Annonce
Læserbrev

Infrastruktur. Nej til togbro og ja til udvidelse af E-45

Annonce

Læserbrev: På de seneste møder i Hedensted Byråd har vi på Venstres anmodning behandlet sager om at påvirke infrastrukturen i og omkring Hedensted kommune.

På byrådsmødet i december var det en udvidelse af motorvej E45 mod nord, i januar var det at stoppe etablering af togbroen over Vejle Fjord.

Baggrunden for initiativerne er, at infrastrukturaftalen, ingået af den tidligere regering sammen med DF, er sløjfet. Aftalen betød en opgivelse af jernbaneforbindelsen over Vejle Fjord samt etablering af det tredje spor på motorvej E45 fra Hornstrup til Skanderborg Syd. Den nuværende, socialdemokratiske regering har skrottet infrastrukturaftalen og udskudt forhandlingerne om en ny aftale på ubestemt tid. Dermed står togforbindelsen over Vejle Fjord ved magt, og spørgsmålet om et tredje spor på E45 er uafklaret!

Det har særdeles negativ betydning for borgere og erhvervsliv i Hedensted kommune. Derfor vil vi i Venstre fremskynde forhandlingerne. Uvisheden om udvidelsen af E45 betyder, at der er lange køer på motorvejen mod nord. Det er en kæmpe gene for Hedensted Kommunes borgere, når de skal frem og tilbage på arbejde, hurtigt hjem fra job for at kunne nå at hente børn og alt det andet, man bruger en motorvej til. Det er ligeledes uheldigt for kommunens virksomheder, fordi køer og ventetid besværliggør adgang til varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og mulighed for afsætning. Endelig er ventetiden uacceptabel for de lodsejere, der bor tæt op ad motorvejen, og som tidligere er blevet stillet i udsigt, at deres ejendomme skal opkøbes som en del af arbejdet med udvidelsen. De er reelt stavnsbundne på ubestemt tid.

Uafklaretheden omkring togbroen over Vejle Fjord er ligeledes horribel. Rejsetidsbesparelsen ved jernbaneforbindelsen står ikke mål med de miljømæssige, landskabsmæssige og menneskelige konsekvenser heraf. Og borgerne i Daugård-området har allerede i mange år levet i en uacceptabel usikkerhed om fremtidsperspektiverne for deres ejendom.

Debatten i byrådet afslørede enighed om, at udvidelsen af E45 skal gennemføres, og at togforbindelsen over Vejle Fjord skal afblæses. Men der skal handles!

Drøftelserne har ført til aftaler om ekstern interessevaretagelse fra borgmesteren i form af henvendelser til nationale beslutningstagere, en delegation til Folketingets transportudvalg, et intensiveret samarbejde med nabokommunerne for at øge presset mod Christiansborg samt en revitalisering af en tidligere taskforce med Vejles borgmester for at stoppe togbroen.

Venstre arbejder fortsat benhårdt for at gøre Hedensted Kommunes interesser gældende; ligesom vi til stadighed vil minde borgmesteren og resten af byrådet om det samme.

Uvisheden om udvidelsen af E45 betyder, at der er lange køer på motorvejen mod nord. Det er en kæmpe gene for Hedensted Kommunes borgere, når de skal frem og tilbage på arbejde, hurtigt hjem fra job for at kunne nå at hente børn og alt det andet, man bruger en motorvej til.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce