Annonce
Vejle

Hold godt øje med skuret og skraldespanden: Det vrimler med rotter i Vejle Kommune

Rotter kan være smittebærere af alvorlige sygdomme, da bevæger sig rundt i kloaksystemet, som er fyldt med forskellige bakterier fra menneskers efterladenskaber. Og så formerer de sig - ja, som rotter. To rotter kan blive til 1000 på et år. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Vejle Kommune modtager i disse måneder rigtig mange anmeldelser om rotter. 2019 står til at være det værste rotteår siden 2016.
Annonce

Vejle: Det pibler frem med rotter.

I oktober og november er antallet af rotteanmeldelser steget kraftigt i forhold til de seneste to år. Alene i november modtog Vejle Kommune 444 anmeldelser om rotter. Det er 171 flere end sidste år.

Vejle Kommune oplever ellers, at antallet af anmeldelser er faldet, modsat mange andre kommuner.

Men allerede inden decembers anmeldelser er talt sammen, står 2019 til at slå de to forrige år. Det viser tal fra Vejle Kommune.

- Vi kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor rotteanmeldelserne stiger lige nu, men det er en tendens, som ses i hele landet, og det kan skyldes efterårets store nedbørsmængder. Vi tager altid anmeldelser meget alvorligt, og vi slipper ikke en anmeldelse, før vi er sikre på, at problemet er løst, fortæller Krista Vos, der arbejder administrativt med rottebekæmpelse i kommunen.

Det er kendt, at vinter og efterår er højsæson for rotteanmeldelser. Men alligevel lyder meldingen fra forskellige dele af landet, at der de seneste to måneder er blevet set usædvanligt mange rotter.

I 2018 satte Vejle Kommune nye initiativer i søen for at komme rotteplagen til livs.

Bekæmp rotter

Hvis du vil undgå rotter, er det en god idé at:

  • Blommer og æbler ikke ligger længe på jorden i efteråret.
  • Ydermure, sokler, tag, afløb, riste med mere er tætte og intakte.
  • Brændestabler, brædder, plader eller lignende ikke står direkte på jorden eller op ad bygninger.
  • Fyldte affaldsposer med husholdningsaffald ikke står udenfor.
  • Fuglene kun får den mængde foder, som de kan spise i løbet af dagen. Fjern eventuelt overskydende foder fra jorden.
  • Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og dyrestalde er sikret mod rotter på samme måde som en almindelig ejendom.

Kilde: Vejle Kommune

Annonce

DNA-undersøgelse viste resistens

Et punkt i handlingsplanen var at udføre DNA-test af rotter for at undersøge, om der er områder i kommunen, hvor skadedyrene er resistente over for gift.

Kommunens rottefængere testede 29 rotter. Forsøget var lille, men det viste, at nogle rotter er resistente over for den milde type gift, man altid begynder bekæmpelsen med. DNA-test skal op i en store skala, hvis de skal bruges i rottekampen, forklarer Dan Zoëga-Nielsen, afdelingsleder for Kørsel & Service i Vejle Kommune.

- Hvis vi nu ved, at rotterne i Egtved er resistente over for den milde gift, så kan vi med det samme bruge den stærke gift i stedet for, at vi forsøger i en længere periode med gift, som ikke virker. Det vil give rotterne mere tid til at formere sig og blive til endnu flere rotter. Men at DNA-teste rotter er en relativ dyr og omstændelig affære, siger Dan Zoëga-Nielsen.

Hvorvidt rottefængerne skal DNA-teste flere rotter, vil indgå i en dialog med politikerne i natur- og miljøudvalget, forklarer afdelingslederen. Kommunens næste greb i bekæmpelsen er at indsætte en ny type fælde.

Annonce

Aldrig et stop for rotter

Kommunen har også sat redekasser op til ugler, som man også mener, kan sluge et par skadedyr. Uglekasserne blev dog sat op lige efter fuglenes ynglesæson, så ingen har slået sig ned endnu, forklarer Dan Zoëga-Nielsen.

Det er også tvivlsomt, om redekasserne vil have en mærkbar effekt på antallet af rotter.

- Det bliver nok svært at måle på, men det skader i hvert fald ikke. Kasserne fungerer jo som redesteder og bidrager også til biodiversiteten, hvis vi kan få ugler og falke til at flytte ind, siger han.

Vejle Kommune har også kloaksikret kommunale institutioner som folkeskoler og plejehjem. Et intakt kloakrør er det bedste forsvar mod rotter, og kommunen er også i gang med at kloaksikre de private institutioner, som har sagt ja til, at kommunen laver kloaksikring for dem.

Selvom Dan Zoëga-Nielsen mener, at kommunen gør, hvad den kan for at få bugt med rotterne, så forsvinder rotterne ikke.

- En ting, vi kan sige med sikkerhed, er, at vi aldrig får udryddet rotterne. Men så længe de bliver i kloakken, er de ikke et problem, så vi skal gøre alt for at undgå, at de kan søge op, siger Dan Zoëga-Nielsen.

Han plejer sige, at der mindst lige så mange rotter som borgere i Vejle Kommune.

Slut med brød til ænder

  • "Stop med at fodre ænder!" I Kolding Kommune er beskeden klar, efter at borgere har set mange rotter pile rundt omkring Slotssøen ved Koldinghus.
  • Rotter tiltrækkes, for de spiser også brød. I Vejle Midtby findes også skilte, som oplyser om forbud mod at fodre ænder i Vejle Å. Det er Vejle Kommunes opfattelse, at det hjælper:
  • "Ved at lave et fodringsforbud, fjerner man også en stor fødekilde for rotterne. Vores overordnede indtryk er, at folk overholder forbuddet, og at det har minimeret antallet af anmeldelser ved åen," skriver Vejle Kommune.
  • Kolding Kommune har modtaget 665 henvendelser om rotter i november, hvor Vejle Kommune har modtaget 444.

Kilde: JydskeVestkysten/Vejle Kommune

For at undgå gift bruges hunde i kampen mod rotter. Vejle Kommune har sat det som et krav, at den eksterne leverandør har en rottehund. I juni 2018 havde rottefængernes hund Molly en god dag på jobbet, da Albuen var plaget af skadedyr. Arkivfoto: Vejle Kommune.
Antallet af rotteanmeldelser har været faldende siden 2014, nu truer 2019 den statistik. Graf: Vejle Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Billund

To biler stødte sammen i tæt trafik

Annonce