x
Annonce
Vejle

Incestoffer skal have erstatning af Vejle Kommune

17. september fik Jytte Jensen endelig lejlighed til at føre sin erstatningssag for Retten i Kolding sammen med sin advokat Lars Sandager. I dag faldt dommen. Foto: Yilmaz Polat

Retten i Kolding har givet Jytte Jensen medhold i, at hun blev svigtet af Vejle Kommune i starten af 1980'erne

Vejle: Vejle Kommune skal anerkende at være erstatningsansvarlig over for Jytte Eliza Jensen for tilsidesættelse af sine forpligtelser, herunder for ikke at have truffet fornødne foranstaltninger for at sikre hende mod de seksuelle overgreb, der blev begået mod hende af faderen i perioden 1980 og frem til hun fyldte 18 år.

Sådan lyder det i en dom afsagt af Retten i Kolding klokken 10 her til formiddag.

Dermed slår dommer Agnete Ergarht Skouv fast, at Vejle Kommune svigtede Jytte Jensen og skal betale erstatning - i første omgang lyder kravet på 300.000 kroner.

- Det er jeg selvfølgelig glad for. Det har været det hele værd. Nu skal vi så have regnet et samlet krav sammen for tort og svie og de mén, som jeg kæmper med, siger Jytte Jensen til Vejle Amts Folkeblad, der har fulgt sagen siden den spæde start i foråret 2012.

Annonce

Krænketmenneskerettigheder

Retssagen i Kolding handlede i første omgang om at få slået fast, om retten mente, at kommunen var erstatningspligtig. Og det mente dommeren altså. Som man kan læse i dommen.

Da kommunen ikke iværksatte de nødvendige tiltag for at forebygge, at Jytte Eliza Jensen blev udsat for overgreb, er kommunen erstatningsansvarlig for krænkelsen af Jytte Eliza Jensens rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. D-

Nu venter selve erstatningssagen, men kommunen har naturligvis i første omgang mulighed for at anke afgørelsen fra Retten i Kolding.

- Nu må vi se. Men jeg er taknemmelig ikke mindst overfor Bodil Neujahr fra Bopam, der fik mig igang med hele sagen, siger Jytte Jensen, der i 1985 anmeldte sin far for det seksuelle misbrug - en anmeldelse der resulterede i en dom på to et halvt års fængsel.

Kom hjem i 1980

Sagen om misbruget af den i dag 53-årige Jytte Jensen strækker sig tilbage til hendes barndom og tidligste teenageår. Født ind i en dysfunktionel familie var hun sammen med sin lillesøster anbragt udenfor hjemmet indtil hun fyldte 14 år.

i 1980 bøjede Vejle Kommune sig for et ønske fra hendes forældre og lod hende og lillesøsteren flytte tilbage fra det børnehjem, de boede på. Den såkaldte "hjemgivelse" var blevet afvist af Nørre Aaby Kommune, men forældrene vandt en klagesag og fik slået fast, at det var Vejle Kommunes socialudvalg, der skulle sige ja eller nej.

Trods advarsler blev det et ja fra Vejle Kommunes politikere. Accepten var dog ledsaget af et krav om, at der blev tilknyttet en støtteperson til pigerne og at der var tale om en prøveperiode på et halvt år.

Klare advarsler og selvmordsforsøg

Det har senere vist sig, at rådgiveren Erik Press advarede kommunen om risikoen for incest fra faderen mod pigerne - allerede før hjemgivelsen på baggrund af advarsler fra ansatte på børnehjemmet - siden på baggrund af samtaler, hvor faren havde svært ved at forstå, at det var forbudt at gå i seng med ens egne børn.

De forklaringer gentog Erik Press for en måned siden i retssalen. Men der var ingen forklaring på, at hjemtagelsen tilsyneladende ikke blev evalueret efter det første halve år - en periode, hvor rapporter fra Erik Press understregede, hvor dysfunktionel familien stadig var.

Heller ikke et selvmordsforsøg fra Jytte Jensen i maj 1981 var nok til, at kommunen greb ind og fjernede hende og søsteren fra hjemmet. Først da Jytte Jensen som 18-årig anmeldte sin far for de seksuelle overgreb skete der noget.

Ingen erstatning dengang

Hendes far blev anholdt og varetægtsfængslet og i to omgange dømt for seksuelt misbrug af sine døtre - først ved byretten og senere ved landsretten, hvor dommen lød på to-et-halvt års fængsel.

I den forbindelse var der ikke erstatning til Jytte Jensen, men hun fik etableret et rimeligt liv med mand, to døtre og job. En skilsmisse i 1999 bragte dog de undertrykte traumer frem. Men først for otte år siden fik den nuværende førtidspensionist mod til at se de sagsakter, der afslørede det, hun og hendes advokat mener er et klart svigt fra Vejle Kommunes side.

Resultatet var, at hun lagde sag an med kommunen med krav om 2,7 millioner kroner i erstatning. Om det stadig er erstatningskravet er uvist.

Overgreb fortsatte

Siden fulgte en syv år lang kamp for at få retten til at tage stilling, om hun er berettiget til erstatning. Både byretten og landsretten kom frem til at erstatningskravet var forældet. Højesteret var i gang med at behandle sagen da Folketinget ændrede loven i misbrugssager og fjernede forældelses-reglerne med tilbagevirkende kraft.

Derfor sad hun for en måned siden i Retten i Kolding, hvor sagen endnu engang blev oprullet. Her forsvarede kommunens advokat sin klient med, at der var handlet på bekymringerne med tilknytningen af den særlige rådgiver. Advokat Jens Andersen-Møller lagde også vægt på, at de mange år betød, at det var stort set umuligt at få troværdige vidneudsagn fra de implicerede, og så mente han, at tiden i 1980'erne var en anden. Derfor blinkede advarselslamperne omkring incest ikke så klart, som de ville gøre i 2019.

Ifølge dommen handlede kommunen ikke tilstrækkeligt til at opfylde sine forpligtelser. For som det konstateres:

Da overgrebene fortsatte igennem hele perioden og da kommunen ikke forøgede indsatsen, heller ikke efter Jytte Eliza Jensens selvmordsforsøg og tilsyneladende lod støtten til familien i henseende til børnene helt ophøre fra 1982, finder retten, at kommunens indsats i forhold til at varetage tilsyns- og omsorgsforpligtelsen har været utilstrækkelig.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce