Annonce
Vejle

Historisk villa er reddet - politikere vil bevare folkemindesamlers hjem

Nej - du må ikke rive Mindebo ned. Sådan lyder beskeden fra et enigt teknisk udvalg til ejeren af Evald Tang Kristensens hjem frem til 1929, Mindebo. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
Teknisk udvalg sagde enstemmigt nej til ejerens ønske om at få lov at rive Mindebo ned.

Vejle: Ejeren af Mindebo ved Fredericiavej i Vejle får ikke lov at rive det 122 år gamle hus ned.

Tirsdag var der enighed i teknisk udvalg om at afvise ønsket fra ejeren, der havde skitseret planer om at fjerne huset for at give plads til to byggegrunde:

- Begrundelsen var ikke stærk nok. Indimellem har vi givet tilladelse til at rive ejendomme ned, der var bevaringsværdige ifølge fortegnelsen i kommuneatlasset. Det har krævet, at der var en meget stærk begrundelse, eller at ejendommen var i meget dårlig stand. Det er ikke tilfældet her - derfor siger vi klart nej, siger afgående udvalgsformand Christoffer Melson (V).

Med beslutningen følger politikerne anbefalinger fra blandt andet VejleMuseerne, der har peget på villaens store kulturhistoriske værdi som hjem for den landskendte folkemindesamler Evald Tang Kristensen (1842-1929).

Annonce

Mindebo kunne rumme en mindestue for Evald Tang Kristensen, som Erik Munch Sørensen har foreslået. Lokalhistorisk forening for Vinding/Mølholm kunne have arkiv i huset, og måske kunne der holdes foredrag og stuekoncerter.

Vigand Rasmussen

Varsles for ejer

I sin ansøgning til kommunen havde den nuværende ejer peget på, at den 1400 kvadratmeter store grund ikke kan udstykkes, som huset ligger i dag. Derfor ønskede han muligheden for nedrivning, så grunden kunne deles i to og sælges.

Men nej sagde politikerne altså. Mindebo skal blive liggende - og ifølge kommunens planchef, Lars Buksti, bliver det nu varslet over for ejeren:

- Proceduren er, at vi fortæller ejeren, at kommunen er klar til at nedlægge et såkaldt paragraf 14-forbud mod nedrivinng. Det vil give ejeren mulighed for at revurdere sine planer. I sidste ende kan vi gå ind med en bevarende lokalplan - og det vil påføre ejeren en række begrænsninger, siger Lars Buksti.

En bevarende lokalplan minder på nogle punkter om en fredning. Den vil blandt andet indebære, at man ikke må foretage større ændringer af villaen udvendigt:

- For eksempel farven på vinduerne, som Lars Buksti udtrykker det.

Historiens Hus

Begrænsningerne kan blive så store, at man nærmer sig en overtagelsespligt for kommunen:

- Hvis vi fratager ejeren nogle handlemuligheder på sin ejendom, kan man ende der. Men bevisbyrden for et eventuelt tab ligger hos ejeren, siger planchefen.

Skulle det ende med en overtagelse, har der været flere forslag på bordet. Blandt andet har lokalhistoriker Vigand Rasmussen foreslået, at Mindebo bliver et "Historiens Hus".

- Det ville kunne rumme en mindestue for Evald Tang Kristensen, som Erik Munch Sørensen har foreslået. Lokalhistorisk forening for Vinding/Mølholm kunne have arkiv i huset, og måske kunne der holdes foredrag og stuekoncerter. Unge kunstnere kunne få ophold i huset - måske i forbindelse med uddelingen af Munch-Christensens Kulturlegats debutantpriser, lyder det blandt andet i forslaget fra Vigand Rasmussen.

Evald Tang Kristensen ved Mindebo, som huset så ud dengang. Arkivfoto: Vejle Stadsarkiv
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce