Annonce
Vejle

I dag: Buske og træer - I fremtiden: Nye små boliger

Grunden, der er omkranset af Vardevej, Borgvej, Dalvej og husene langs Enggårdsvej, har ligget øde hen i årevis - som dette Streetview-foto fra 2010 viser. Foto: Google Streetview
Teknisk udvalg skulle tirsdag beslutte, om der skulle sættes gang i den nødvendige lokalplan for et boligprojekt i den vestligste del af Vejle - men beslutningen blev udsat.

Trædballe: Om et par år har Vejle måske et nyt tilbud til familier, der gerne vil have hus, men ikke har brug for mange kvadratmeter.

En bygherre har udset sig et byggefelt mellem Vardevej og Dalvej. Den 16.000 kvadratmeter store areal skråner ned mod Vejle Ådal. På den måde vil de kommende beboere få udsigt mod syd.

Endnu er der dog et stykke tid til, at projektet i givet fald kan føres fra papiret ud i den vejlensiske virkelighed. Projektet kræver en ny lokalplan og et tillæg til den eksisterende kommuneplan.

Annonce

En lokalplan er normalt altid en forudsætning for den slags planer. Kravet om et tillæg til den overordnede planlægning skyldes, at der er tale om små grunde - under de 400 kvadratmeter, der i dag er hovedreglen i nye udstykninger.

Formelt er det politikerne i teknisk udvalg, der skal sætte gang i arbejdet med den nye planlægning. Derfor var sagen tirsdag på teknisk udvalgs dagsorden. Men ifølge udvalgsmedlem Alex Vejby Nielsen (S) blev sagen udsat.

- Det var bygherren selv, der ønskede, at vi lige ventede med behandlingen, til der var arbejdet lidt videre med en tilretning af projektet, siger Alex Vejby.

Det bekræfter udvalgsformand Gerda Haastrup Jørgensen (V):

- Der er nogle ændringer til planerne - måske mere varieret byggeri end først planlagt. Bygherren kommer tilbage med planerne på et senere møde, siger formanden.

Endnu har politikerne kun set nogle meget foreløbige skitser. Dertil kommer en kort præsentation af projektet - der er beskrevet i dagsordenen for mødet.

Her fremgår det, at der i første udkast er tale om 32 rækkehuse på cirka 100 kvadratmeter hver. De er skitseret i tre rækker på den øverste del af grunden.

Anderledes byggematerialer

Udgangspunktet er, at det skal være billige lejeboliger, der bygges efter et patent- og designbeskyttet byggesystem, som virksomheden har patent på, og som skal afprøves i forbindelse med byggeriet.


I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget skal der arbejdes med arkitekturen særligt i form af byggeriets farve- og materialevalg, således det sikres, at facaderne får et godt udtryk.

Fra dagsordenen til teknisk udvalgs møde


"Facaderne udføres som indfarvet komposit og genbrugsaluminium," kan man læse i oplysningerne til politikerne. Komposit er sammensat af forskellige materialer - blandt andet plastic. Ud over, at der bygges af særlige materialer, er målet, at de nye lejemål skal være CO2-neutrale.

Annonce

Hørte til zoologisk have

I dag ligger grunden stort set øde hen bortset fra et par lagerbygninger. For år tilbage blev der dyrket foder til dyrene i den daværende zoologiske have ved Himmelpind.

Vand er et problem mange steder i Trædballe-området - og det gælder også for den planlagte byggegrund. Her står der ofte vand på den nederste del  mod Dalvej - og den del skal ifølge den foreløbige plan bruges til friareal og en sø, der skal håndtere regnvandet.

Det markerede område er udset til at huse 32 boliger. Området skråner stejlt ned fra Vardevej mod Dalvej. Illustration: Vejle Kommune

De kommende beboere skal køre ind til deres boliger fra Borgvej, og der bliver parkering langs de tre boligveje og ved et samlet parkerings-område ved Borgvej.

Annonce

Meget stejl adgangsvej

Vejadgangen er planlagt via den meget stejle Borgvej. Derfra skal trafikken fra området ud på Vardevej - og det er en af de ting, socialdemokraten Alex Vejby Nielsen mener, skal overvejes nøje:

- Det er en meget stejl opkørsel - og der er i forvejen en del trafik på Vardevej. Den bliver næppe mindre i forbindelse med, at vi får den nye vej op mod Planetbyen på Uhrhøj. Derfor skal der findes en god trafikløsning, siger Alex Vejby Nielsen.

Helt overordnet er han tilfreds med, at der er planer om rækkehuse i området. Den boligtype er der mangel på i den del af byen. På den baggrund forventer han, at der bliver sagt ja til at der udarbejdes en lokalplan for projektet - en plan, der efterfølgende kommer i offentlig høring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce