Annonce
Vejle

Historisk villa er igen i fare for at blive revet ned

Mindebo ligger ved Fredericiavejs-bakken ud til det lille anlæg, der er opkaldt efter husets tidligere beboer, folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
Teknisk udvalg skal tage stilling til, om folkemindesamleren Evald Tang Kristensens villa bør bevares.

Mølholm: Folkemindesamleren Evald Tang Kristensens hjem gennem 30 år er igen i fare for at forsvinde fra jordens overflade.

Teknisk udvalg under Vejle Byråd har fået en henvendelse fra ejeren af villaen Mindebo ved Fredericiavej. Ejeren vil gerne have lov til at rive den 122 år gamle ejendom ned.

Ifølge forklaringen til udvalget har den nuværende ejer ikke konkrete planer for, hvad der skal erstatte Mindebo. Muligvis skal grunden sælges eller udstykkes, så der er plads til to boliger.

Annonce

Det siger planloven om erstatning

§ 49. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når en ejendom helt eller delvis er omfattet af et forbud mod større byggearbejder, jf. § 15, stk. 2, nr. 22.

Plan skrinlagt i 2017

Tilbage i februar 2017 rumsterede tilsvarende planer. Dengang var et lokalplanforslag på vej gennem udvalget, men det blev udsat, og siden er der ikke sket mere.

Ifølge forslaget fra dengang var der planer om at opføre 24 boliger i et etagebyggeri, der varierede mellem tre og fem etager. Ud over grunden ved Mindebo omfattede planen naboejendommen, der tidligere har huset landmålerfirmaet Geopartner.

Også dengang var det planen, at den eksisterende ejendom skulle rives ned. Men lokalplanarbejdet blev aldrig sat i gang - måske på baggrund af stærk lokal modstand. I hvert fald kunne avisen i juni samme år skrive, at ejeren af funkisejendommen på nabogrunden, Therkildsen Ejendomme, lagde planerne på hylden.

Høj kulturhistorisk værdi

Modstanden vil næppe være svagere denne gang. I en udtalelse til de syv politikere i teknisk udvalg gør VejleMuseerne det klart, at der er tale om en ejendom med stor kulturhistorisk betydning:

"Ejendommen Mindebo vurderes som en fysisk manifestation i landskabet, der står som et synligt bevis for Evald Tang Kristensens virke. Dette underbygges af Slots- og Kulturstyrelsens oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger. Her vurderes ejendommen til bevaringsværdi 3 - det vil sige en høj bevaringsværdi, som man begrunder i personhistorien."

Kræver bevarende lokalplan

Også i det kommuneatlas, som Vejle Kommune fik udarbejdet i 1999 over bevaringsværdige ejendomme, figurerer Mindebo med høj bevaringsværdi. Det betyder dog ikke, at ejendommene er sikret mod nedrivning.

Ifølge lov om bygningsfredning er kravet, at et ønske om nedrivning skal i offentlig høring i fire uger. Derefter har kommunen mulighed for at sige nej til nedrivningen. I givet fald er kommunen så forpligtet til inden for et år at "offentliggøre et lokalplanforslag for ejendommen, der indeholder bevarende bestemmelser for bygningen," som det hedder i planloven.

I det tilfælde vil ejeren under visse betingelser kunne kræve, at kommunen overtager ejendommen. Og skulle det ske, har der været forslag til, hvad Mindebo kunne bruges til.

Museum eller refugium

Allerede tilbage i 2017 foreslog debattøren Erik Munch Sørensen, at huset blev indrettet som museum. Han argumenterede kraftigt imod, at en bolig, der husede en af Europas største folkemindesamlere, blev revet ned.

Lokalhistoriker Vigand Rasmussen er i dag inde på lignende tanker. Han kunne for eksempel forestille sig, at huset blev indrettet som et slags refugium for forfattere. Og rives ned skal huset absolut ikke, står det til Vigand Rasmussen:

- Den begrundelse, der er nævnt, er da den elendigste, jeg har hørt. Jeg håber, at teknisk udvalg mander sig op og siger nej, siger Vigand Rasmussen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur For abonnenter

Vejlenserne siger farvel til Albert: Tak for de unikke billeder. Dig glemmer vi aldrig

Annonce