Annonce
Vejle

Jord i rå mængder på vej til kunstige høje i kæmpe ny bydel

Endnu er der mildest talt ikke meget at se, men langsomt vokser en stor jordbunke op i ådalen - jord som senere skal bruges til de første holme i den nye Rosborg-bydel. Foto: Mette Mørk
Lastbil efter lastbil læser kubikmeter efter kubikmeter jord af nord for kolonihaverne i Ny Rosborg, så arbejdet med at omdanne området til by kan komme i gang.
Annonce

Vejle: Jord i rå mængder holder flyttedag i Vejle Ådal i disse uger.

Lastbiler læsses med jord fra udgravningen til den nye forbindelsesvej fra Vardevej mod Uhrhøj og Planetbyen. Derfra kører de tungt læssede lastbiler godt en kilometer til området lige vest for kolonihaverne og nord for Vestre Engvej. Her vipper de jorden af.

Dermed skaber de fundamentet for den første del af det nye byområde, Ny Rosborg, der de kommende årtier skal rejse sig i ådalen.

Ideen er, at den kommende bebyggelse med op mod 2500 boliger skal indrettes på seks kunstige holme i området. Forhøjningerne i det flade landskab skal sikre, at man kan bygge i området, der er blød og våd dalbund.

I første omgang bliver jorden lagt på det areal, der har fået navnen Nordholmen. Sammen med holmene Rosborg Ø syd for Vestre Engvej og Trædballe Banke længere mod vest er Nordholmen det første område, der skal bebygges.

Men byggekranerne kommer ikke op de første år. Forventningen er, at det vil vare et par år, før området er byggemodnet. Jorden skal have tid til at sætte sig, og samtidigt skal de nødvendige lokalplaner være på plads.

Annonce

Lover styr på vandet

Da Vejle Kommune for år tilbage begyndte at fylde jord på den strækning, der i dag bærer den nye vej Vejledalen, lød der kritik fra de nuværende grundejere i den nederste del af Trædballe. Her var fornemmelsen, at jorden til vejen var med til at presse vand op i haverne.

Det er man ifølge kommunens planchef, Lars Buksti, opmærksom på:

- Vi følger udviklingen nøje. Vi foretager geotekniske undersøgelser netop for at sikre, at vi ikke påvirker undergrunden og grundvandet i området. Men jeg mener nu, at problemerne dengang skyldtes de generelt meget regnvåde år, der gav oversvømmelser mange steder, siger Lars Buksti, da avisen spørger til netop det emne.


Når man anlægger et så stort og ambitiøst projekt som Ny Rosborg, så tager det tid.

Lars Buksti, planchef - i pressemeddelelse fra Vejle Kommune


Han peger samtidig på, at det område, hvor der i første omgang bliver lagt jord, tidligere er brugt til at placere overskudsjord. Derfor forventer han ikke, at der bliver problemer - og at jorden hurtigt vil sætte sig.

Bydel til 5000 indbyggere

  • Den kommende Ny Rosborg bydel skal rumme mellem 2000 og 2500 boliger og dermed op mod 5000 nye indbyggere på det 80 hektar store område mellem Sønderåen og Vestbyen/Trædballe.
  • I øjeblikket arbejdes der med at omsætte den store udviklingsplan for området til henholdsvis ny kommune- og lokalplanlægning. Visionen er en resilient og mangfoldig grøn bydel bygget på seks holme - et projekt der vil strække sig frem mod 2050.
  • Det er fire år siden, det daværende byråd satte gang i forarbejdet, der fra første færd skulle involvere borgerne. Her blev der blandt indbudt til gåture i området, workshops og et afsluttende borgermøde.
  • Siden har politikere og embedsmænd arbejdet videre med planerne, og i 2018 satte man gang i en større konkurrence om en udviklingsplan - en konkurrence der blev vundet af Team Møller & Grønborg, der udgøres af Møller & Grønborg, AART Architetcts, Nira A/ S og Arcadis Nederland.
  • I dag huser området ud over natur kommunens deponi og genbrugsplads. Sidstnævnte flytter til Lysholt-området i slutningen af 2022.
  • Derudover ligger hyttebyen for tidligere hjemløse, fortidsmindet Rosborg, Cirkuspladsen og boldbaner i området.
Annonce

Naturlig arbejdsplads

De forhøjede områder skal sikre, at man mellem holmene kan skabe natur, hvor man blandt andet udnytter vandet. Alt det er beskrevet i den store landskabsplan, som kommunen præsenterede på et virtuelt borgermøde for snart et måned siden.

Planen danner udgangspunkt for de mere detaljerede kommune- og lokalplaner, der er på vej til byrådet og senere skal i offentlig høring.

I den kommende tid arbejdes der blandt andet med at sikre den fremtidige forsyning af området og andre dele af Vejle. TVIS, der står for fjernvarmeforsyningen, indretter en arbejdsplads i den sydlige del af området - og den bliver omgivet af volde med blomster som levesteder for insekter, så arbejdsstedet passer ind i fremtidsvisionen for bydelen.

Nord for den kommende Trædballe Banke er det Vejle Fjernvarmeselskab, der arbejder på en stor vekslerstation.

Det er ifølge planchef Lars Buksti helt ren genbrugsjord, der kommer til at danne fundament for den ny bydel. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Konspirationsteorierne er for alvor kommet til Vejle: 'Jeg kunne bare ryste på hovedet'

Vejle

Det måtte komme: Første vejlensere smittet med engelsk corona-variant

Coronavirus

Live:  Rekordmange smittede plejehjemsbeboere døde sidste uge

Annonce