Annonce
Give

Ja tak til muligheden for at udstykke byggegrunde

På borgermødet fik deltagerne vist et kort med stiplede linjer rundt om landsbyen Lindeballe. Men linjer viser ikke landsbyafgrænsningen, for en sådan har aldrig eksisteret. Linjen er derfor blot kommunens forslag til en afgrænsning. Borgermødet kunne foreslå andre linjer og det gjorde de. Illustration: Vejle Kommune
Der er givet mange kommunale afslag på udstykning med henvisning til landsbyafgrænsninger. Nu viser det sig, at der ikke findes nogen sådan afgrænsning.
Annonce

Lindeballe: En hel stribe landsbyer udgør på mange måder et paradoksproblem:

Mange vil gerne flytte på landet og have mere albuerum og eventuelt få mulighed for i højere grad selv at producere nogle af deres fødevarer.

Mange politikere taler varmt om at udvikle landdistrikterne og landsbyerne.

Alligevel lider mange landsbyer under det problem, at der ikke er byggegrunde til de mennesker, der gerne vil flytte til landsbyerne. Det drejer sig blandt andet om Kollemorten, Grønbjerg-Langelund og Lindeballe.

Det er ikke fordi det har skortet på henvendelser til kommunen fra lokalrådene og fra private lodsejere, der gerne vil udstykke. Men i hvert fald for Lindeballes vedkommende er alle henvendelser hidtil blevet afvist med to argumenter:

Dels at der har været ledige byggegrunde og dels at de foreslåede udstykninger ikke kunne gennemføres, fordi de lå uden for landsbyafgrænsningen.

Nu er begge argumenter taget af bordet. For der er ingen ledige byggegrunde i Lindeballe. Og, har det vist sig, der findes heller ingen landsbyafgrænsning for Lindeballe.

Annonce

Dobbeltgrund

Det var den overraskende oplysning, der kom frem på onsdagens borgermøde om netop byggegrunde.

- Det viser sig, at man både politisk og i forvaltningen flere gange har diskuteret en sådan landsbyafgrænsning. Men det er blevet ved diskussionerne. Der er aldrig blevet vedtaget en landsbyafgrænsning, forklarede Leif Søndergaard fra Lokalrådet Vejle Vesteregn.

Oplysningen blev modtaget med undren ikke mindst hos Erling Kjeldsen. Sammen med hustruen Ellen bor han på en dobbeltgrund lige ved kirken.

På den nederste halvdel af dobbeltgrunden har de i flere omgang søgt om tilladelse til at datteren Karina Nielsen kan bygge hus. Men hver gang med afslag og begrundelsen har været, at grunden lå uden for landsbyafgrænsningen.

På det nye kort, som er vist i denne artikel, har kommunen tegnet en stiplet linje, der blot skal tages som et forslag til, hvor landsbyafgrænsningen kan være. På kortet er også den nederste del af dobbeltgrunden nu placeret inden for afgrænsningen og dermed er den første forhindring for et byggeri her væk.

Annonce

Mange forslag

Der var dog også mange andre forslag til, hvor man kan foretage en forøgelse af den stiplede linje. Starter man i nederste højre hjørne, går den stiplede linje lige øst for Lindemarken. Den kunne Linda og Bo Hasselstrøm godt forestille sig blev rykket længere mod øst.

Her gror de for øjeblikket juletræer, men der kunne sagtens placeres tre til fem gode byggegrunde med vid udsigt mod nordøst.


Der er aldrig blevet vedtaget en landsbyafgrænsning.

Leif Søndergaard, Lokalrådet


Den lille skov nord for Smedegården blev også bragt i forslag sammen med en udvidelse af byggefeltet mellem forsamlingshuset og Bredsten Landevej.

Her blev også adgangen til de eventuelt nye grunde diskuteret. Ifølge den oprindelig plan kan den gå fra Åstvej ved forsamlingshuset og ned til de otte grunde. Men et alternativ kunne være en placering mellem Åstvej 78 og 80.

Det ville Jacob Madsen, der er den ene af de to lodsejere, ikke have noget imod. Den anden part var på ferie og deltog derfor ikke. Men en sådan placering ville løse mange logistiske problemer.

Annonce

Nabohøring

Et forslag om også at placere byggegrunde mellem kirken og Anneksgården var der dog ikke tilslutning til.

I det hele taget blev der gjort meget ud af, at der skal tages hensyn til alle. Ikke blot til de, der eventuelt gerne vil udstykke byggegrunde. Der skal også tages hensyn til de naboer, der måske/måske ikke får begrænset udsigten fra deres huse.

- Næste skridt er, at vi fra lokalrådet indkalder til et møde for de lodsejere, der gerne vil udstykke og de naboer, der eventuelt vil blive berørt af forslagene til nye udstykninger. Vi skal for alt i verden undgå, at der skabes splid, sagde Leif Søndergaard.

I slutspurten nåede man også lige omkring alternative boformer til det traditionelle parcelhus placeret på en større eller mindre grund. Det kunne være rækkehuse eller anden for for tæt-lav bebyggelse

Der kunne være tale om seniorbofællesskaber, andelsboliger eller boliger til udlejning.

Også disse forslag vil lokalrådet arbejde videre med. Og det haster lidt, hvis ønskerne fra borgermødet skal med i den kommende kommuneplan.

- I så fald skal et forslag være indsendt til kommunen senest 1. september, lød det fra Leif Søndergaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Sprit, skift ofte og pas på tvivlsomme kopier: Apotekeren giver gode råd om mundbind

Danmark

Fundings analyse: Læg mærke til disse tre ting ved Messerschmidts forfremmelse

Annonce