Annonce
Læserbrev

Hvorfor har vi fortsat et system, der skaber dårligere vilkår for lige deleordninger?

Inden svadaen mod os "fædrerettighedskæmpere" kommer, så lad mig indskyde, at den helt naturlige grund til at denne debat altid bliver kønsfikseret, er, at 9 ud af 10 samværsforældre er fædre, og at denne skæve magtdeling ligger i de to nævnte begreber bopæls- og samværsforælder.

Læserbrev: Forældreansvarsloven 2020 indeholder de samme kritisable problematikker som den tidligere.

Vi hører ofte om forældre, særligt fædre, der mødes af et system, der ikke anerkender denne forælders rolle for egne børn.

Hvor der fortsat er rig mulighed for bopælsforælderen til at skabe situationer, hvor børn og samværsforældre hindres i kontakt.

Lovgivningen og sagsbehandlerne i særligt familieretshuset er en central og aktiv del i en forældrefremmedgørende adfærd, hvor særligt fædre fremmedgøres over for egne børn.

Begreberne bopæls- og samværsforælder eksisterer fortsat og fastholder den samme uligevægt mellem forældrene, hvor den ene part har magt over den anden.

Den økonomiske skævvridning eksisterer fortsat, hvor bopælsforælderen tildeles økonomiske tilskud, mens samværsforælderen ingen økonomisk støtte får.

Erfaringerne med sagsbehandlerne er fortsat de samme som i statsforvaltningen, hvor samværsforælderen føler sig negativt behandlet af partisk prægede sagsbehandlere.

Børnesamtaler foregår fortsat på samme måde, hvor de foretages over ganske kort tid af de samme partiske sagsbehandlere, og hvor det kan konstateres, at disse ikke "opdager", når barnet er præget.

Sjældent ser man børnesamtaler, hvor sagsbehandleren stiller simple "hv"-spørgsmål i forsøg på at belyse, hvad der reelt set er barnets egne udtalelser, holdninger og ønsker.

Det fortsat udefinerede begreb "konflikt" bruges i flæng af familieretshuset - jvf. forældreansvarsloven, hvori det fremgår, at: "skyldsspørgsmålet har ikke betydning"...

Dette efterlader et system, der ved at følge lovgivningen skaber rum, hvor det kan betale sig for særligt bopælsforælderen at skabe konflikter eller blot illusionen om dette, for ved konflikter skal barnet skånes, hvilket betyder konsekvens for samværet med samværsforælderen.

Forældrenes indbyrdes samarbejde har selvfølgelig betydning for samværsomfanget. Men når konflikter og samarbejde går hånd i hånd, er der altså også her rig mulighed for bopælsforælderen til at bestemme udfaldet af samvær og hindre en lige deleordning.

Når vi har utallige forskningsresultater, der alle konkluderer det samme, nemlig at lige deleordninger skaber bedst trivsel for børn, og jo skævere samværsordning des dårligere trivsel, hvorfor har vi så fortsat et system, der skaber dårligere vilkår for lige deleordninger og ligefrem belønner forælderen, der umuliggør disse ordninger?

Inden svadaen mod os "fædrerettighedskæmpere" kommer, så lad mig indskyde, at den helt naturlige grund til at denne debat altid bliver kønsfikseret, er, at 9 ud af 10 samværsforældre er fædre, og at denne skæve magtdeling ligger i de to nævnte begreber bopæls- og samværsforælder.

René Ørum. Arkivfoto: Klaus Madsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Peanutbutter-banana-sandwich og portugisiske grillspyd: Det har der været serveret på Vejlegården siden fagkonflikten

Annonce