverskud i ejendomsvirksomhed i StarupDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Starup-virksomheden NØRREBROGADE 111, FREDERICIA ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 23,0 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 964.734 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Steen Digmann Due og Jesper Daugaard Buhl. I første omgang er det D & B HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Digmann Due og Jesper Daugaard Buhl, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er NØRREBROGADE 111, FREDERICIA ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er erhvervsudlejning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Ole Karlsen Ejendomme ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Bredsten-virksomheden Ole Karlsen Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 98.698 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 145.907 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ole Karlsen. I første omgang er det OLE KARLSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Karlsen, der er den dominerende ejer. Ole Karlsen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, udlejning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Jelling tjente flere penge i seneste regnskabM.R.T ApS, der er en virksomhed i Jelling, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.476 til 74.491 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 290.835 kroner i det foregående regnskab til 217.425 - et fald på -25 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jelling-virksomheden fra 3897 til 79.405. Virksomheden ledes af direktør Mathias Rything Borup Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Per Aksel Rything Larsen. M.R.T ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og håndværk, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Panter Rejser ApS i Vejle gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Panter Rejser ApS i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -371.527 til 654.306 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 644.693 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra 1,9 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Aalbæk Pedersen. I første omgang er det ERIK AALBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Aalbæk Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Panter Rejser ApS anbragt i branchen "Rejsearrangører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at virke som rejsearrangør, drive rejsebureau og dermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bjerlev tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i BHT-Byg ApS, der er en virksomhed i Bjerlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 244.717 til 433.705 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjerlev-virksomheden fra 430.439 til 768.635. Virksomheden ledes af direktør Brian Hougaard Thisgaard. I første omgang er det BHT Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Hougaard Thisgaard, der er den dominerende ejer. BHT-Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Bjerlev får underskudDet seneste år er endt med underskud i Bjerlev-virksomheden BHT Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -70.015 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 42.052 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Brian Hougaard Thisgaard. I første omgang er det BHT Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Hougaard Thisgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BHT Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Jerlev tjente flere penge i seneste regnskabsårLundNeuroFys ApS, der er en virksomhed i Jerlev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.775 til 41.914 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 22.775 kroner i det foregående regnskabsår til 41.914 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jerlev-virksomheden fra 103.687 til 143.601. Firmaet ledes af direktør Mette Lund. Virksomhedens reelle ejere er Mette Lund. LundNeuroFys ApS hører hjemme i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde fysioterapeutiske behandlinger for at forbedre livskvaliteten for personer med balance- og svimmelhedsproblemer
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Dybvadbro ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dybvadbro-virksomheden K/S CC Invest III. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,6 millioner til -122 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,6 millioner kroner året før til -2 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 486.218 til 486.096 kroner . Virksomheden ledes af direktør Komplementaranpartsselskabet CC Sale. I første omgang er det Ulrik Clemmensen, RC HORSES ApS og BB ADVICE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Brian Videbæk, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er K/S CC Invest III anbragt i branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at investere i heste i henhold til særskilt investeringsplan
Overskuddet stiger flere gange: Hillerup Engineering ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårHillerup Engineering ApS, der er en virksomhed i Brejning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10.180 til 119.915 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 174.973 kroner i det foregående regnskabsår til 739.503 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brejning-virksomheden fra 47.122 til 140.613. Firmaet ledes af direktør Finn Hillerup Lyhne. Virksomhedens reelle ejere er Finn Hillerup Lyhne. Hillerup Engineering ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive ingeniørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Vejle er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PIZZA BRYGGEN ApS i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -313.532 til 71.153 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 617.463 i det foregående regnskabsår til 94.516 - et fald på -85 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra 66.789 til 140.679. Virksomheden ledes af direktør Murat Øzsinlak. Virksomhedens reelle ejere er Murat Øzsinlak. I Erhvervsstyrelsens register er PIZZA BRYGGEN ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurant og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i RugstedRugsted-virksomheden NSI Danmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -587 til -99.039 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -587 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 5631 kroner året før til -95.070 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -147.248 til -246.286 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rikke Deleuran Metzsch og Mikkel Mørck Metzsch. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Deleuran Metzsch og Mikkel Mørck Metzsch. NSI Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er, at drive webshop med skønhedsprodukterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bilværksted i Bredsten tjente flere penge i seneste regnskabsårPH'S AUTOSERVICE ApS, der er en virksomhed i Bredsten, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 67.339 til 200.255 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 489.041 kroner til 563.638 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bredsten-virksomheden fra 445.850 til 549.555. Firmaet ledes af direktør Peder Bennedsen Hauge. I første omgang er det PH HOLDING BREDSTEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Bennedsen Hauge, der er den dominerende ejer. PH'S AUTOSERVICE ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive autoværksted og al i forbindelse dermed forbundet virksomhed
Tallene går op: Jens Linde A/S fik større overskud end året førJens Linde A/S, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 173.269 til 381.141 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 762.667 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Claus Henrik Andersen. I første omgang er det DALCAN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Henrik Andersen, der er den dominerende ejer. Jens Linde A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og foretage investeringerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Starup tjente flere penge i seneste regnskabJS TRADING ApS, der er en virksomhed i Starup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14.911 til 164.396 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 648.969 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Starup-virksomheden fra 228.837 til 356.901. Firmaet ledes af en direktion, der består af Steen Digmann Due og Jesper Daugaard Buhl. I første omgang er det D & B HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Digmann Due og Jesper Daugaard Buhl, der er de dominerende ejere. JS TRADING ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg, reparation og handel med varer, servicevirksomhed, investering samt køb og salg af biler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Udeservice.dk ApSGive-virksomheden Udeservice.dk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -94.730 til -171.670 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -63.114 kroner til -530 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 228.002 til 106.400 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Leo Wulff Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Leo Wulff Pedersen. Udeservice.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens aktiviteter består i at drive virksomhed med salg af fakler. Herudover drives der også alge- og fliserens service
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i StarupJS BOLIG A/S, der er en virksomhed i Starup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 44,1 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 44,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i JS BOLIG A/S fra 75,5 millioner til 66,9 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Steen Digmann Due og Jesper Daugaard Buhl. I første omgang er det D & B HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Digmann Due og Jesper Daugaard Buhl, der er de dominerende ejere. JS BOLIG A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er investering, eje og administrere ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Dreams Design ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDreams Design ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.757 til 76.285 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 510.754 kroner i det foregående regnskab til 351.580 - et fald på -31 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 50.265 til 109.421. Virksomheden ledes af direktør Poul Grauting Dinesen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Grauting Dinesen. Dreams Design ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med grafisk design, webudvikling, handel og service samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Overgaard Byg ApS i Egtved gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Overgaard Byg ApS i Egtved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -86.234 til 100.457 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 388.622 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 391.790 kroner til 482.193 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Egtved-firmaet fra 560.019 til 666.150. Virksomheden ledes af direktør Per Overgaard Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Per Overgaard Petersen. I Erhvervsstyrelsens register er Overgaard Byg ApS anbragt i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Formål er handel med produkter og serviceydelser primært med murerarbejde
Røde tal forsvandt: Finansvirksomhed i Egtved er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TURBINEGÅRDEN INTERNATIONAL A/S i Egtved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5122 til 19.730 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste blev noteret til 21.723 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selvom året endte med et overskud på 19.730 kroner efter skat, faldt formuen i TURBINEGÅRDEN INTERNATIONAL A/S fra 624.812 til 588.942 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Lund. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Lund. I Erhvervsstyrelsens register er TURBINEGÅRDEN INTERNATIONAL A/S anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og landbrug samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Vejle fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ICP Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 308.403 til 11,6 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 706.806 kroner året før til -4408 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 2,1 millioner til 9,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Juul og Søren Hager. I første omgang er det ICP Management ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Juul, Arne Olsen og Søren Hager, der er de dominerende ejere. ICP Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er at investere i og drive fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Abyssinia ApSMejsling-virksomheden Abyssinia ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -4747 til -4718 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -4747 kroner til -4718 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -67.447 til -72.165 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Flemming From Søvndal. Virksomhedens reelle ejere er Flemming From Søvndal. I Erhvervsstyrelsens register er Abyssinia ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og investere i værdipapirer for investorens indskud
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i VejleOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SGT Projects ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 39.745 kroner til 43.856 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 7,7 millioner til 9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Gammelgaard Thomasen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Gammelgaard Thomasen. SGT Projects ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel, herunder handel med finansielle instrumenter og fast ejendom med henblik på formueforvaltning, levering af konsulentydelser indenfor el-installation samt anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Uhrhøj får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Uhrhøj-virksomheden Psykologklinikken Philip Rossen-Kjær ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 42.789 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 299.163 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Philip Dahl Rossen-Kjær. I første omgang er det CPRK Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Dahl Rossen-Kjær, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Psykologklinikken Philip Rossen-Kjær ApS anbragt i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive psykologvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Vejle er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CBA Music ApS i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -44.472 til 36.069 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4374 kroner til -5001 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra -82.701 til -46.632. Virksomheden ledes af direktør Carsten Bo Assenholt. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Bo Assenholt. I Erhvervsstyrelsens register er CBA Music ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være holdingselskab med besiddelse af anparter i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Give er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS i Give. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -52.814 til 542 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 11.081 kroner i det foregående regnskabsår til 63.252 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Give-firmaet fra -282.608 til -282.065. Virksomheden ledes af direktør Hans Jørn Bank Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Jørn Bank Nielsen, Carsten Schnedler Johansen og Hilda Gytta Mols Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af ejendomme
Underskuddet er blevet mindre hos Nordic Travel Consult ApSVejle Øst-virksomheden Nordic Travel Consult ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -25.217 til -8785 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -25.217 kroner til -8361 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -522.940 til -531.725 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anne Gitte Bruun. I første omgang er det Bent Ole Larsen og Content Development Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Svend-Åge Friis Bruun, Anne Gitte Bruun og Bent Ole Larsen, der er de dominerende ejere. Nordic Travel Consult ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle hjemmesider samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Vest Engineering ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårVest Engineering ApS, der er en virksomhed i Vonge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 186.663 til 570.393 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 871.005 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vonge-virksomheden fra 235.515 til 601.990. Firmaet ledes af direktør Peter Gjerman Vestergaard. Virksomhedens reelle ejere er Peter Gjerman Vestergaard. Vest Engineering ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Broholm ApS i Vejle får underskudDet seneste år er endt med underskud i Vejle-virksomheden Broholm ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3449 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -3290 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Joachim Brodersen og Steffen Dykjær Holm. Virksomhedens reelle ejere er Joachim Brodersen og Steffen Dykjær Holm. Broholm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for import af pizzaovne og tilbehør med henblik på salg fra webshop og detail, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Blikkenslagervirksomhed i Vejle er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet LP VVS ApS i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -75.120 til 255.478 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra 95.954 til 301.961. Firmaet ledes af direktør Jakob Schaadt Andersen. I første omgang er det JSA Service ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Schaadt Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er LP VVS ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som VVS installatør og Blikkenslagervirksomhed. og anden dermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: It-virksomhed i Vejle er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet SkySpecs ApS i Vejle i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,0 millioner til 5,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 669.918 kroner i det foregående regnskabsår til 14,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra -1,6 millioner til 8,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Allan Møller Larsen, Daniel Alan Ellis og Thomas Kevin Brady Jr.. Virksomheden ejes af SkySpecs og Inc.. I Erhvervsstyrelsens register er SkySpecs ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre softwareløsninger samt anden hermed naturlig tilknyttet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jagger Junk ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jagger Junk ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,6 millioner til 6,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 77 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 108 ansatte - en fremgang på 40,26 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 37,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 56,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 15,4 millioner til 20,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Brandt. I første omgang er det Jagger Junk Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Peter Skov, Esben Bay Jørgensen og Slim Bouricha, der er de dominerende ejere. Jagger Junk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive burgerbar, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Engros ApS får nyt millionunderskudVejle-virksomheden Engros ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -43.017 til -1,5 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -43.017 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -9306 kroner til -6002 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -255.797 til -1,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Hans August Lund. I første omgang er det H.A.L. HOLDING ApS og Mezteq SA de CV, der står som ejere. I sidste ende er det Hans August Lund og MARIA CAROLINA BOLIVAR LOPEZ, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Engros ApS anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handelKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i VejleVejle-virksomheden Ejendommen Gludsmindevej 60 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -116.285 til -35.791 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -34.204 kroner til -31.372 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 715.547 til 678.556 kroner . Firmaet ledes af direktør Jette Mindedahl Flytlie. Virksomhedens reelle ejere er Jette Mindedahl Flytlie. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendommen Gludsmindevej 60 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg samt udlejning af fast ejendom samt enhver aktivitet, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Gustav Invest ApSGive-virksomheden Gustav Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -160.820 til -106.619 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -21.564 kroner til -16.047 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 49.680 til -56.940 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Martin Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Brogaard. I Erhvervsstyrelsens register er Gustav Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde værdipapir, investering i og udleje af ejendomme og hermed beslægtede investeringsvirksomhed samt at drive handel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Egtved tjente flere penge i seneste regnskabCimpliT Consulting ApS, der er en virksomhed i Egtved, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 45.000 til 378.317 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 466.000 kroner i det foregående regnskabsår til 868.619 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Egtved-virksomheden fra 537.000 til 830.614. Firmaet ledes af direktør Jeanette Andreasen. Virksomhedens reelle ejere er Jeanette Andreasen. CimpliT Consulting ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomenhedens formål er at udøve konsulentvirksomhed indenfor den forretningsmæssige anvendelse af IT samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Give-virksomheden Bilbeskytteren A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bilbeskytteren A/S, der er en virksomhed i Give. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 361.424 til 300.706 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 790.763 kroner i det foregående regnskab til 654.891. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Give-virksomheden fra 933.699 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Hoffmann. I første omgang er det FRH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Hoffmann, der er den dominerende ejer. Bilbeskytteren A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Undervognsbehandling". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervognsbehandlingKlik her for at se regnskabet.
Vending: Anlægsgartneriet Nørskov A/S i Egtved er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Anlægsgartneriet Nørskov A/S i Egtved. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -42.000 til 383.436 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Egtved-firmaet fra 451.000 til 748.369. Virksomheden ledes af direktør Søren Nørskov. Virksomhedens reelle ejere er Søren Nørskov. I Erhvervsstyrelsens register er Anlægsgartneriet Nørskov A/S anbragt i branchen "Landskabspleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af anlægsgartneri, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finn´s Autoværksted A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Finn´s Autoværksted A/S, der er en virksomhed i Givskud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,4 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 14, året før var det 15. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,5 millioner kroner til 8,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Givskud-virksomheden fra 5,9 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Hoffmann. I første omgang er det FRH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Hoffmann, der er den dominerende ejer. Finn´s Autoværksted A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bilhandel, bilreservedelssalg, bilreparation samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vejle Byg & Montage ApS fik millionoverskudVejle Byg & Montage ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 146.715 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 989.228 til 2,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Kim Rindom Mølgaard. Virksomhedens reelle ejere er Kim Rindom Mølgaard. Vejle Byg & Montage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er entreprisearbejde med tagmontage og bygningsrenovering og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Vejle går fra overskud til underskudOverskuddet i DM Sustainable ApS , der er et firma i Vejle, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 33.777 til -55.540 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 33.777 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 33.801 kroner året før til -55.444 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 89.416 til 46.094 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans August Lund. I første omgang er det Engros ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans August Lund og MARIA CAROLINA BOLIVAR LOPEZ, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er DM Sustainable ApS anbragt i branchen "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handelKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Jerlev fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i KJ Byg & Montage, Vejle ApS, der er en virksomhed i Jerlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 574.600 til 851.874 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jerlev-virksomheden fra 483.954 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jonny Brinch Jensen. I første omgang er det JONNY JENSEN HOLDING og VEJLE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonny Brinch Jensen, der er den dominerende ejer. KJ Byg & Montage, Vejle ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen, produktion, handel og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Thubalka A/S i Vejle går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Thubalka A/S, der er et firma i Vejle. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 413.665 til -198.165 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 575.079 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 5,4 millioner kroner til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,8 millioner til 8,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henriëtte Pihlmann Nielsen. I første omgang er det INVESTERINGSSELSKABET VINDINGVEJ 5. VEJLE ApS, H.PIHL HOLDING 2013 ApS og H.P.NIELSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik August Pihlmann Nielsen og Henriëtte Pihlmann Nielsen, der er de dominerende ejere. Thubalka A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive produktions- og handels- virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Vejle tjente flere penge i seneste regnskabsårMapPlanner ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 40.635 til 97.454 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 68.671 kroner til 97.650 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 75.172 til 158.503. Firmaet ledes af direktør Kaj Steen Bromose. I første omgang er det Bromose Holding ApS og P. Bøgeskov Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kaj Steen Bromose og Per Bøgeskov, der er de dominerende ejere. MapPlanner ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikle og forhandle software og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Heli Group ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heli Group ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 857.501 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 516.054 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 5,4 millioner til 6,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Balle. I første omgang er det Henning Balle, Trine Balle Jensen, Maja Hyldegaard Kristensen, Marc Wolfhagen, Mathias Wolfhagen og Nanna Wolfhagen, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Balle, der er den dominerende ejer. Heli Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, investering og rådgivning, herunder management rådgivning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Landbrugsvirksomhed i Starup tjente flere penge i seneste regnskabKSA Farm ApS, der er en virksomhed i Starup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 39.437 til 238.990 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 249.195 kroner til 350.529 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Starup-virksomheden fra 22.624 til 208.912. Firmaet ledes af direktør Kresten Sundby Aamand. Virksomhedens reelle ejere er Kresten Sundby Aamand. KSA Farm ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive plante- og svineproduktionKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BredstenChristiansminde Landbrug og Entreprenør ApS, der er en virksomhed i Bredsten, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 676.483 til 207.668 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 676.483 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bredsten-virksomheden fra 814.672 til 862.951. Virksomheden ledes af direktør René Christian Christensen. Virksomhedens reelle ejere er René Christian Christensen. Christiansminde Landbrug og Entreprenør ApS hører hjemme i branchen "Landbrugskonsulenter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive Entreprenør og landbrug samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ødsted-virksomheden Ødsted BrugsforeningØdsted Brugsforening, der er en virksomhed i Ødsted, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,0 millioner til 937.819 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Ødsted-virksomheden fra 10 millioner til 10,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Jesper Høvsgaard Sørensen. Ødsted Brugsforening har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforening og så vidt muligt indkøbe sine værer gennem COOP Danmark A/S. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Gårslev Brugsforening fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gårslev Brugsforening, der er en virksomhed i Gårslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 474.009 til 562.975 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Gårslev-virksomheden fra 6,8 millioner til 7,2 millioner. Gårslev Brugsforening hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforenin gen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S.Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vester Nebel Brugsforening fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vester Nebel Brugsforening, der er en virksomhed i V Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 837.841 til 917.393 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i V Nebel-virksomheden fra 10,7 millioner til 11,5 millioner. Vester Nebel Brugsforening hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vandel Brugsforening fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vandel Brugsforening, der er en virksomhed i Vandel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 330.454 til 932.971 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Vandel-virksomheden fra 14 millioner til 14,8 millioner. Vandel Brugsforening hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Brugsen Thyregod fik større overskud end året førBrugsen Thyregod, der er en virksomhed i Thyregod, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 130.560 til 183.818 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Thyregod-virksomheden fra 5,7 millioner til 5,8 millioner. Brugsen Thyregod hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem denne. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutnng tilslutte sig den ordning, der giver COOP\'S og de tilsluttede brugsforeningers personlige medlemmer adgang til landsdækkende medlemsfordele (herefter kaldet "Landsfordelsordningen"). Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i GiveOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MUEHLHAN A/S, der er en virksomhed i Give. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 27,0 millioner til 21,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 501 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 79 ansatte - en nedgang på 84,23 procent. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 321,8 millioner i det foregående regnskabsår til 48,0 millioner - et fald på -85 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 19,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i MUEHLHAN A/S fra 58,9 millioner til 35,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Høffer. I første omgang er det Muehlhan AG, der står som ejer. I sidste ende er det Dr. Wulf-Dieter Hartmut Greverath, der er den dominerende ejer. MUEHLHAN A/S hører hjemme i branchen "Overfladebehandling af metal". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er sandblæsning, skibs- og kedelrensning, industrirensning, malerarbejde samt al anden i forbindelse hermed stående virksomhed og erhvervelse, udlejning samt administration af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vejle Æskefabrik ApS fik større overskud end året førVejle Æskefabrik ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 91.788 til 143.376 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 241.615 kroner til 298.761 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 4,3 millioner til 4,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Henry Hvid. Virksomhedens reelle ejere er Henry Hvid. Vejle Æskefabrik ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion af emballage og anden hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Vending: Højsholm Stenhuggeri ApS i Vejle er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Højsholm Stenhuggeri ApS i Vejle. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5900 til 138.292 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 621.966 kroner til 842.213 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra 218.383 til 322.326. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Højsholm Pedersen. I første omgang er det THP HOLDING VEJLE ApS og HØJSHOLM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Højsholm Pedersen og Thomas Højsholm Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Højsholm Stenhuggeri ApS anbragt i branchen "Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Danish Fetish Wear ApSMindstrup-virksomheden Danish Fetish Wear ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -57.283 til -3902 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -57.201 kroner til -3760 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -7283 til -11.185 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Thomas Kondrup. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Kondrup. Danish Fetish Wear ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og salg af fetish beklædning til mænd samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Phønix Tag Storentreprise ApS i Vejle ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Phønix Tag Storentreprise ApS, der er et firma i Vejle. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,4 millioner til -561.557 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 5,9 millioner kroner. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4,0 millioner kroner året før til -480.915 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2 millioner til -416.528 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Preben Vestergaard. Virksomheden ejes af ARNE HOLDING ApS, 3MF HOLDING ApS, Thyland Bøgh Holding ApS og NORDIC WATERPROOFING A/S. Phønix Tag Storentreprise ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er - i kraft af selskabets indgåelse af en samarbejdsaftale med Nordic Waterproofing A/S - at drive tagentreprise og lignende virksomhed i det område, der er fastsat i den mellem selskabet og Nordic Waterproofing A/S indgåede samarbejdsaftale, med udførelse af tagdækningsentrepriseopgaver for kunder indenfor nybyg, renovering, vedligeholdelse og servicetilsynKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: X Vent ApS i Egtved gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet X Vent ApS i Egtved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,9 millioner til 425.741 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 705.359 kroner i det foregående regnskabsår til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Egtved-firmaet fra 506.145 til 836.236. Virksomheden ledes af direktør Thomas Holt. I første omgang er det TD Holt Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dorthe Holt og Thomas Holt, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er X Vent ApS anbragt i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af ventilationsaggregater samt tilbehør beslægtet med ventilation. Selskabets øvrige formål er montering af ventilationsanlægKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i GrejsOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BARBIZ ApS, der er en virksomhed i Grejs. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 603.959 til 463.351 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 43.600 kroner året før til -7902 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grejs-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Søberg Bertelsen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Søberg Bertelsen. BARBIZ ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministration af egen formueKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ezecure ApS fik større overskud end året førEzecure ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 28.327 til 33.192 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 28.565 kroner til 33.883 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 64.520 til 90.417. Firmaet ledes af en direktion, der består af Finn Ladegaard Knudsen og Ole Kamp Bauer. I første omgang er det 2BY2 HOLDING ApS og ELGR ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Finn Ladegaard Knudsen og Ole Kamp Bauer, der er de dominerende ejere. Ezecure ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling af software, salg og konsulentbistand i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Vejle fik millionoverskudJULIUSSEN Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 185.667 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 973.165 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 4 millioner til 5,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Lars Døhr Juliussen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Døhr Juliussen. JULIUSSEN Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formuepleje og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Vejle Øst er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SQI Consult ApS i Vejle Øst. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -30.676 til 17.471 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 107.142 kroner i det foregående regnskabsår til 177.673 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle Øst-firmaet fra -33.190 til 18.330. Virksomheden ledes af direktør Otto Teglgaard Olesen Ravn. I første omgang er det O RAVN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Otto Teglgaard Olesen Ravn, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SQI Consult ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Børkop er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CJ Handel ApS i Børkop. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -23.688 til 39.588 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -22.399 kroner året før til 39.919 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Børkop-firmaet fra 70.541 til 101.141. Virksomheden ledes af direktør Christian Aakjær Jakobsen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Aakjær Jakobsen. I Erhvervsstyrelsens register er CJ Handel ApS anbragt i branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Børkop går fra overskud til underskudOverskuddet i Lea-S ApS, der er et firma i Børkop, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 93.749 til -111.064 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 93.749 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 253.988 kroner i det foregående regnskab til 154.403 - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -93.427 til -164.492 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lea Romy Sønnichsen. Virksomhedens reelle ejere er Lea Romy Sønnichsen. I Erhvervsstyrelsens register er Lea-S ApS anbragt i branchen "Andre personlige serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive salonKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Vejle fik igen tabVejle-virksomheden BFC ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5224 til -5452 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 53.524 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7750 kroner til -8000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 102.859 til 97.407 kroner . Virksomheden ledes af direktør Brian Fauerholm Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Brian Fauerholm Christensen. BFC ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i VejleVejle-virksomheden BFC HORSES ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3556 til -8974 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4310 kroner til -11.280 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra 135.446 til 198.659. Virksomheden ledes af direktør Brian Fauerholm Christensen. I første omgang er det BFC HOLDING og VEJLE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Fauerholm Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BFC HORSES ApS anbragt i branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og investering, særligt med sport, salg og avl af hesteKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vejle fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BFC BOLIG ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,9 millioner til 7,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 26 millioner til 29,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Fauerholm Christensen. I første omgang er det BFC HOLDING og VEJLE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Fauerholm Christensen, der er den dominerende ejer. BFC BOLIG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med ejendomme, udlejning af helårsboliger, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Uhe Smedie ApS i Uhe er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Uhe Smedie ApS i Uhe. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -143.474 til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Uhe-firmaet fra 1,6 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Gejl. Virksomhedens reelle ejere er Poul Gejl og Esben Rønhoff Gejl. I Erhvervsstyrelsens register er Uhe Smedie ApS anbragt i branchen "Maskinforarbejdning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive smedeforretning samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Østerlund ApS i Egtved ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Egtved-virksomheden Østerlund ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,7 millioner til -2,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,1 millioner kroner. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,8 millioner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner - et fald på -79 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 12,4 millioner til 10,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Knud Kappel Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Knud Kappel Petersen. Østerlund ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Blandet drift". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive landbrug, herunder jordbrug, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vejle-virksomheden Systemtech Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Systemtech Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 452.089 til 394.931 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 518.049 kroner i det foregående regnskab til 467.647. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Hjardemaal Jansen. I første omgang er det RASSER INVEST ApS og Søren H. Jansen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarne Bundgaard Rasmussen og Søren Hjardemaal Jansen, der er de dominerende ejere. Systemtech Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendomme, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tribits ApS i VejleTribits ApS, der er en virksomhed i Vejle, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 356.864 til 129.499 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 356.864 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 888.815 kroner i det foregående regnskab til 843.764. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 831.127 til 932.147. Virksomheden ledes af direktør Ole Kamp Bauer. I første omgang er det 2BY2 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Kamp Bauer, der er den dominerende ejer. Tribits ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand, herunder salg af software og haradware, og anden associeret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Egtved er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Blæsbjergvej ApS i Egtved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -143.000 til 2,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 291.000 kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Egtved-firmaet fra -287.000 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Kristoffer Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Kristoffer Larsen og Anders Kristoffer Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Blæsbjergvej ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Bilhandel i JellingJelling-virksomheden LD Biler Jelling ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -32.239 til -8189 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -27.827 kroner til -26.037 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2 millioner til 1,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Damgaard. Virksomhedens reelle ejere er Lars Damgaard. I Erhvervsstyrelsens register er LD Biler Jelling ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Jelling-virksomheden Larsen & Nørager ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Larsen & Nørager ApS, der er en virksomhed i Jelling. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 193.736 til 136.371 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 309.321 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 105.458 kroner efter skat, faldt formuen i Larsen & Nørager ApS fra 1 millioner til 962.458 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lennart Løkkegaard Larsen. I første omgang er det LLL Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Løkkegaard Larsen, der er den dominerende ejer. Larsen & Nørager ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Seaburg ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSeaburg ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 61.869 til 274.693 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -37.979 kroner til -46.864 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Seaburg ApS var ligesom året før på 5,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Seeberg Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Per Seeberg Larsen. Seaburg ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltning, investering og handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Pæregaard Skov ApSVejle-virksomheden Pæregaard Skov ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -165.716 til -117.831 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 330.484 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -79.096 kroner til -32.156 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Pæregaard Skov ApS var ligesom året før på 6 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Ole Lomholt Poulsen og Carsten Tolderlund. I første omgang er det ATLAS TIMBER HOLDING ApS og Annex Ejendomme A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Ole Lomholt Poulsen og Carsten Tolderlund, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Pæregaard Skov ApS anbragt i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er skovdrift og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Mahl.dk ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMahl.dk ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14.000 til 69.750 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 207.000 i det foregående regnskabsår til 74.601 - et fald på -64 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra -74.000 til -19.655. Firmaet ledes af direktør Thomas Mähl. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Mähl. Mahl.dk ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vejle-virksomheden Vejles Autoværksted ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vejles Autoværksted ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 717.688 til 620.567 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 1 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Hollensberg. Virksomhedens reelle ejere er Martin Hollensberg. Vejles Autoværksted ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive autoværksted samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Vicca Invest ApSThyregodlund-virksomheden Vicca Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -3759 til -3756 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -3752 kroner til -3750 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 35.819 til 33.183 kroner . Firmaet ledes af direktør Simon Vibjerg. I første omgang er det VIBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Vibjerg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Vicca Invest ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er besidde værdipapirer og kapitalandele samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Arrive ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårArrive ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 125.249 til 393.125 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 733.871 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra -158.605 til 27.489. Firmaet ledes af direktør Ali Abdel Maunim Al-Shuwayheen. Virksomhedens reelle ejere er Ali Abdel Maunim Al-Shuwayheen. Arrive ApS hører hjemme i branchen "Andre post- og kurertjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er transport af godt samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Give-virksomheden Vibjerg Invest ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabSelskabet Vibjerg Invest ApS, der har adresse i Give, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -3750 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -3750 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Give-firmaet fra -2,2 millioner til -2,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Simon Vibjerg. I første omgang er det VIBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Vibjerg, der er den dominerende ejer. Vibjerg Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Pevitech ApS i ThyregodlundPevitech ApS, der er en virksomhed i Thyregodlund, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 693.145 til 133.255 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 693.145 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 977.095 i det foregående regnskabsår til 190.306 - et fald på -81 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 101.197 kroner efter skat, faldt formuen i Pevitech ApS fra 884.902 til 586.099 kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon Vibjerg. I første omgang er det VIBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Vibjerg, der er den dominerende ejer. Pevitech ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forestå handel, service og produktion samt forestå der med forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Vejle Øst er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet DKL Ejendomme ApS i Vejle Øst. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -22.981 til 282.913 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -22.632 kroner året før til 187.913 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle Øst-firmaet fra 20.026 til 238.985. Virksomheden ledes af direktør Laust Henrik Linde. I første omgang er det ASX 10565 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Laust Henrik Linde, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DKL Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Uptek ApS i Thyregodlund får underskudDet seneste år er endt med underskud i Thyregodlund-virksomheden Uptek ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -5812 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -5530 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Simon Vibjerg. I første omgang er det VIBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Vibjerg, der er den dominerende ejer. Uptek ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er engroshandel af maskiner, materialer, produkter samt værktøj m.m. indenfor offshorebranchen, men ikke begrænset hertilKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Lantmännen Cerealia A/S får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Vejle-virksomheden Lantmännen Cerealia A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -19,0 millioner til -21,9 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 12,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 86 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 81 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 82,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 73,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 129,8 millioner til 115,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Madsen. Virksomheden ejes af Lantmännen Cerealia AB. Lantmännen Cerealia A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af mølleriprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri, finansieringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Givskud tjente flere penge i seneste regnskabBBParts ApS, der er en virksomhed i Givskud, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 27.209 til 142.119 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 102.728 kroner i det foregående regnskabsår til 589.191 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Givskud-virksomheden fra 65.513 til 175.622. Firmaet ledes af direktør Brian Hansen Boisen. I første omgang er det Boisenholding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Hansen Boisen, der er den dominerende ejer. BBParts ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vejle Øst-virksomheden Komfort Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Komfort Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Vejle Øst. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 187.177 til 95.453 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 187.177 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 671.624 kroner til 763.422 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle Øst-virksomheden fra 255.495 til 329.948. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Erik Munkholm og Thomas Jørgensen. I første omgang er det Komfort Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Munkholm og Thomas Jørgensen, der er de dominerende ejere. Komfort Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: at drive ejendomsinvestering og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Børkop-virksomheden Vestergaard & Lauridsen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vestergaard & Lauridsen ApS, der er en virksomhed i Børkop. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,2 millioner til 842.439 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Børkop-virksomheden fra 987.617 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Allan Lauridsen og Ronni Vestergaard Nielsen. I første omgang er det AL Holding Børkop ApS og RV Holding 2015 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Lauridsen og Ronni Vestergaard Nielsen, der er de dominerende ejere. Vestergaard & Lauridsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt ejendomsserviceKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vejle Øst-virksomheden Komfort Car Care ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Komfort Car Care ApS, der er en virksomhed i Vejle Øst. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 200.271 til 120.938 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle Øst-virksomheden fra 134.643 til 228.892. Virksomheden ledes af direktør Erik Munkholm. I første omgang er det Komfort Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Munkholm og Thomas Jørgensen, der er de dominerende ejere. Komfort Car Care ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er, at drive virksomhed indenfor klargøring af biler, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Komfort Auto Service ApS i Vejle Øst er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Komfort Auto Service ApS i Vejle Øst. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -91.046 til 281.564 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 899.582 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle Øst-firmaet fra -17.735 til 201.760. Virksomheden ledes af direktør Erik Munkholm. I første omgang er det Komfort Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Munkholm og Thomas Jørgensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Komfort Auto Service ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: er drift af autoværksted, og dermed anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i KarlskovIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i SV-Execution ApS, der er et firma i Karlskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 23.813 til 1590 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 26.626 i det foregående regnskabsår til 2516 - et fald på -91 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Karlskov-virksomheden fra 63.813 til 65.051. Firmaet ledes af direktør Søren Vestergaard. I første omgang er det Hoegelund Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Vestergaard, der er den dominerende ejer. SV-Execution ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er virksomhedsrådgivningKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Restaurantvirksomhed i Jelling har skåret underskuddet nedJelling-virksomheden SEJD cafe & boutique ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -47.419 til -33.042 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 377.226 kroner i det foregående regnskab til 349.174. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -155.308 til -188.350 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bjarne Taudal Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Taudal Andersen, Anders Barkholt og Gitte Dyrendal Rosenlund. I Erhvervsstyrelsens register er SEJD cafe & boutique ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål omfatter cafedrift, galleri, detailbutik, og webshop. Derudover afholdes eventsKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Pharmateket ApS fik større overskud end året førPharmateket ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 150.057 til 219.155 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -23.000 kroner til -23.750 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 224.787 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Pharmateket ApS fra 748.937 til 589.031 kroner . Virksomheden ledes af direktør Eli Wallin. I første omgang er det PHARMA NORD EXPORT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Eli Wallin, der er den dominerende ejer. Pharmateket ApS hører hjemme i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Data Nordisk ApS fik større overskud end året førData Nordisk ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 27.722 til 30.131 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 38.698 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 30.492 kroner til 32.768 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 279.106 til 302.608. Firmaet ledes af direktør Jan Løvheim. I første omgang er det Jan Løvheim og PHARMA NORD EXPORT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Eli Wallin, der er den dominerende ejer. Data Nordisk ApS hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, herunder handel med edb-software og edb-hardwareKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: It-virksomhed i Vejle fik lidt lavere overskudPN Service ApS, der er en virksomhed i Vejle, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 48.152 til 46.031 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 54.849 kroner i det foregående regnskab til 54.724. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 35.904 kroner efter skat, faldt formuen i PN Service ApS fra 244.835 til 240.739 kroner . Virksomheden ledes af direktør Eli Wallin. I første omgang er det PHARMA NORD EXPORT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Eli Wallin, der er den dominerende ejer. PN Service ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, service, produktudvikling og fabrikationKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Pharma Nord Export ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pharma Nord Export ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,5 millioner til 4,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 48 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 49 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 25,1 millioner kroner til 26,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 40,8 millioner til 44 millioner. Virksomheden ledes af direktør Eli Wallin. I første omgang er det PHARMCO II ApS og PharmCo III ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Eli Wallin, der er den dominerende ejer. Pharma Nord Export ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel - herunder eksport, import, produktion samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos murervirksomhed i SellerupMUREREN BØRKOP ApS, der er en virksomhed i Sellerup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 306.233 til 86.469 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 306.233 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 361.995 i det foregående regnskabsår til 142.062 - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 67.225 kroner efter skat, faldt formuen i MUREREN BØRKOP ApS fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Pedersen. MUREREN BØRKOP ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er bygge- og murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Vejle tjente flere penge i seneste regnskabE.B. Ceramica Agentur ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.240 til 321.461 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 786.178 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 188.160 til 509.621. Firmaet ledes af en direktion, der består af Ernest Kristensen og Tina Jelling. I første omgang er det E.B. CERAMICA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ernest Kristensen og Tina Jelling, der er de dominerende ejere. E.B. Ceramica Agentur ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering samt dermed forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Vejle er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MCCM Ejendomme ApS i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -28.292 til 328.051 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.536 kroner året før til 386.365 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-firmaet fra -419.232 til -112.213. Virksomheden ledes af direktør Michael Christen Trunk Black. I første omgang er det Mary-Ann Ohrt Petersen, Carl Christian Ohrt Petersen og BLACK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Christen Trunk Black, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MCCM Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investerings- og handelsaktivitet herunder handel med fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vejle tjente flere penge i seneste regnskabsårMB Invest Vejle ApS, der er en virksomhed i Vejle, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 78.733 til 231.489 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 96.627 kroner i det foregående regnskabsår til 256.832 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 99.325 til 310.948. Firmaet ledes af direktør Michael Christen Trunk Black. I første omgang er det BLACK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Christen Trunk Black, der er den dominerende ejer. MB Invest Vejle ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investeringsaktivitet og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Vejle får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vejle-virksomheden Ejendomsselskabet tømmervej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 22.306 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 70.755 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Arne Bæksted. Virksomhedens reelle ejere er Arne Bæksted og Betty Byriel Bæksted. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet tømmervej ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Vejle ØstOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Worldtrans Air-Sea Service A/S, der er en virksomhed i Vejle Øst. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 938.259 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle Øst-virksomheden fra 3,3 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Leo Alex Jensen. I første omgang er det SH Holding af 2008 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ping Wai Ho, der er den dominerende ejer. Worldtrans Air-Sea Service A/S hører hjemme i branchen "Speditører". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Blikkenslagervirksomhed i Sandvad går fra overskud til underskudOverskuddet i OT VVS ApS, der er et firma i Sandvad, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 491.948 til -505.229 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 491.948 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 842.217 i det foregående regnskabsår til 193.597 - et fald på -77 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 754.960 til 360.729 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Skovbo Therkildsen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Skovbo Therkildsen. I Erhvervsstyrelsens register er OT VVS ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Andens, bygnings installations virksomhed, ventilation, service, handel og dermed beslægtede virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Trabjerg Horses ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Trabjerg Horses ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 591.130 til 630.244 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var tre fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt ni ansatte - en fremgang på 200 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 788.267 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Trabjerg. I første omgang er det JENS TRABJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Trabjerg og Petra-Ulrike Trabjerg, der er de dominerende ejere. Trabjerg Horses ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med levende dyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handelsvirksomhed, investering og dertil knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Vejle Øst fik igen tabVejle Øst-virksomheden MIT Basic ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -110.182 til -123.096 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -20.718 kroner til -18.027 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 997.966 til 901.489 kroner . Virksomheden ledes af direktør Susanne Irene Melvej Stærk. Virksomhedens reelle ejere er Susanne Irene Melvej Stærk. MIT Basic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde konsulentrådgivning, investering samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byggeselskab i Lundbjerg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lundbjerg-virksomheden Entreprenør Rasmus Steffensen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 20.460 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 20.758 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Rasmus Thams Steffensen. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Thams Steffensen. I Erhvervsstyrelsens register er Entreprenør Rasmus Steffensen ApS anbragt i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed indenfor jord, kloak, beton og anlægsarbejde samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Murervirksomhed i Givskud tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Murerfirma Karsten Sørensen ApS, der er en virksomhed i Givskud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 209.708 til 575.454 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Givskud-virksomheden fra 251.566 til 703.075. Virksomheden ledes af direktør Karsten Lomholt Sørensen. I første omgang er det KLS Givskud Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Lomholt Sørensen, der er den dominerende ejer. Murerfirma Karsten Sørensen ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er murer- og entreprenørforretning
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nur Design ApSGrejs-virksomheden Nur Design ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -95.002 til -129.125 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 69.029 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 163.080 kroner i det foregående regnskab til 147.016. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 194.869 til 65.744 kroner . Virksomheden ledes af direktør Maja Bøgh Vindbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Maja Bøgh Vindbjerg. Nur Design ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er design, produktion og salg af brugskunst og designartikler samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Leki Ejendomme ApS i Vejle får underskudDet seneste år er endt med underskud i Vejle-virksomheden Leki Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -96.438 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 291.295 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Peter Nielsen. I første omgang er det RAUFF GROUP A/S og PN Group Ejendomme ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Rauff Hansen og Peter Nielsen, der er de dominerende ejere. Leki Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg, administration og udlejning af fast ejendom samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vejle fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i NCP NextGen A/S, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 5,9 millioner til 12,3 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 6,7 millioner til 16,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Halling. Virksomheden ejes af Claudio BidCo A/S. NCP NextGen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af forbrugsvarer samt i øvrigt at udøve eller være interesseret i anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til det forannævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hørup Montage ApS i Hørup ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Hørup Montage ApS, der er et firma i Hørup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5,0 millioner til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,0 millioner kroner. Medarbejdertallet var på 22 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 5,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 11,2 millioner til 10,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Melgaard. I første omgang er det MELGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Melgaard, Trine Bonnerup Melgaard, Jens Bonnerup Melgaard og Mads Bonnerup Melgaard, der er de dominerende ejere. Hørup Montage ApS hører hjemme i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og montageopgaver, samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Backstagegym ApS i VejleOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Backstagegym ApS, der er et firma i Vejle. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 29.124 til 3527 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 29.124 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 55.426 i det foregående regnskabsår til 7845 - et fald på -86 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra 84.566 til 88.093. Virksomheden ledes af direktør Claus Hedegaard Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Hedegaard Andersen. Backstagegym ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive fitnesscenter og hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VejleOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i OUTDOORCHEF NORDIC ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 184.687 til 139.999 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejle-virksomheden fra -1,4 millioner til -1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Brøndum Henriksen. I første omgang er det BRØNDUM HENRIKSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Brøndum Henriksen, der er den dominerende ejer. OUTDOORCHEF NORDIC ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er engros handel med grill
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VejleOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i VOGNMAND AXELSEN ApS, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 695.653 til 393.808 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 305.855 kroner efter skat, faldt formuen i VOGNMAND AXELSEN ApS fra 2,5 millioner til 2,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jan Lomholt Axelsen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Lomholt Axelsen. VOGNMAND AXELSEN ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drive vognmandsfirma og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Søgrundene Etape 3 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lindved-virksomheden Søgrundene Etape 3 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 386.465 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 453.699 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør René Husballe. I første omgang er det NORLIND ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Husballe, der er den dominerende ejer. Søgrundene Etape 3 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og drifte, herunder udleje, fast ejendom samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Webti ApS i Give får underskudDet seneste år er endt med underskud i Give-virksomheden Webti ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -155.556 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -30.589 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Benjamin Schaarup Ravn. I første omgang er det Benjamin Schaarup Ravn og csCompany ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Benjamin Schaarup Ravn og Claus Sørensen, der er de dominerende ejere. Webti ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at opbygge webløsninger til foreninger og erhverv samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Jelling-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabVognmand Lennart Larsen, Jelling ApS, der er en virksomhed i Jelling, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,2 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 5,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,4 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Vognmand Lennart Larsen, Jelling ApS var ligesom året før på 4,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lennart Løkkegaard Larsen. I første omgang er det LLL Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lennart Løkkegaard Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Vognmand Lennart Larsen, Jelling ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med vognmandsforretningKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hørup Invest ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hørup Invest ApS, der er en virksomhed i Hørup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 274.229 til 451.054 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 315.161 kroner i det foregående regnskabsår til 500.387 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hørup-virksomheden fra 12,9 millioner til 13,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Melgaard. I første omgang er det MELGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Melgaard, Trine Bonnerup Melgaard, Jens Bonnerup Melgaard og Mads Bonnerup Melgaard, der er de dominerende ejere. Hørup Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed herunder bortforpagtning af jord, samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vejle-virksomheden Sadolin Farveland Vejle A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Sadolin Farveland Vejle A/S, der er en virksomhed i Vejle. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,1 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 6,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 881.270 kroner efter skat, faldt formuen i Sadolin Farveland Vejle A/S fra 3,2 millioner til 2,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Peter Nørgaard Dyrehauge. I første omgang er det PND HOLDING, VEJLE ApS og J. Gormsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Nørgaard Dyrehauge og Jess Lohmann Gormsen, der er de dominerende ejere. Sadolin Farveland Vejle A/S hører hjemme i branchen "Farve- og tapetforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive farvehandel, salg af solafskærmning, gardiner og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Vejle Kommunes virksomheder, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
VEJLE For abonnenter

Drama i Nordsøen: Kapsejler fra Vejle kolliderede med fiskekutter - 'min første tanke er, at slutter mit liv her?'

Se billederne: Sådan har danskerne udsmykket Tour-ruten med alt fra havetrampoliner til mælkekartoner i tusindvis

Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Strandgade i Vejle genåbnet efter syreudslip: To køretøjer fra Vejle Brandvæsen og flere politibiler måtte i aktion

Vejle For abonnenter

Frustreret læge før VM: 'Vi har intet hørt, og det rammer på vores operationsdag med 20 patienter i fuld narkose. De skal bæres eller gå herfra på vaklende ben'

Vejle Boldklub

Så er forsvaret på plads: VB tager karismatisk stopper med ned i 1. division - sneg sig foran tilbud fra Spanien

Kultur

Redaktør emeritus på Roskilde Festival: Jeg var der for første gang for 50 år siden - og har været der siden

Kaos med NemID og MitID gør Bo træt og civil ulydig: - Selv om jeg er it-kyndig, er det for bøvlet

Vejle

Vild beliggenhed: Nybygget liebhavervilla i Bredballe stryger ind på top 3 over Vejles dyreste boliger

LEDER For abonnenter

Torsdag den 30. juni klokken 11 afleverer Minkkommissionen sin rapport: Det er Mink-Mette, der har ansvaret - eller er det?

Unges mentale helbred fortsætter med at forværres: - Vi har skabt et samfund, hvor kun de psykisk stærkeste unge klarer sig, mens resten tabes

Base2Charge sætter strøm til udviklingen: Vi er klar til at skalere

Debat

Peter affyrer en bredside mod DGI Huset: 'Husets retningslinjer bliver ikke overholdt - og man kan måske snart begynde at skimte bunden af pengekassen'

Har de voksne tabt sutten - eller hvad er lige meningen med at tage vuggestuebørn ud på 'studenterkørsel'?

Erhverv For abonnenter

Lisbeths pigeunivers fylder 10 år - og hun lover stadig ikke, hvad der er på hylderne i morgen

Alarm 112 For abonnenter

Selv med 240 ofre og en gevinst på 1,2 millioner er stor svindelsag blot toppen af isbjerget: 'De kunne se deres livsgrundlag falde fra hinanden'

Tour de France

Tour-karavanen kommer til Vejle: Det ved vi om køreplanen, millionvis af merchandise og de farverige sponsorbiler

Annonce